HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

Patroni

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
CUKRZYCA W CODZIENNEJ PRAKTYCE

14 listopada 2014 r., Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8Międzynarodowe standardy w codziennej praktyce leczenia cukrzycy, a problemy polskiego pacjenta


prof. hab. n. med. Jacek Sieradzki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie:
Od r. 2005 Polskie Towarzystwo Diabetologiczne wydaje rekomendacje, dotyczące leczenia cukrzycy. Nie odbiegają one od zaleceń światowych. Obecnie jednak uważa się, że leczenie poszczególnych pacjentów powinno być zindywidualizowane, a standardy stanowią jedynie punkt odniesienia. W Polsce jednak nie ma pełnego dostępu do nowoczesnych leków, które nie generują przyrostu masy ciała chorego. Utrudniony jest także dostęp do lekarzy specjalistów. Na wysokim poziomie stoi jedynie terapia pompowa - głównie dzięki działaniom charytatywnym. Jednocześnie brak podstaw finansowych do prowadzenia edukacji pacjentów, choć modyfikację stylu życia zaleca się na każdym etapie choroby.


"CUKRZYCA. Ukryta pandemia" - najważniejsze wnioski z raportu


dr n. med. Krzysztof Chlebus, I Klinika i Katedra Kardiologii, Kliniczne Centrum Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny:
3 mln osób w Polsce chorują na cukrzycę, przeważnie typu 2. Jedna trzecia z nich nie wie o swojej chorobie. Rocznie z powodu cukrzycy i jej powikłań umiera 21 tys. osób. Najważniejsze problemy w leczeniu cukrzycy stanowią epizody hipoglikemii oraz otyłość. Koszty leczenia cukrzycy to co najmniej 7 mld zł rocznie. Wlicza się w to nie tylko koszt leków, ale też m.in. skutki nieobecności w pracy i produktywności, utraconej z powodu przedwczesnych zgonów. Połowa kosztów wiąże się z powikłaniami cukrzycy.


Jak leczeni są otyli pacjenci z cukrzycą typu 2 z niewyrównaną glikemią? Wyniki badania typu Patent Diary Study


Maria Strachota-Kowalewska, CSD Market Research Manager, Cegedim:
Badanie dotyczyło 1521 pacjentów z BMI ponad 35. Przyjmowali średnio 62 jednostki insuliny na dobę, a 60 proc. z nich dodatkowo terapię doustną. Według lekarzy diabetologów co trzeci pacjent z cukrzycą typu 2 jest otyły i ma niewyrównany poziom glukozy. Wykazano, że liczba jednostek przyjmowanej insuliny rośnie wraz z BMI (zwłaszcza BMI powyżej 37), a także wraz z wzrostem HbA1c (powyżej 10 proc.). Najmniejszą dawkę insuliny przyjmują osoby w wieku do 40 lat i z HbA1c poniżej 10 proc. Częste wkłucia zwiększają dyskomfort życia pacjentów.


Czy jest możliwe skuteczne leczenie cukrzycy w grupie chorych otyłych ze znaczną insulinoopornością ?


prof. hab. n. med. Jerzy Loba, Klinika Chorób Przemiany Materii Szpital Kliniczny Nr 1 w Łodzi:
Cukrzycę charakteryzuje stan przewlekłej hiperglikemii, spowodowanej zaburzeniem wydzielania i/lub działania insuliny. Połowa pacjentów jest źle leczona. Poszukuje się nowych sposobów osiągnięcia celów terapeutycznych, czyli połączenia działania insuliny oraz pobudzenia komórek beta. W przywróceniu pierwszej fazy wydzielania insuliny kluczową rolę odgrywa czynnik inkretynowy. Dlatego w cukrzycy typu 2 nie pomaga podawanie coraz większych ilości insuliny. Jednak leki, działające pośrednio lub bezpośrednio na komórki beta, nie są w Polsce refundowane.


HbA1C i inne parametry monitorujące prawidłowość leczenia cukrzycy - interpretacja


prof. hab. n. med. Krzysztof Strojek, Oddział Kliniczny Chorób Wewnetrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych, Śląskie Centrum Chorób Serca:
Czynniki ryzyka wystąpienia cukrzycy to m.in. otyłość i uwarunkowania genetyczne. Następstwem choroby może być utrata wzroku, nefropatia, powikłania sercowo-naczyniowe, np. wzrost ryzyka udaru. Wczesna diagnoza cukrzycy to rola lekarza POZ. Leczenie cukrzycy typu 2 polega na modyfikacji stylu życia i farmakoterapii. Celem terapii jest osiągnięcie prawidłowego poziomu glukozy, ciśnienia tętniczego oraz lipidów. Jednak udaje się to zaledwie w przypadku 6,7 proc. chorych. Do leczenia należy kontrola moczu oraz konsultacje nie tylko u diabetologa, ale też okulisty i kardiologa.


Nowoczesne metody leczenia cukrzycy


- prof. hab. n. med. Leszek Czupryniak, Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego:
Obecne paradygmaty leczenia cukrzycy typu 2 zakładają indywidualizację terapii i nacisk na intensyfikację postępowania na wczesnym etapie choroby. Bardzo ważna u tych pacjentów jest interwencja niefarmakologiczna: zmiana diety i aktywność fizyczna. Jej skuteczność jest tym większa, im krócej pacjent choruje. Stąd waga wczesnej diagnozy. Pojawiają się obecnie kolejne leki, w tym inkretyny w nowych, bardziej komfortowych dla pacjenta formach. Przykład to choćby umieszczenie insuliny i GLP-1 w jednym wstrzykiwaczu.


Pielęgnacja i leczenie stopy cukrzycowej w codziennej praktyce pielęgniarskiej


Mirosława Młynarczuk, Polska Federacja Edukacji Diabetologicznej:
Zespół stopy cukrzycowej to jedno z najczęstszych powikłań niekontrolowanej cukrzycy. Na świecie co 15 sekund dochodzi do amputacji kończyn z tego powodu. Połowa chorych nie przeżywa 3 lat po amputacji. Co piąta osoba dopiero w momencie amputacji dowiaduje się, że ma cukrzycę. Brak programów profilaktycznych i edukacji na temat właściwej higieny i pielęgnacji stóp u osób z cukrzycą oraz pełnej informacji o objawach, na które wcześnie trzeba wracać uwagę. W Polsce istnieją zaledwie cztery specjalistyczne gabinety, zajmujące się zespołem stopy cukrzycowej.
WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix