HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

Patroni

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

ONKOLOGIA 2019 - PODSUMOWANIE ROKU

Rezydencja Belweder Klonowa, Warszawa, ul. Flory 2, 17 grudnia 2019 rokuNajnowsze trendy w światowej onkologii 2019 - ASCO, ESMO, ICML, ASH, EHA Narodowy Instytut Onkologii


dr n. med. Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii, Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie:
Do roku 2030 liczba zachorowań na nowotwory na świecie podwoi się. W Polsce udaje się wyleczyć 48 proc. przypadków raka, jednak w Europie jest to 60-70 proc., a w USA nawet 70-80 proc. . Coraz częściej chory znajduje się w przewlekłej fazie choroby, dzięki czemu udaje mu się doczekać do wprowadzenia nowej terapii. Niezwykle ważna jest prewencja, edukacja, czujność onkologiczna wśród lekarzy i pacjentów oraz wczesne wykrywanie choroby. Niemniej wyniki leczenia zależą w dużej mierze od środków finansowych. Ich wzrost zakłada Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030.


Rak płuca


prof. dr hab. Maciej Krzakowski, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie:
Jedną z dróg do zmniejszenia umieralności z powodu raka płuca stanowią badania przesiewowe z zastosowaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. Inne możliwości to poprawa skuteczności leczenia. Taką szansę daje m.in. immunoterapia konsolidująca po radiochemioterapii. Udowodnione korzyści u chorych w stadium uogólnienia przynosi terapia za pomocą inhibitorów kinazy tyrozynowej EGFR oraz kinazy tyrozynowej ALK. Dużo jest jednak do zrobienia także w sferze organizacji leczenia. Wydaje się, że przyszłość w tym zakresie należy do ośrodków wielospecjalistycznych.


Rak piersi


dr n. med. Katarzyna Pogoda, Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie:
W Polsce, w przeciwieństwie do pozostałych krajów europejskich, rośnie umieralność na raka piersi. Niemniej zarówno w raku wczesnym, jak i uogólnionym, pojawiają się coraz to nowe nadzieje terapeutyczne. Należą do nich np. inhibitory CDK4/6 czy też nowe leki dla nosicielek mutacji BRCA, zarejestrowane w 2019 r. W najlepszej sytuacji pod względem możliwości leczenia są w Polsce pacjentki z rakiem hormonozależnym. Gorzej wygląda sytuacja w raku HER2 dodatnim, choć na rok 2020 zapowiadana jest poprawa w tym zakresie. Wyzwaniem terapeutycznym pozostaje ciągle trójujemny rak piersi, gdzie jedną z opcji jest immunoterapia z chemioterapią.


Rak trzustki, Rak jelita grubego


dr n. med. Leszek Kraj, Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie:
Rak wątrobokomórkowy różni się od innych nowotworów zarówno na etapie diagnostyki, jak i leczenia. Główną metodą leczenia jest transplantacja wątroby, poprzedzona chemoebolizacją czy termoablacją. Od niedawna nadzieje wiąże się z immunoterapią. Nowe opcje pojawiły się też w raku trzustki. Indywidualizacja leczenia dzięki stosowaniu różnych kombinacji z zakresu chemioterapii poprawia rokowania w tym trudnym nowotworze. W leczeniu raka jelita grubego sukces terapii zależy m.in. od tego, jak wiele linii chemioterapii można zastosować. Warto więc odnotować, że sytuacja polskich chorych na ten nowotwór poprawiła się niedawno dzięki uelastycznieniu programu lekowego. Ponadto wprowadzone zostały nowe terapie w trzeciej i czwartej linii leczenia.


Nowe podejście do terapii CAR-T


prof. dr hab. Iwona Hus, kierownik Oddziału Chorób Układu Chłonnego w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transfuzjologii:
Terapia CAR-T polega na aktywacji układu odpornościowego dzięki modyfikacji limfocytów. Metoda ta została zarejestrowana w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej, ostrej białaczki limfoblastycznej oraz chłoniaka rozlanego. Daje 80 proc. odpowiedzi u chorych, dla których nie ma już innych opcji leczenia. Jednocześnie jednak terapię tę cechuje znaczna toksyczność, stąd konieczność stosowania jej jedynie w akredytowanych ośrodkach, gdzie chorych można monitorować. Trzy takie ośrodki działają już w Polsce, a leczenie w nich odbywa się dzięki programowi EAP (early access program) Gilead/Kite.


Indywidualizacja terapii szpiczaka plazmocytowego


prof. dr hab. med. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:
Nowe możliwości leczenia szpiczaka plazmocytowego oznaczają lepszą jakość życia pacjentów i dłuższy czas bez progresji choroby. Za przełom w terapii szpiczaka można uznać już rok 1958, kiedy wprowadzono do dziś stosowany melfalan. Następne lata to zastosowanie inhibitorów proteasomu, leków immunomodulujących i przeciwciał monoklonalnych. Kolejne ich generacje znajdują zastosowanie u pacjentów, opornych na leczenie dotychczasowymi lekami i pozwalają w wielu przypadkach uznać szpiczaka za chorobę przewlekłą. Algorytm postępowania zależy od wieku chorego, jego stanu ogólnego oraz tego, czy planowany jest przeszczep szpiku.


Onkologiczna i nieonkologiczna terapia genowa mózgu


prof. dr hab. Mirosław Ząbek, Koordynator Oddziału Neurochirurgii z Interwencyjnym Centrum Neuroterapii, Kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim:
Terapia genowa polega na podawaniu, przy użyciu wektorów wirusowych, białek, modyfikujących pracę poszczególnych obszarów mózgu. Takie zabiegi odbywają się w czasie rzeczywistym w obrębie silnego pola magnetycznego. Terapia ta została zastosowana u pacjentów z glejakiem. Jednak spektakularne efekty daje także wykorzystanie jej u dzieci z rzadkim zaburzeniem: genetycznym deficytem dopaminy i serotoniny. Takie zabiegi są wykonywane w Polsce u małych pacjentów z różnych stron świata. Być może w przyszłości znajdą one zastosowanie również w leczeniu choroby Parkinsona i Alzheimera.


Czerniak


prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie:
Nowe nadzieje w leczeniu czerniaka to leczenie uzupełniające po zabiegu chirurgicznym, zmniejszające liczbę nawrotów choroby, a także przedoperacyjna immunoterapia u chorych z przerzutami do węzłów chłonnych. Większość nowych leków jest dostępna w Polsce, jednak niektóre tylko w ramach terapii ratunkowej, co stwarza bariery biurokracyjne. Poprawa dostępności terapii to nie jedyna postulowana zmiana w organizacji leczenia czerniaka w Polsce. Przypadki zaawansowane powinny być leczone w ośrodkach referencyjnych, tymczasem często odbywa się to w placówkach, które nie są do tego przystosowane, a więc siłą rzeczy leczenie nie może być optymalne.


Rak kolczystokomórkowy skóry


prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie:
Nowotwory skóry, zwłaszcza rak podstawnokomórkowy i kolczystokomórkowy, są bardzo częste u osób po 60 roku życia. Można mówić nawet o kilkudziesięciu tysiącach zachorowań rocznie. Na szczęście jednak zaawansowana postać tych nowotworów zdarza się bardzo rzadko i najczęściej wystarcza leczenie miejscowe, prowadzone przez dermatologa. Nowotwory te wiążą się przede wszystkim z ekspozycją skóry na promieniowanie UV. Znaczną złośliwością cechuje się rzadko występujący rak z komórek Merkla. Efekty w jego leczeniu daje immunoterapia - lek dostępny jest w Polsce w ramach terapii ratunkowej.


Szybka ścieżka onkologiczna. Krajowa Sieć Onkologiczna - podsumowanie 2019


prof. Adam Maciejczyk, Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych:
Krajowa Sieć Onkologiczna powstała w celu poprawy organizacji leczenia onkologicznego. Stanowi element ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej. W dwóch województwach trwa obecnie pilotaż proponowanych rozwiązań. Najważniejsze wydaje się stworzenie narzędzi do mierzenia jakości oraz standaryzacja zbierania danych. Wśród szczegółowych rozwiązań na uwagę zasługuje uruchomienie infolinii onkologicznych, wprowadzenie etatowych koordynatorów leczenia oraz zbieranie ankiet profilaktycznych i ankiet satysfakcji. Jeden z problemów, które ujawniły się dzięki pilotażowi, stanowi niepełna integracja systemów informatycznych poszczególnych placówek.


Dostęp do terapii onkologicznych


prof. Marcin Czech, Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Instytut Matki i Dziecka, Politechnika Warszawska:
Priorytetem polityki lekowej w onkologii jest zmniejszenie zapadalności na nowotwory i przedwczesnej umieralności z ich powodu. Cele szczegółowe, zawarte w dokumencie "Polityka Lekowa Państwa 2018-2022", to m.in. efektywne wykorzystanie środków publicznych, stabilność w finansowaniu leków refundowanych i poprawa innowacyjności sektora farmaceutycznego. Wśród dotychczasowych sukcesów w realizacji tych założeń można wymienić rozszerzenie opcji terapeutycznych dla różnych grup pacjentów, spadek poziomu współpłacenia za leki przez pacjentów i powołanie Agencji Badań Medycznych. Kolejne zadania to m.in. nowelizacja ustawy refundacyjnej i przeniesienie wybranych leków do katalogu chemioterapii.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix