HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
III LETNIA AKADAEMIA ONKOLOGICZNA
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

1. Nowotwory: geneza powstawania
i mechanizmy rozwoju.
prof. dr hab. Jakub Gołąb

2. Nowoczesne metody leczenia pierwotnych
i przerzutowych nowotworów wątroby
dr Mirosław L. Nowicki

3. Dokąd zmierza polska onkologia?
prof. dr hab. Jacek Jassem

4. Co nowego w onkologii?
10 najciekawszych doniesieńz kongresu ASCO 2013.
dr hab. Renata Zaucha

5. Nowoczesne leczenie
przewlekłej białaczki szpikowej.
dr hab. Tomasz Sacha

6. Stan polskiej onkologii w opinii chorego.
Jacek Gugulski


7. Etyka mediów w onkologii
dr n. przyr. Sławomir Zagórski


8. Leczenie ukierunkowane molekularnie
w onkologii - przełom czy postęp?
dr med. Aleksandra Łacko

9. Nieustanny wpływ, czyli jak formuła
debaty publicznej kształtuje sytuację pacjentów
Łukasz Andrzejewski

10. Żywienie chorych na nowotwory.
dr hab. Sebastian Kłęk

11. Choroby rzadkie, leki sieroce
- definicja i skala problemu.
Katarzyna Sabiłło

12. Problemy leczenia wspomagającego
w onkologii w opinii chorych.
Magdalena Kręczkowska

13. Psychologiczne aspekty żywienia w onkologii.
Dorota Minta

14. Możliwości leczenia przeciwnowotworowego bezpieczniejszego dla serca.
dr n. med. Sebastian Szmit

15. Stan polskiej onkologii w opinii chorego.
Dyskusja

16. Leczenie bólu - zaniedbana dziedzina
polskiej onkologii.
dr med. Jerzy Jarosz

17. Razem czy osobno - jak możemy wspierać
integrację środowisk lekarskich.
Jacek Santorski

18. Jak bezpiecznie leczyć nowotwory?
dr hab. Renata Zaucha

19. Braki niektórych leków onkologicznych na polskim rynku - przyczyny i konsekwencje
mgr farm. Ewa Zygadło

20. Problemy leczenia wspomagającego
w onkologii w opinii chorych.
Magdalena Kręczkowska

21. Dostępność do leczenia onkologicznego w Polsce.
Paulina Kieszkowska-Knapik

22. Nowotwory głowy i szyi:
problem medyczny i społeczny.
dr n. med. Dorota Kiprian

23. W oparach absurdu.
dr Aleksandra Łacko

24. Ocena ekonomiczna efektywności leków przeciwnowotworowych
w Polsce i na świecie.
dr Rafał Zyśk

25. Medycyna współczesna - możliwa bez badań klinicznych?
dr Teresa Brodniewicz

26. Stomia to nie koniec życia.
Walczmy z wykluczeniem.
Monika Trojanowska

27. Stan polskiej onkologii
z punktu widzenia regulatora.
min. Krzysztof Chlebus

28. Stan polskiej onkologii z punktu widzenia płatnika.
dyr. Barbara Wójcik-Klikiewicz

29. Mięsaki kości i tkanek miękkich.
prof. dr hab. Piotr Rutkowski

30. Absurdy w onkologii.
Dyskusja

31. Nowotwory ginekologiczne - wyzwania i nadzieje.
prof. dr hab. Mariusz Bidziński

32. Radioterapia wczoraj i dziś.
prof. dr hab. Iwona Gisterek

33. Diagnostyka raka piersi: co jest ważne, a co mniej.
prof. dr hab. Jacek Jassem

34. Rak piersi - BRCA1/2
prof. dr hab. Radzisław Kordek

35. Postęp w opiece nad pacjentką z rakiem piersi.
dr hab. Maria Litwiniuk

36. Kontrowersje wokół
mammograficznych badań przesiewowych.
Dyskusja

37. Kobieta niewidzialna - zaawansowany rak piersi.
Wywiad red. Marioli Marklowskiej-Dzierżak z dr Aleksandrą Łacko.

38. Skrining PSA - kontrowersje ...
prof. dr hab. Radzisław KordekWSTECZ    STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix