HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

Patroni

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
REUMATOLOGIA 2014 STRESZCZENIE

Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA REUMATYZMU

8 października 2014 r., Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8Epidemiologia chorób reumatycznych


dr n. hum. Bożena Moskalewicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH:
Choroby reumatyczne stanowią bardzo poważny problem medycyny naprawczej i zdrowia publicznego. Z ich powodu cierpi ponad 120 mln osób w Europie, doświadczając znaczącego pogorszenia jakości życia. Grupa, która najczęściej zgłasza bóle zarówno kręgosłupa, jak i stawów, to rolnicy. Choroby reumatyczne częściej dotyczą kobiet. Osoby, deklarujące bóle reumatyczne, cierpią również na nadciśnienie tętnicze, chorobę wrzodową, często przebyły zawał serca. Niektóre z chorób współistniejących mogą stanowić efekt leków, przyjmowanych w związku ze schorzeniami reumatycznymi.


Blaski i cienie specjalizacji z reumatologii


dr n. med. Bożena Jaszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, Sekcja Młodych Reumatologów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego:
Według danych z r. 2010 jedna trzecia reumatologów w Polsce miała wówczas powyżej 60 roku życia, żaden natomiast nie miał mniej niż 35 lat. Taki stan rzeczy jest powodowany długością i żmudnością procesu zdobywania tej specjalizacji. Być może sytuację zmieni wchodzący właśnie w życie nowy system kształcenia. Po uwzględnieniu wielu postulatów młodych lekarzy, mniej jest w nim kursów obowiązkowych, a cały proces został skrócony. Pojawiły się natomiast nowe treści, jak np. osteoporoza czy stany zagrożenia życia.


Szanse i zagrożenia na poprawę leczenia chorób zapalnych stawów w Polsce - rok 2014


prof. dr hab. med. Piotr Wiland, Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:
Rośnie liczba chorych leczonych biologicznie w Polsce. W r. 2011 było ich 3,2 tys., w r. 2014 - 5,2 tys. Ciągle jednak jest ich mniej niż w innych krajach: w Polsce leczy się w ten sposób 1-2 proc. pacjentów z RZS, w Czechach - 3-5 proc., a w Norwegii 30 proc. W naszym kraju dostęp do nowoczesnego leczenia ograniczony jest nie tylko ilością środków, ale też skomplikowanymi procedurami. Co gorsza, nie widać szans na wyrównanie tych dysproporcji, bo leczenie biologiczne obecnie przynosi szpitalom straty. Nie wszystkie leki zarejestrowane w Europie są dostępne w Polsce, a nasze programy terapeutyczne nie są zgodne z zaleceniami europejskimi.


Rejestr pacjentów w reumatologii - aktualna sytuacja


prof. dr hab. med. Piotr Wiland, Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:
Rejestry pacjentów, w tym leczonych biologicznie, są istotne ze względu na monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności terapii. Powinny być niezależne od sponsorów, aby zachować naukowy charakter. W Polsce próby prowadzenia takich rejestrów w schorzeniach reumatycznych zostały zaprzestane lub zawieszone. Dla swoich potrzeb taki rejestr prowadzi NFZ, jest to jednak ograniczone źródło wiedzy. Na 2015 r. zaplanowano uruchomienie Rejestru Chorób Reumatycznych, zawierającego również dane na temat leczenia biologicznego.


Przegląd aktualnych najważniejszych wydarzeń w reumatologii


prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie:
RZS wiąże się z nieprawidłową produkcją cytokin i czynników wzrostu. Poznanie roli cytokin w patogenezie tej choroby pozwoliło na opracowanie leków biologicznych. Nowością w terapii są obecnie inhibitory kinaz szlaków sygnałowych. Taki lek - w tabletkach - został zarejestrowany w r. 2012 w USA, powstają również kolejne. Są jednak obciążone działaniami niepożądanymi, jak infekcje, zwłaszcza opryszczka, zmiany sercowo-naczyniowe oraz zmiany w enzymach wątrobowych.


Wpływ zmian systemowych w ochronie zdrowia na realizację świadczeń z zakresu reumatologii


dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego:
Wprowadzane obecnie zmiany w zakresie organizacji leczenia onkologicznego zostaną zapewne rozszerzone na inne dziedziny medycyny, w tym również na reumatologię. Wiele z nich stanowi realizacje postulatów środowisk pacjenckich. Zmiany te dotyczą m.in. rozszerzenia roli lekarza rodzinnego oraz kompetencji pielęgniarek. Świadczenia medyczne będą wyceniane przez nową Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a co pięć lat będą tworzone mapy potrzeb zdrowotnych. Przedstawiciele pacjentów zasiądą w radach NFZ, zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblach wojewódzkich. Wprowadzane są także zmiany w sposobie wystawiania recept.


Reumatyzm Ma Młodą Twarz


Monika Zientek, Stowarzyszenie "3majmy się razem":
Stowarzyszenie "3majmy się razem" rozpoczyna kampanię, mającą na celu przełamywanie stereotypów, dotyczących wieku pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi. W kampanii podkreśla się także znaczenie wczesnego diagnozowania choroby oraz kobiecy aspekt tych schorzeń: problemy związane z macierzyństwem i fakt, że na toczeń i RZS częściej zapadają kobiety. Trzeba też pamiętać, że depresja dwa razy częściej atakuje osoby ze schorzeniami reumatologicznymi niż populację ogólną.
WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix