HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
REUMATOLOGIA 2014 WYKŁADY

Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA REUMATYZMU

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

1. Epidemiologia chorób reumatycznych
dr n. hum. Bożena Moskalewicz

2. Blaski i cienie specjalizacji z reumatologii
dr n. med. Bożena Jaszczyk

3. Szanse i zagrożenia na poprawę leczenia chorób zapalnych stawów w Polsce - rok 2014
prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

4. Rejestr pacjentów w reumatologii
prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

5. Przegląd aktualnych najważniejszych
wydarzeń z reumatologii
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska

6. Wpływ zmian systemowych w ochronie zdrowia
na realizację świadczeń z zakresu reumatologii
dr Jerzy Gryglewicz


7. Reumatyzm ma młodą twarz
Monika Zientek


8. DyskusjaWSTECZ    STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix