HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

TEMATY "TABU" W MEDYCYNIE

Rezydencja Belweder Klonowa, ul. Flory 2, Warszawa, 14.03.2019 r.Cywilizacja sukcesu a cierpienie i choroba


prof. n. hum. Paweł Łuków, Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego:
O chorobie mówi się zwykle w kontekście walki i porażki. Przyjmując, że sukces to osiągnięcie celu, trudno mówić o nim, będąc chorym. Tymczasem odniesienie sukcesu to często dzieło przypadku. Wobec tego i porażce nie jesteśmy całkowicie winni sami. Odróżnienia wymaga pojęcie choroby i chorowania. Lekarz odpowiada za stan fizjologiczny, czyli chorobę, natomiast odpowiedzialność za chorowanie spoczywa na pacjencie. Dlatego może on odnieść sukces w postaci uzyskania kontroli nad procesem chorowania, choć nie musi to oznaczać wyleczenia.


Lęk przed badaniem - kolonoskopia


prof. dr hab. n. med. Jacek Muszyński, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
Kolonoskopia to cenne narzędzie diagnostyki chorób jelita grubego, a także profilaktyki jego nowotworu. Zastosowana jako skrining może o 50 proc. zmniejszyć umieralność na tę chorobę. Pacjenci jednak obawiają się potencjalnego bólu w trakcie badania i dyskomfortu przy przygotowaniu do niego. Pomocne jest znieczulenie, które zwiększa dokładność badania. Nieznacznie podnosi natomiast ryzyko rzadkich jego powikłań. Oprócz kolonoskopii do profilaktyki raka jelita grubego należy właściwa dieta, aktywność fizyczna oraz reagowanie na objawy alarmowe.


Kupa wstydu - czyli dlaczego wydalanie to wciąż temat tabu


Magdalena Piegat (Fundacja STOMAlife) oraz Marcin Napiórkowski (semiotyk kultury):
Polacy ciągle źle odbierają osoby ze stomią. Nie dają np. przyzwolenia na wspólną kąpiel w basenie czy odsłonięcie worka stomijnego na plaży. Wiąże się to z tabu, jakie stanowi wydalanie. Dotyczy to również niektórych innych chorób. Czy realne są zmiany w tym zakresie? Możliwe jest przesuwanie granic tabu. Dzieje się tak, gdy w telenoweli wystąpi jako pozytywny bohater osoba z danym schorzeniem lub przyzna się do niego celebryta. Jednak wszelkie zmiany w kulturze następują bardzo powoli.


Błędy i powikłania medyczne w praktyce


prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie:
Istnieją różne definicje błędów medycznych. Nie należy utożsamiać z nimi powikłań choroby lub niezadowalających wyników leczenia. Im więcej natomiast mówi się o zdarzeniach niepożądanych, tym większa jest szansa na poprawę sytuacji. Aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów, należy prowadzić rejestr zdarzeń niepożądanych. Musi on podlegać analizie, służącej do wyciągania wniosków. Dobrym rozwiązaniem, podobnie jak w Szwecji, wydaje się rozdzielenie postępowania dotyczącego kompensacji wypadków medycznych od oceny prawidłowości działania.


Podniesienie bezpieczeństwa pacjentów poprzez system weryfikacji autentyczności leków


dr Michał Kaczmarski, Prezes Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (Fundacji KOWAL):
Problem fałszowania leków istnieje na całym świecie. Próbą zmierzenia się z tym zagrożeniem jest budowa w krajach UE systemu, weryfikującego autentyczność leków. Od niedawna obowiązuje on w 30 krajach europejskich. System ten nadaje każdemu opakowaniu leku niepowtarzalny kod, o którym informacja znajduje się w centralnym repozytorium. Umożliwia to weryfikację leku przy jego wydawaniu. Ponadto opakowanie musi być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego otwarcie przed wydaniem.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix