HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
Łuszczycowe zapalenie stawów

Rezydencja Belweder - Klonowa, ul. Flory 2, Warszawa, 23 maj 2017 rokuPrzyczyny i objawy łuszczycowego zapalenia stawów. Nowoczesne metody terapii


prof. Brygida Kwiatkowska, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Dyrektor d. s. Klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji:
Po 7-10 latach od rozpoznania łuszczycy skóry u ponad 80 proc. pacjentów dochodzi również do stawowej manifestacji choroby. Chory odwiedza różnych specjalistów, ale nie otrzymując właściwego rozpoznania. Tymczasem skuteczność leczenia ŁZS zależy od szybkości rozpoczęcia terapii. Celem leczenia jest uzyskanie małej aktywności choroby i jej remisji. Wybór terapii zależy przede wszystkim od postaci choroby. Stosowane są leki z grupy NLPZ, leki modyfikujące przebieg choroby, jak metotrekstat, niekiedy glikokortykosteroidy, a także leki biologiczne w ramach programów lekowych.


Łuszczyca plackowata i łuszczycowe zapalenie stawów w praktyce lekarza dermatologa


płk dr hab. med. Witold Owczarek, prof. nadzw., Klinika Dermatologii Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie:
Ponad 40 proc. chorych na łuszczycę plackowatą uskarża się na świąd i obniżenie jakości życia. Istotą tej przewlekłej i nawrotowej choroby skóry jest ogólnoustrojowy stan zapalny, zwiększający ryzyko wielu innych schorzeń: zapalenia stawów, chorób serca i naczyń, cukrzycy typu 2. Obecny stan wiedzy jest wystarczający do skutecznego leczenia łuszczycy. Jednak - co stanowi problem na całym świecie - metody terapii nie są stosowane we właściwy sposób. Przeszkodę stanowią uwarunkowania systemowe, brak komunikacji między poszczególnymi placówkami leczniczymi oraz jednakowego sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej.


Pacjent z ŁZS - historia wykluczenia


Agnieszka Bartczak, psycholog:
Problemy psychologiczne zaczynają się dla pacjenta z łuszczycą, a także z ŁZS, już w momencie postawienia diagnozy. Tymczasem dostęp do psychologa i psychiatry jest utrudniony - nie zapewniają go placówki, leczące chorobę podstawową. Pacjent potrzebuje wypracowania mechanizmów radzenia sobie z problemami, szczególnie dlatego, że choroba prowadzi często do stygmatyzacji. Pozostawiony sam sobie, wycofuje się z życia zawodowego i społecznego, często porzucając leczenie lub szukając terapii alternatywnych o niesprawdzonej skuteczności.


Skutki społeczne i koszty pośrednie ŁZS


Dagmara Samselska, Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę:
Sytuację chorego na ŁZS i na łuszczycę utrudnia brak jasnych regulacji prawnych, skomplikowane sposoby poruszania się w systemie ochrony zdrowia, a także ogólny brak wiedzy o chorobie. Utrudniony dostęp do pomocy psychologicznej nasila zjawisko wycofywania się chorych z czynnego życia. Tymczasem koszty, jakie są ponoszone na renty i zasiłki, mogłyby być przeznaczone na skuteczne leczenie. Organizacje pacjenckie stawiają sobie za cel upowszechnienie wiedzy i poprawę świadomości społecznej na temat łuszczycy i ŁZS za pomocą akcji edukacyjnych.

WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix