HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
DERMATOLOGIA 2016

Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8 w Warszawie, 8 czerwca 2016 rokuNowości w dermatologii - doniesienia z 31 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego - maj 2016


prof. dr hab. med. Adam Reich, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM we Wrocławiu:
Tematy, jakie poruszano podczas Zjazdu PTD, to m.in. nowa jakość leczenia łuszczycy oraz opieka nad pacjentami po przeszczepach narządów. Ponieważ stanowią oni grupę szczególnie narażoną na nowotwory skóry, istnieje konieczność objęcia ich konsultacjami dermatologicznymi choćby ze względu na edukację związaną z fotoprotekcją. Inne tematy zjazdu to odczyny polekowe po terapii onkologicznej i mniej znane schorzenia dermatologiczne, jak ziarniniak obrączkowaty, liszaj twardzinowy czy porfiria skórna późna. Niedocenianym w dermatologii problemem jest również świąd, którego przyczyny mogą tkwić w patologii kręgosłupa, powodującej uszkodzenie nerwów.


Łuszczyca - choruje nie tylko skóra


prof. dr hab. med. Jacek Szepietowski, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM we Wrocławiu:
Łuszczyca wiąże się z poczuciem stygmatyzacji. U 18 proc. chorych rozwija się depresja. Do najuciążliwszych objawów, wymienianych przez pacjentów, należy świąd. Jednak łuszczyca to choroba nie tylko skóry, łączy się bowiem z zaburzeniami ogólnoustrojowymi. Należą do nich m.in. zmiany stawowe oraz choroba Crohna, pięć razy częściej występująca u pacjentów z łuszczycą niż w populacji ogólnej. Częściej dochodzi u nich również do objawów zespołu metabolicznego, na który składa się otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe. Łuszczycę należy wobec tego rozumieć jako uogólniony stan zapalny organizmu, prowadzący do miażdżycy.


Wakacyjne zagrożenia dla skóry: oparzenia, zranienia, ukąszenia


dr Adam Pietrzak, specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Medycyny Ratunkowej, Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego, wykładowca AM w Warszawie:
W kontekście letnich zagrożeń należy przypomnieć, że problem z wezwaniem pomocy zaczyna się zwykle już na poziomie kontaktu z odpowiednimi służbami. Dlatego dzwoniąc na pogotowie, trzeba precyzyjnie określić miejsce, gdzie znajduje się poszkodowany oraz podać swój numer telefonu. Ruszając na wakacyjne wędrówki, warto zaopatrzyć się w opatrunek hydrożelowy, folię termoizolacyjną oraz rękawice nitrylowe. Uczuleni na jad owadów muszą pamiętać o adrenalinie w strzykawce, która po dotarciu do celu podróży powinna być przechowywana w lodówce.


Czerniak i rak podstawnokomórkowy - "trudne" nowotwory skóry


płk dr hab. med. Witold Owczarek, prof. nadzw., Klinika Dermatologii Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa:
Czerniak występuje znacznie rzadziej niż rak podstawnokomórkowy, więcej się jednak o nim słyszy ze względu na to, że powoduje zgony. Jednak w obu przypadkach podstawą leczenia jest samobadanie przez pacjentów. Jego systematyczne przeprowadzanie może zapewnić wczesne wykrycie i skuteczniejsze leczenie choroby. O jego podjęciu lub pozostawieniu zmiany na skórze do obserwacji decyduje lekarz po zbadaniu jej dermoskopem. Podatność na nowotwory skóry zależy od ekspozycji na słońce, fenotypu, infekcji wirusem HPV oraz palenia tytoniu. Istotne jest też występowanie niektórych zespołów genetycznych i immunosupresja, której pacjent jest poddawany np. po przeszczepie.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix