HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
HIPOGLIKEMIA

Centrum Prasowe PAP Warszawa, 13 listopada 2015 r.Światowy Dzień Walki z Cukrzycą - powitanie


prof. dr n. med. Jacek Sieradzki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie:
14 listopada przypada Światowy Dzień Cukrzycy. W tym roku hasłem obchodów jest prawidłowe żywienie. Ten dzień to data urodzin F.G. Bantinga, jednego z odkrywców insuliny, laureata Nagrody Nobla. Pierwszym pacjentem, któremu pomogła insulina, był w roku 1922 Leonard Thompson. W następnych latach po rozpoczęciu stosowania insuliny poszukiwano doustnych leków na cukrzycę. Stały się nimi pochodne sulfonylomocznika. Jednak zarówno one, jak i insulina, mogą u chorych wywoływać hipoglikemię.


Sonda uliczna - co to jest hipoglikemia?Większość osób, którym zadano to pytanie przed jednym z centrów handlowych w Warszawie, nie umiało udzielić prawidłowej odpowiedzi. Nie ma wprawdzie trudności ze skojarzeniem tego terminu z cukrzycą, jednak czy oznacza on niedobór czy nadmiar cukru, prawie nikt nie potrafi powiedzieć. A tym bardziej wymienić objawy tego stanu.


Objawy i leczenie ostrej hipoglikemii


dr n. med. Anna Staniszewska, katedra i Zakład farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
Hipoglikemia to najpoważniejsze powikłanie cukrzycy, które może być przyczyną zgonu. Od roku 2014 obowiązuje nowa definicja tego stanu, według której oznacza on spadek stężenia glukozy we krwi poniżej 70 mg/dl. Wczesne objawy to m.in. głód, senność, poty, wzrost tętna i ciśnienia oraz rozszerzenie źrenic. Postępowanie przy hipoglikemii zależy od tego, czy mamy do czynienia z łagodną, umiarkowaną czy też ciężką jej postacią. W pierwszym przypadku chory może pomóc sobie sam, przyjmując 10-20g glukozy w postaci węglowodanów prostych. W stanie ciężkim konieczna jest hospitalizacja.


Hipoglikemia jako przyczyna wypadków i urazów


dr n. med. Andrzej Marcinkiewicz, Kierownik Pracowni Polityki Zdrowotnej, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. J. Nofera w Łodzi:
Wystąpienie hipoglikemii może mieć poważne konsekwencje w trakcie wykonywania pracy, wymagającej sprawności psychoruchowej. Dotyczy to zwłaszcza kierowania pojazdami. Dlatego nawet jeden przypadek ciężkiej postaci tego stanu u zawodowego kierowcy eliminuje go z zawodu. Poważnym problemem jest brak świadomości pracownika, że może u niego dojść (a nawet już doszło) do hipoglikemii. Jeżeli jednak lekarz zezwoli na wykonywanie zawodu, pacjent wymaga częstych kontroli lekarskich i edukacji w zakresie samodzielnego rozpoznawania spadku stężenia glukozy we krwi.


Hipoglikemia wywołana doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi i insuliną. Epidemiologia incydentów hipoglikemii w Europie i w Polsce


prof. dr n. med. Jacek Sieradzki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie:
Paradoksalnie dążenie do wyrównania cukrzycy może owocować hipoglikemią. Zdarza się to częściej przy stosowaniu pochodnych sulfonylomocznika, a także u chorych cierpiących oprócz cukrzycy na inne schorzenia. Jednocześnie ciężkie hipoglikemie zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza u osób starszych. Nie dochodzi do hipoglikemii przy stosowaniu leków z grupy gliptyn, które działają tylko wówczas, gdy stężenie glukozy jest podwyższone. Leki te, przyjmowane w cukrzycy typu 2, pozwalają także opóźnić rozpoczęcie insulinoterapii.


Cukrzyca typu 2 i incydenty hipoglikemii - konsekwencje narządowe


dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:
Diabetycy często ukrywają swoją chorobę w miejscu pracy. Tymczasem wiedza innych osób na ten temat może niekiedy uratować życie chorego w przypadku wystąpienia hipoglikemii. Stan ten nie tylko pogarsza jakość życia, ale jest zjawiskiem niebezpiecznym. Dzieje się tak m.in. dlatego, że powoduje niedokrwienie mięśnia sercowego, nasila niewydolność krążenia, prowadząc niekiedy do nagłego zgonu sercowego. Pogarsza widzenie, a także sprzyja groźnym upadkom i urazom, szczególnie u osób starszych.


Program edukacji pacjentów z cukrzycą w zakresie profilaktyki hipoglikemii - ważnym elementem terapii


mgr Alicja Szewczyk, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii:
Pacjent z cukrzycą i jego opiekunowie mają prawo do edukacji na temat choroby. Musi ona być prowadzona przez wyszkolony zespół interdyscyplinarny, w sposób ciągły i powtarzalny. Chory powinien opanować umiejętność samokontroli i znać zasady postępowania w przypadku wystąpienia hipoglikemii. Jeżeli dojdzie do takiego stanu, edukator ma omówić z pacjentem przyczynę spadku stężenia glukozy. Mogą to być błędy żywieniowe, wysiłek fizyczny, a nawet zmiana miejsca wstrzykiwania insuliny. Również otoczenie chorego powinno wiedzieć, jak mu pomóc w razie hipoglikemii.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix