HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

Patroni

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
CHOROBY RZADKIE LEKI SIEROCE

28 maja 2014 r., Centum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, WarszawaNowotwory trzustki - coraz częstszy problem medyczny


dr Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii
- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie:

Najczęstszym nowotworem trzustki (90 proc. przypadków) jest gruczolakorak przewodowy. Czynniki ryzyka to palenie tytoniu, otyłość, alkohol, uwarunkowania genetyczne, wiek (większość zachorowań następuje po 50 roku życia). Rocznie na świecie odnotowuje się 200 tys. nowych zachorowań, głównie w krajach rozwiniętych. W Polsce w r. 2010 na nowotwór trzustki zachorowało 3,2 tys. osób. Choroba jest wykrywana w stadium zaawansowanym. Dlatego zaledwie 15-20 proc. chorych kwalifikuje się do operacji, a z tych z kolei pacjentów tylko 20 proc. przeżywa 5 lat.


Nowoczesna diagnostyka nowotworów trzustki


prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki, Konsultant Krajowy w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej,
kierownik Zakładu Radiologii CMKP w Warszawie:

Techniki obrazowe w nowotworach trzustki są bardzo istotnym narzędziem oceny zaawansowania zmiany chorobowej, co stanowi kryterium zakwalifikowania do operacji. Pozwalają nie tylko stwierdzić istnienie guza, ale też ocenić jego cechy i możliwą odpowiedź na leczenie. Ważną metodą w diagnostyce nowotworów trzustki jest endoskopowa ultrasonografia (EUS) ze względu na największą czułość rozpoznawania wczesnych ich postaci. Usg, stosowane jako metoda pierwszego kroku, wykrywa mniej niż 50 proc. guzów.


Metody leczenia nowotworów trzustki - stan obecny i perspektywy


dr hab. Lucjan Wyrwicz, prof. nadzw., Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii
- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie:

Na leczenie nowotworów trzustki składa się ich resekcja, chemioterapia oraz leczenie objawowe i paliatywne, w tym również zastosowanie chemioterapii w celu złagodzenia objawów choroby i przedłużenia życia. Wybór metod leczenia zależy nie tylko od stopnia zaawansowania choroby, ale też od stanu ogólnego pacjenta, jego sprawności, stopnia utraty wagi i chorób współistniejących. Do niedawna standardowym postępowaniem u pacjentów, u których nie dokonano resekcji, była radioterapia, jednak obecnie wskazania do jej stosowania zostały zawężone. Wprowadzono natomiast nowe biomarkery oraz nowy schemat leczenia, pozwalający w większym stopniu kontrolować chorobę.


Co trzeba zrobić, aby przedłużyć życie chorych na nowotwory trzustki? Nowe wytyczne terapeutyczne


prof. dr hab. Piotr Wysocki, kierownik Kliniki Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Wawelskiej w Warszawie, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej:
Od r. 1997 standardem w leczeniu nowotworów trzustki jest gemcytabina, o 1,3 miesiąca przedłużająca życie pacjenta, a u co czwartego chorego powodująca zmniejszenie guza. Próbowano łączyć ten lek z innymi - bez rezultatów. Brak też wyników przy stosowaniu leków ukierunkowanych molekularnie. Od r. 2011 istnieją dwa nowe schematy leczenia. Pierwszy z nich daje lepsze efekty, zwiększając liczbę przeżyć rocznych z 2 proc. przy gemcytabinie do 48 proc., jednak ze względu na znaczną toksyczność jest przeznaczony jedynie dla pacjentów w lepszym stanie ogólnym, a więc głównie młodszych. Drugi schemat, powodujący m.in. mniej reakcji alergicznych, przeznaczony jest dla starszych pacjentów. Generalnie jednak leczenie chorych na nowotwory trzustki ciągle stanowi wyzwanie.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix