HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
AIDS 2016

IV EDYCJA. NARODOWY PROGRAM WALKI Z ZAKAŻENIAMI HIV: STAN OBECNY, PRZYSZŁOŚĆ, OCZEKIWANIA


Rezydencja Belweder - Klonowa, ul. Flory 2, Warszawa, 28 listopada 2016 rokuAIDS w Polsce na tle Europy i Świata


prof. Andrzej Horban, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie:
Na świecie zakażonych wirusem HIV jest około 40 mln osób. W Polsce maleje liczba pacjentów z AIDS, jednak przybywa nowo zdiagnozowanych zakażeń HIV. Grupą, w której odnotowuje się ich najwięcej, nie są, jak kiedyś, narkomani, ale mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami. Szczególnie dla nich potrzebne są działania prewencyjne. Obecnie rekomenduje się podawanie leków antyretrowirusowych każdemu zakażonemu. Leczenie stanowi jednocześnie prewencję zakażeń. Jednak w Polsce leczy się zaledwie połowę osób zdiagnozowanych.


Źródła zakażeń HIV w Polsce


dr n. o zdr. Marta Niedźwiedzka-Stadnik, Zakład Epidemiologii NIZP-PZH:
W Polsce zarejestrowanych zakażeń wirusem HIV jest 21 tys., a AIDS stwierdzono u 3,5 tys. osób. Głównym źródłem zakażeń są obecnie kontakty seksualne, zwłaszcza między mężczyznami. Leczonych jest 9,1 tys. zakażonych. Nowy problem stanowią migracje: w krajach UE jedną trzecią nowych zakażeń rozpoznano u imigrantów. Istnieje potrzeba powiązania statystyk zakażeń z konkretnymi zachowaniami i kierowania działań profilaktycznych do określonych grup społecznych. Tymczasem zaledwie połowa mężczyzn z grup ryzyka wykonała test, niewielu też otrzymało bezpłatne prezerwatywy.


Dynamika zmian w epidemiologii zakażeń HIV - teensex, chemsex i nowe formy niebezpiecznych zachowań


dr n. med. Grażyna Cholewińska, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie:
Niepokojącym zjawiskiem jest stosowanie przez osoby z grup ryzyka używek, w tym narkotyków, w celu poprawy nastroju i kondycji fizycznej. Efekt tego stanowi podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych, jak nieużywanie prezerwatyw lub seks z zakażonym partnerem. Substancje te są łączone z lekami, z którymi wchodzą w groźne interakcje, zwiększając np. niebezpieczeństwo zawału czy udaru. Powstały na świecie wytyczne co do podawania leków profilaktycznie osobom z grup ryzyka, zanim ulegną one zakażeniu. Nie wiadomo jednak na razie, jak ma to wyglądać w praktyce, np. jak długo leczenie miałoby być stosowane.


Czy istnieje problem celowych zakażeń? Przyznać się czy nie do zakażenia HIV?


Magdalena Ankiersztejn-Bartczak, członek "Koalicji 1 grudnia":
Wiele dyskusji budzi celowość przyznawania się do faktu zakażenia. Komu osoba z HIV powinna o nim powiedzieć - rodzinie, partnerowi, personelowi medycznemu? Najczęściej chorzy zatajają fakt zakażenia przed otoczeniem, co zwiększa ich samotność, a tym samym pozbawia wsparcia i motywacji do leczenia. Obawa przed stygmatyzacją i dyskryminacją powoduje ukrycie problemu przed znajomymi, dalszą rodziną, kolegami w pracy i pracodawcą, a niekiedy także przed rodzicami. Trudno się temu dziwić, zważywszy, że rośnie odsetek osób, które nie podjęłyby się opieki nad krewnym z HIV/AIDS.


Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia


Przemysław Sielicki, Uczelnia Łazarskiego:
System ochrony zdrowia w Polsce czeka szereg zmian. Zostanie ona przekształcona w Narodową Służbę Zdrowia, finansowaną z budżetu państwa przy sukcesywnym wzroście nakładów na ten cel. Nastąpi likwidacja poboru składki ubezpieczeniowej, a opieką objęci będą wszyscy pacjenci, również do tej pory nieubezpieczeni. Pierwszy etap zmian nastąpi od lipca 2017 r. i będzie dotyczył finansowania palcówek służby zdrowia. Od 2018 roku będzie istniał Urząd Zdrowia Publicznego, zajmujący się m.in. efektywnością działań prozdrowotnych i promocją zdrowia. W jego skład wejdzie, obok innych instytucji, również Krajowe Centrum ds. AIDS.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix