HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

X LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA DLA DZIENNIKARZY


Fundacja im. dr Macieja Hilgiera


PARTNERZY

PARTNERZY

ORGANIZATORZY


ORGANIZATORZY

CENTRUM PRASOWE FOKSAL, Warszawa, ul. Foksal 3/5
19 - 21 sierpnia 2020 r.

PROGRAM


fundacja 19 SIERPNIA 2020 r. (ŚRODA)


 • 14.00 Powitanie

SESJA - CO KAŻDY DZIENNIKARZ MEDYCZNY WIEDZIEĆ POWINIEN?


 • 14.15 - 14.30 - Dziennikarstwo medyczne - przyjemność, odpowiedzialność, niebezpieczeństwa
  red. Sławomir Zagórski
 • 14.30 - 14.45 - Refleksje związane z pracą dziennikarza medycznego w cyberprzestrzeni i dobie wyszukiwarki Google
  red. Jarosław Gośliński, portal onkologiczny zwrotnikraka.pl
 • 14.45 - 15.00 - Krajowy Rejestr Nowotworów - dobro narodowe. Teraźniejszość i przyszłość
  dr hab. Joanna Didkowska, Krajowy Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie

SESJA - PALĄCY PROBLEM ONKOLOGICZNY


 • 15.00 - 15.15 - Prewencja nowotworów; alternatywne produkty tytoniowe - redukcja szkód czy wilk w owczej skórze?
  prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki, Katedra Onkologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra  Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 15.15 - 15.30 - Palenie tytoniu po rozpoznaniu raka - niedoceniany problem
  prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 15.30 - 15.45 - przerwa

SESJA - SPECJALIŚCI KONTRA SZARLATANI


 • 15.45 - 16.00 - Mity w onkologii
  dr n. med. Aleksandra Łacko, Zakład leczenia nowotworów Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • 16.00 - 16.50 - Rak: terapie i antyterapie
  debata z udziałem: prof. dr. hab. Jacka Jassema, prof. dr. hab. Sergiusza Nawrockiego, prof. dr hab. Anny Raciborskiej Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka, dr n. med. Joanny Kufel-Grabowskiej Katedra i Zakład Elektroradiologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Oddział Chemioterapii Wielkopolskie Centrum Onkologii, dr n. med. Aleksandry Łacko, dr n. med. Aleksandry Kapały Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, moderatorka: red. Bożena Stasiak
 • 16.50 - 17.30 - Udział chorego w podejmowaniu decyzji medycznych - czy są jakieś granice?
  debata z udziałem: mec. Natalii Łojko Kancelaria KRK, dr hab. n. med. Barbary Radeckiej Opolskie Centrum Onkologii, prof. dr. hab. Pawła Łukowa Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, dr n. med. Aleksandry Łacko i Piotra Fonroberta (pacjenta), moderator: red. Sławomir Zagórski
 • 17.30 - 17.50 - przerwa

SESJA - CZY Z RAKIEM MOŻNA ŻYĆ WZGLĘDNIE NORMALNIE?


 • 17.50 - 18.30 - Seks w chorobie nowotworowej
  debata z udziałem: prof. dr. hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza (seksuologa), prof. dr. hab. Mariusza Bidzińskiego (onkologa-ginekologa), dr n fiz. Mileny Lachowicz (psycholog kliniczny, seksuolog), dr n. hum. Alicji Długołęckiej (psychoseksuolog) oraz Ewy Grabiec-Raczak (pacjentki), moderatorka: red. Bożena Stasiak
 • 18.30 - 19.10 - Utrzymanie płodności w chorobie nowotworowej. Spojrzenie wielowymiarowe
  debata z udziałem: prof. dr. hab. Krzysztofa Łukaszuka Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA w Gdańsku, prof. dr. hab. Roberta Jacha Oddział Kliniczny Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dr n. med. Joanny Kufel- Grabowskiej, mec. Natalii Łojko i dr n. fiz. Mileny Lachowicz Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, moderator: red. Michał Dobrołowicz
 • 19.30 - kolacja

fundacja 20 SIERPNIA 2020 r. (CZWARTEK)


SESJA - ROLA NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI W ONKOLOGII


 • 9.00 - 9.15 - Diagnostyka raka płuca w Polsce: pułapki systemu i jak z nich wybrnąć - propozycje ekspertów
  prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • 9.15 - 9.30 - Zakończone leczenie i co dalej z diagnostyką obrazową u chorego? Jakie badania? Jak długo? Jak często?
  prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Sesja - Nie ma onkologii bez patomorfologii

SESJA - NIE MA ONKOLOGII BEZ PATOMORFOLOGII


 • 9.30 - 9.45 - Rola patomorfologa w diagnostyce i terapii onkologicznej
  prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski, Pracowania Patologii Narządowej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
 • 9.45 - 10.00 - Standaryzacja i finansowanie = poprawa jakości diagnostyki patomorfologicznej
  prof. dr hab. Andrzej Marszałek, Katedra i Patologii i Profilaktyki Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii
 • 10.00 - 10.15 - przerwa

SESJA - NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA W LECZENIU NOWOTWORÓW


 • 10.15 - 10.30 - Co nowego w onkologii? Wybrane najważniejsze doniesienia z kongresu ASCO 2020
  dr hab. n. med. Barbara Radecka, Oddział Kliniczny Onkologii, Uniwersytet Opolski
 • 10.30 - 10.45 - Statystyka medyczna dla dziennikarzy: jak czytać między wierszami doniesienia naukowe
  prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 10.45 - 11.00 - Rak płuca
  prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko
 • 11.00 - 11.15 - Rak piersi
  dr hab. n. med. Barbara Radecka
 • 11.15 - 11.30 - Podstawy medycyny personalizowanej w onkologii na przykładzie glejaków mózgu
  prof. dr hab. Maria Sąsiadek, Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Konsultant Krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej
 • 11.30 - 11.45 - Inhibitory PARP w leczeniu chorych na raka jajnika: zmiana paradygmatu
  prof. dr hab. Mariusz Bidziński, Klinika Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie
 • 11.45 - 12.00 - przerwa
 • 12.00 - 12.40 - Badania kliniczne: warunek rozwoju onkologii
  debata z udziałem: prof. dr hab. Rafała Dziadziuszki, dr. n. med. Radosława Sierpińskiego, prezesa Agencji Badań Medycznych, lek. Grażyny Sitarskiej- Haber wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl , dr inż. Blanki Sekleckiej Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz UCK w Gdańsku oraz pacjenta, moderatorka: red. Aleksandra Rudnicka
 • 12.40 - 13.20 - Zagrożenia związane z COVID-19 u chorych na nowotwory
  debata z udziałem: prof. dr hab. Grażyny Rydzewskiej (gastroenterolog), dr. hab. prof. nadzw. Sebastiana Szmita (kardio-onkologa), prof. dr hab. Ewy Jassem (pneumonolog), dr hab. prof. nadz. Ireny Waleckiej (dermatolog), moderator: red. Sławomir Zagórski

SESJA - NOWOTWORY SKÓRY


 • 13.20 - 13.35 - Rak z komórek Merkla. Wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne
  dr hab. Anna Małgorzata Czarnecka, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
 • 13.35 - 13.50 - Leczenie chorych na nowotwory skóry w dobie COVID-19. Optymalizacja procesów i metod terapeutycznych
  prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy + pacjent
 • 13.50 - 14.05 - Rak kolczystokomórkowy
  prof. dr hab. Piotr Rutkowski + pacjent
 • 14.05 - 15.00 - obiad

SESJA - POSTĘPY W HEMATOLOGII ONKOLOGICZNEJ


 • 15.00 - 15.15 - Jak możemy zmienić leczenie chorych na zespoły mielodysplastyczne?
  prof. dr hab. Grzegorz W. Basak, Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 15.15 - 15.30 - Leczenie CART-T: nowy rozdział w hematoonkologii
  prof. dr hab. Sebastian Giebel, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
 • 15.30 - 15.45 - Ostra białaczka limfoblastyczna
  prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak, Katedra i Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 15.45 - 16.25 - Biobanki- aspekt medyczny i etyczny
  debata z udziałem: prof. dr. hab. Grzegorza W. Basaka, prof. dr. hab. Sebastiana Giebela, prof. dr hab. Marii Bieniaszewskiej Koordynator Oddziału Transplantacyjnego Kliniki Hematologii i Transplantologii GUM oraz dr. Dominika Strapagiela Pracownia Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego, moderatorka: red. Aleksandra Rudnicka
 • 16.25 - 16.40 - przerwa

SESJA - ONKOLOGIA W DOBIE KORONAWIRUSA


 • 16.40 - 17.20 - Pacjent i personel onkologiczny w dobie pandemii koronawirusa - doświadczenia i praktyka na przyszłość
  debata z udziałem: Bartłomieja Chmielowca Rzecznika Praw Pacjentów, Barbary Jobdy prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, dr Beaty Jagielskiej (onkolog), mgr Doroty Kazalskiej (psychoonkolog), mgr Doroty Szczęśniak (fizjoterapeutki) oraz Jakuba Kraszewskiego (dyrektora szpitala), moderatorka: red. Aleksandra Rudnicka
 • 17.20 - 18.00 - Onkologia w warunkach domowych - optymalny model opieki
  debata z udziałem: prezesa NFZ Adama Niedzielskiego, prof. dr. hab. Jacka Jassema (onkologa), mgr Joanny Machnowskiej (pielęgniarki onkologicznej), pacjenta Łukasza Rokickiego. moderatorka: red. Aleksandra Rudnicka
 • 18.30 - kolacja

fundacja 21 SIERPNIA 2020 r. (PIĄTEK)


 • 10.00 - 10.20 - Koordynatorzy pacjenta onkologicznego - kim są, jak pracują, czy realnie wspierają pacjenta? Wyniki badania ankietowego
  Anna Andrzejczak, Fundacja Onkologia 2025
 • 10.20 - 10.40 - "Zaopiekowany" pacjent, odciążony lekarz. Koordynator potrzebny od zaraz
  mgr Aleksandra Kita, Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
 • 10.40 - 11.20 - Jak zwiększyć uczestnictwo osób z grup ryzyka w badaniach przesiewowych?
  debata z udziałem: dr. Tomasza Sobierajskiego Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, dr. hab. Andrzeja Nowakowskiego Centralny Ośrodek Koordynujący, Poradnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, Zakład Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy., dr. n. med. Urszuli Wojciechowskiej Krajowy Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie oraz Doroty Szwałek współwłaścicielki Screening Up, moderatorka: Elżbieta Brzozowska
 • 11.20 - 11.40 - przerwa
 • 11.40 - 12.00 - Misja dla Europy - cel: do 2030 roku uratować od nowotworów co najmniej 3 miliony Europejczyków
  prof. dr hab. Konrad Rydzyński, The Mission Board for Cancer, DG Research/SANTE, Komisja Europejska
 • 12.00 - 12.40 - Co jest prawdziwym przełomem w leczeniu chorych na nowotwory?
  debata z udziałem: prof. dr. hab. Jacka Jassema, prof. dr hab. Sebastiana Giebela, prof. dr. hab. Elżbiety Sarnowskiej Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej NIO, prof. dr. hab. Konrada Rydzyńskiego oraz dr. n. med. Jakuba Gierczyńskiego MBA, eksperta systemu ochrony zdrowia, moderator: red. Krzysztof Jakubiak, kierownik raportu
 • 13.00 - zakończenie konferencji i obiad


WSTECZ    ZOBACZ WYKŁADY     CZYTAJ STRESZCZENIA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix