HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
Interaktywne Warsztaty
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Interaktywne wykłady

fundacja Zapraszamy na interaktywne warsztaty


Do tej pory programy większości polskich uniwersytetów medycznych nie przewidują zajęć dotyczących metod zwalczania bólu. Mało kto również uczy studentów jak rozmawiać z pacjentami, będącymi często w stanach terminalnych, co było niespełnionym marzeniem mojego zmarłego przedwcześnie brata Macieja Hilgiera, lekarza specjalisty leczenia bólu, współzałożyciela i wieloletniego prezesa Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, patrona Fundacji "Rak nie musi boleć". Zawsze podkreślał potrzebę współpracy lekarza z psychologiem.

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić na fakultatywne interdyscyplinarne warsztaty kierowane do studentów medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Miło by było gdyby zechciały wziąć w nich udział także studentki pielęgniarstwa i pielęgniarki studiujące zaocznie. Zajęcia będą prowadzone przez lekarza specjalistę leczenia bólu i psychologa. Potrzebę takich zajęć konsultowaliśmy m.in. z PTBB i PTAiIT oraz PUO i otrzymaliśmy pozytywne opinie. Inicjatywę tę też poparły studenckie koła naukowe. Wszystkie te rozmowy pozwalają nam mieć nadzieję, że takie dodatkowe zajęcia będą się cieszyły zainteresowaniem przyszłych lekarzy i pielęgniarek.

Naczelna Izba Lekarska zgodziła się być partnerem tego programu, a jej prezes Konstanty Radziwiłł zainaugurować zajęcia krótkim wystąpieniem traktującym o zasadności rozpoznawania i wstępnego leczenia, bądź szybkiego kierowania do specjalisty pacjentów z zespołami bólowymi.

W zamierzeniu mamy przeprowadzenie serii comiesięcznych zajęć podczas całego roku akademickiego 2009/2010. Jako pilotaż programu chcielibyśmy zaproponować trzy zajęcia. Pierwsze planujemy na 22 kwietnia w godz. 16-20. Przewidujemy uczestnictwo w nich 40-50 osób. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu w sali wykładowej siedziby NIL przy ul. Sobieskiego w Warszawie. Zapisy będziemy przyjmowali na formularzu kontaktowym, pod adresem e-mail fundacji bądź telefonicznie:
(022) 632 81 57 lub (022) 241 55 20.


fundacja Proponowane tematy zajęć dla studentów


Zajęcia prowadzone przez dr Małgorzatę Malec-Milewską - kierownika poradni leczenia bólu w szpitalu im. Witolda Orłowskiego.

Tematy wykładów - czas każdego 1 godz.

 • Ból ostry - patofizjologia i leczenie - wybrane terapie, a ich skuteczność (również w kontekście samoleczenia).
 • Ból przewlekły - patofizjologia i leczenie. Ból pooperacyjny.
 • Ból w narządzie ruchu.
 • Ból w chorobie nowotworowej.
 • Inwazyjne metody leczenia bólu.

fundacjaZajęcia z zakresu psychologii


Zajęcia poprowadzi mgr Mariola Kosowicz - onkopsycholog w Centrum Onkologii w Warszawie. Trzy spotkania po 2 godziny.

1. Spotkanie - Podstawy komunikacji interpersonalnej.

 • Podstawy komunikacji- każdy widzi świat według siebie. Jak się w tym odnaleźć?
 • Czym są emocje i jaka spełniają role w komunikacji?
 • Blokady komunikacyjne- werbalne i niewerbalne

2. Spotkanie

 • Empatia, czym jest i jaka jest jej rola w komunikacji
 • Trudne rozmowy z pacjentem

3. Spotkanie

 • Umiejętne przekazywanie diagnozy
 • Rola psychoedukacji stosowanej przez lekarza wobec pacjenta- zapobieganie niedomówień, otwartość na trudne problemy pacjenta, ochrona pacjenta np. przed niewłaściwym samoleczeniem.


Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnej z zastosowaniem praktycznych ćwiczeń. Wykładowcy są osobami powszechnie znanymi w środowisku, o długoletniej praktyce edukacyjnej.

Program jak i całą działalność naszej fundacji objęła patronatem Polska Unii Onkologii. Z podobną prośbą zwróciliśmy się do Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że nasza fundacja jest organizacją non profit i podczas zajęć nie będą promowane żadne produkty lecznicze.


Marek Hilgier
Prezes Fundacji
"Rak nie musi boleć" im. dr Macieja Hilgiera

STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix

 
FUNDACJA im. DR MACIEJA HILGIERA - PUBLIKACJE - WARSZTATY INTERAKTYWNE
 

HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
Interaktywne Warsztaty
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Interaktywne wykłady

fundacja Zapraszamy na interaktywne warsztaty


Do tej pory programy większości polskich uniwersytetów medycznych nie przewidują zajęć dotyczących metod zwalczania bólu. Mało kto również uczy studentów jak rozmawiać z pacjentami, będącymi często w stanach terminalnych, co było niespełnionym marzeniem mojego zmarłego przedwcześnie brata Macieja Hilgiera, lekarza specjalisty leczenia bólu, współzałożyciela i wieloletniego prezesa Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, patrona Fundacji "Rak nie musi boleć". Zawsze podkreślał potrzebę współpracy lekarza z psychologiem.

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić na fakultatywne interdyscyplinarne warsztaty kierowane do studentów medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Miło by było gdyby zechciały wziąć w nich udział także studentki pielęgniarstwa i pielęgniarki studiujące zaocznie. Zajęcia będą prowadzone przez lekarza specjalistę leczenia bólu i psychologa. Potrzebę takich zajęć konsultowaliśmy m.in. z PTBB i PTAiIT oraz PUO i otrzymaliśmy pozytywne opinie. Inicjatywę tę też poparły studenckie koła naukowe. Wszystkie te rozmowy pozwalają nam mieć nadzieję, że takie dodatkowe zajęcia będą się cieszyły zainteresowaniem przyszłych lekarzy i pielęgniarek.

Naczelna Izba Lekarska zgodziła się być partnerem tego programu, a jej prezes Konstanty Radziwiłł zainaugurować zajęcia krótkim wystąpieniem traktującym o zasadności rozpoznawania i wstępnego leczenia, bądź szybkiego kierowania do specjalisty pacjentów z zespołami bólowymi.

W zamierzeniu mamy przeprowadzenie serii comiesięcznych zajęć podczas całego roku akademickiego 2009/2010. Jako pilotaż programu chcielibyśmy zaproponować trzy zajęcia. Pierwsze planujemy na 22 kwietnia w godz. 16-20. Przewidujemy uczestnictwo w nich 40-50 osób. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu w sali wykładowej siedziby NIL przy ul. Sobieskiego w Warszawie. Zapisy będziemy przyjmowali na formularzu kontaktowym, pod adresem e-mail fundacji bądź telefonicznie:
(022) 632 81 57 lub (022) 241 55 20.


fundacja Proponowane tematy zajęć dla studentów


Zajęcia prowadzone przez dr Małgorzatę Malec-Milewską - kierownika poradni leczenia bólu w szpitalu im. Witolda Orłowskiego.

Tematy wykładów - czas każdego 1 godz.

 • Ból ostry - patofizjologia i leczenie - wybrane terapie, a ich skuteczność (również w kontekście samoleczenia).
 • Ból przewlekły - patofizjologia i leczenie. Ból pooperacyjny.
 • Ból w narządzie ruchu.
 • Ból w chorobie nowotworowej.
 • Inwazyjne metody leczenia bólu.

fundacjaZajęcia z zakresu psychologii


Zajęcia poprowadzi mgr Mariola Kosowicz - onkopsycholog w Centrum Onkologii w Warszawie. Trzy spotkania po 2 godziny.

1. Spotkanie - Podstawy komunikacji interpersonalnej.

 • Podstawy komunikacji- każdy widzi świat według siebie. Jak się w tym odnaleźć?
 • Czym są emocje i jaka spełniają role w komunikacji?
 • Blokady komunikacyjne- werbalne i niewerbalne

2. Spotkanie

 • Empatia, czym jest i jaka jest jej rola w komunikacji
 • Trudne rozmowy z pacjentem

3. Spotkanie

 • Umiejętne przekazywanie diagnozy
 • Rola psychoedukacji stosowanej przez lekarza wobec pacjenta- zapobieganie niedomówień, otwartość na trudne problemy pacjenta, ochrona pacjenta np. przed niewłaściwym samoleczeniem.


Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnej z zastosowaniem praktycznych ćwiczeń. Wykładowcy są osobami powszechnie znanymi w środowisku, o długoletniej praktyce edukacyjnej.

Program jak i całą działalność naszej fundacji objęła patronatem Polska Unii Onkologii. Z podobną prośbą zwróciliśmy się do Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że nasza fundacja jest organizacją non profit i podczas zajęć nie będą promowane żadne produkty lecznicze.


Marek Hilgier
Prezes Fundacji
"Rak nie musi boleć" im. dr Macieja Hilgiera

STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix