HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W 2010 r.
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. dr. Macieja Hilgiera w 2010 r., które zostało wysłane 14.07.2011 r. do Ministerstwa Zdrowia.

W 2010 r. Fundacja kontynuowała rozpoczęte w 2009 r. interaktywne warsztaty przeznaczone dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ich celem jest zaznajomienie przyszłych lekarzy z metodami diagnozowania i leczenia bólu oraz umiejętności właściwego komunikowania się z chorymi, znajdującymi się często w stanach terminalnych, jak i z ich rodzinami.

W siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie przeprowadzonych zostało pięć spotkań, a poruszono na nich następujące tematy:

5.01.2010 r.

 • Ból neuropatyczny
 • Rola psychoedukacji w procesie leczenia pacjenta

2.03.2010 r.

 • Ból w narządzie ruchu
 • Problemy pacjentów onkologicznych i innych chorób przewlekłych.

13.04.2010 r.

 • Omówienie przypadków
 • Rodzina pacjenta

11.05.2010 r.

 • Inwazyjne metody leczenia bólu
 • Problem śmierci i umierania

8.06.2010 r.

 • Bóle głowy
 • Podsumowanie spotkań. Temat wybrany przez uczestników spotkań.

W zajęciach wzięła ogółem grupa 118 uczestników: studentów medycyny, pielęgniarstwa, stażystów, lekarzy (33 osoby), genetyków, psychologów, fizjoterapeutów, a nawet dziennikarzy specjalizujących się w tematyce zdrowotnej.

Prócz pozytywnych opinii samych uczestników, warsztaty uzyskały dobrą ocenę władz WUM oraz patronujących programowi stowarzyszeń naukowych: PUO, PTBB i PTAiIT ora z NIL. Dziekanat Wydziału Lekarskiego WUM zadecydował o wprowadzeniu naszych zajęć do programu nauczania w roku akademickim 2009/10 oraz następnym. Natomiast uczelnie medyczne w Lublinie i Szczecinie wykazały chęć przeprowadzenia takich zajęć u siebie.

Informacje i opinie o warsztatach znalazły się na wielu stronach internetowych - od oficjalnej WUM, poprzez większość uczelnianych kół naukowych po zawodowe. Pisały o nich m.in. "Puls Medycyny" i "Gazeta Lekarska". Swoje audycje nadały Programy I Polskiego Radia w Warszawie i Lublinie.

2 lutego 2010 r. Fundacja zorganizowała w Centrum Prasowym PAP debatę pt. "Świadomość społeczna o ADHD - mity i prawdy". W debacie o diagnozowaniu, leczeniu i postępowaniu w przypadku tej choroby wzięli udział: prof. Andrzej Rajewski - kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dr Artur Kołakowski - psychiatra, superwizor-dydaktyk PTTPiB, specjalizujący się w diagnozie i leczeniu ADHD, mgr Beata Chrzanowska - psycholog, Ilona Lelito - prezes Polskiego Towarzystwa ADHD raz Wojciech Matusewicz - prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych.

12.02.2010 r. wraz z Uniwersytetem Muzycznym im. Fryderyka Chopina Fundacja zorganizowała uroczystą debatę z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina pt: "Zdrowie Chopina", która miała miejsce w Audytorium im. Karola Szymanowskiego przy ul. Okólnik 2. Wzięli w niej udział: prof. dr. hab. Wojciech Cichy - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, dr. Tadeusz Zielonka - przewodniczący Warszawsko-Otwockiego Oddziału Polskiego. Towarzystwa Chorób Płuc, dr. Janusz Meder - prezes Polskiej Unii Onkologii oraz dr Katarzyna Szymańska-Stułka - Uniwersytet Muzyczny. Debatę zakończył recital fortepianowy w wykonaniu uczestnika Konkursu Chopinowskiego - Sławomira Wilka.

Słuchaczami byli przedstawiciele środowiska medycznego, kulturalnego i mediów.

26 kwietnia 2010 r. Fundacja im dr. Macieja Hilgiera wraz z Polskim Radiem Szczecin SA, Polskim Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego, Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynacyjnym Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Szczecinie zorganizowała w Studiu im. Jana Szyrockiego PR Szczecin kolejną debatę o zdrowiu. W spotkaniu wzięło udział 83 sołtyski z Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawiciele mediów. Zostały podczas niej poruszone następujące tematy:

 1. Nadciśnienie tętnicze - zdemaskować cichego zabójcę - prof. Krystyna Widecka, Konsultant Wojewódzki do spraw Nadciśnienia Tętniczego
 2. Lekarz rodzinny - partnerem pacjenta - dr Wiesława Fabian - przewodnicząca Kolegium Lekarzy Rodzinnych
 3. Skuteczne metody walki z nadwagą i otyłością
 4. Nadciśnienie tętnicze, nadwaga i otyłość a procedury NFZ - dr Franciszka Siadkowska NFZ
 5. Internet jako źródło wiedzy o zdrowym trybie życia - red. Jolanta Lenartowicz, portal medyczny
 6. Edukacja pacjenta a udział w programach profilaktycznych - prof. Wenancjusz Domagała, prezes Polskiego Towarzystwa Patomorfologów

Część merytoryczną zakończyła dyskusja i odpowiedzi na pytania z widowni. Potem lekarze przeprowadzili kurs prawidłowego mierzenia ciśnienia tętniczego oraz konkursy z nagrodami sprawdzające nabytą wiedzę podczas debaty. Każdy z uczestników spotkania otrzymał materiały edukacyjne.

21.06.2010 r. w studiu S-1 Polskiego Radia Szczecin Fundacja zorganizowała warsztat edukacyjny pt. "Spotkanie przy HERbacie" dotyczący zagadnień diagnozowania i leczenia raka piersi. Wzięło w nim 85 Zachodniopomorskich "Amazonek" i ich rodziny.

W dniach 24-26.08.2010 r. Fundacja zorganizowała I Europejskie Forum Farmacji i Medycyny. Były to interaktywne warsztaty dla dziennikarzy z całej Polski, zajmujących się publicystyką zdrowotną. Przeprowadzone zostały na promie płynącym ze Świnoujścia do Kopenhagi. Patronami medialnymi były "Forum Farmacji i Medycyny" i Polskie Radio Szczecin. Zaproszenie do prowadzenia zajęć przyjęli znakomici wykładowcy, a tematy były różnorodne i aktualne. Oto najważniejsze z nich:
prof. Jan Lubiński - "Co nowego w genetyce nowotworów - relacja z kongresu w Sztokholmie 18-22.08.2010 r."
prof. Zbigniew Celewicz - "Profilaktyka i leczenie raka szyjki macicy"
prof. Barbara Zahorska-Markiewicz - "Otyłość - co nowego na ICO2010? - Światowym Kongresie Otyłości w lipcu b.r. w Sztokholmie"
prof. Andrzej Markiewicz - "Ile aktywności ruchowej w profilaktyce i leczeniu otyłości"
dr Marlena Trąbska-Świstelnicka - "Problemy z wrażliwością zębów"
Warsztaty zaszczycił swoją obecnością znany australijski onkolog prof. Rodney Scott.

27.09.2010 r. Fundacja wraz z Kancelarią Prawną CMS Cameron McKenna zorganizowała pierwsze śniadanie prasowe z cyklu "Jak pisać ...". Dotyczyło ono pisania o lekach zgodnie z kodeksami prawnymi i etycznymi. Zostały poruszone następujące tematy: Produkt leczniczy? Lek, lekarstwo czy medykament? - poprawna i niepoprawna terminologia fachowa; wyrób medyczny a może suplement diety - czyli o innych produktach w sektorze farmaceutycznym; reklama i promocja - artykuły sponsorowane, kampanie edukacyjne i konferencje dla dziennikarzy; odpowiedzialność dziennikarzy - kiedy prawo farmaceutyczne dosięga dziennikarza i wydawcę. Prelegentami byli Agnieszka Deeg - partner CMS i Łukasz Sławatyniec - prawnik CMS

10.11.2010 r. Fundacja ukończyła realizację filmu edukacyjnego pod tytułem "Terapia celowana szansą dla pacjentów z rakiem płuca". Wypowiedzi w nim udzielili najwybitniejsi polscy specjaliści: prof. Jacek Jassem - prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prof. Maciej Krzakowski - Dyrektor generalny Centrum Onkologii, krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej; prof. Włodzimierz Olszewski - patomorfolog, Centrum Onkologii; Witold Zatoński - Centrum Onkologii, prof. Roman Kaliszan - farmakolog, Gdański Uniwersytet Medyczny; dr hab. Rafał Dziadziuszko - onkolog, Gdański Uniwersytet Medyczny; dr Ewa Szutowicz - onkolog, Gdański Uniwersytet Medyczny; ksiądz Piotr Krakowiak - Hospicjum to też Życie.

16.11.2010 r. Fundacja zorganizowała w Klubie Lekarza w Warszawie śniadanie prasowe z okazji Światowego Dnia POChP. Liczba chorych na POChP wciąż wzrasta, nie należy więc ignorować tej choroby. Wbrew obiegowej opinii, nie jest ona jednak przypadkiem beznadziejnym. Istnieją skuteczne metody pomocy pacjentom. O tym właśnie mówili zaproszeni goście: prof. Paweł Śliwiński - wiceprezes PTChP, prezes Stowarzyszenia "ODDECH", dr. hab. Joanna Chorostowska-Wynimko - dyrektor do spraw nauki Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska - ordynator Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, przewodnicząca sekcji antynikotynowej PTChP, prezes Fundacji "Oddech Nadziei".

18.11.2010 r. Fundacja zorganizowała w studiu koncertowym im. Jan Szczyrockiego Radia Szczecin pierwszą z cyklu konferencji naukowych pt. "Diagnostyka i spersonalizowane leczenie raka płuc". Otworzyła ją projekcja filmu edukacyjnego pod tytułem "Terapia celowana szansą dla pacjentów z rakiem płuca". Dyskusję o nowoczesnych metodach leczenia raka płuca poprzedziły trzy prezentacje:
"Epidemiologia, czynniki ryzyka, profilaktyka raka płuca"- dr Irena Witkiewicz pulmonolog, konsultant wojewódzki
"Rak płuca widziany oczami patomorfologa" - prof. Wenancjusz Domagała patomorfolog, prezes PTP
"Wczesne wykrywanie nowotworów płuc przy pomocy tomografii komputerowej klatki piersiowej" - prof. Tomasz Grodzki torakochirurg, konsultant wojewódzki.

O profilaktyce, ustawie i praktycznym wprowadzaniu programu antynikotynowego w Polsce mówiła mgr Dąbrówka Załuska - kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Część merytoryczną zakończyła dyskusja czy rak płuca musi być wyrokiem rychłej śmierci, czy też - powołując się na przykład przedstawiony w filmie - możliwe jest uczynienie go chorobą przewlekłą, w czasie której standard życia pacjenta nie odbiega tak bardzo od innych ludzi.

23.11.2010 r. Fundacja wraz z Kancelarią Prawną CMS Cameron McKenna zorganizowała kolejne śniadanie prasowe z cyklu "Jak pisać ...". Tym razem dotyczyło ono suplementów diety. Zostały poruszone następujące tematy: dodatek do żywności, suplement żywnościowy, suplement diety . czyli jeszcze o właściwym nazewnictwie; suplementy - jak je odróżnić od innych produktów. Produkty z pogranicza. Żywność czy już leki?; oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Kiedy, co i do kogo oraz dla czego tak późno. Komunikat Komisji Europejskiej łagodzi wcześniejsze stanowisko; odpowiedzialność za reklamę i informację o suplementach. Kto ją ponosi - firmy czy prasa? Prelegentkami były: Agnieszka Deeg - partner, radca prawny CMS oraz Magdalena Wawrzyniak - prawnik, radca prawny CMS

Ponadto pragniemy poinformować, że Fundacja im dr. Macieja Hilgiera, wzorem poprzednich lat, w 2010 r. aktywnie wspierała i współuczestniczyła merytorycznie w unikatowej w skali kraju inicjatywie, jaką jest Młodzieżowa Akademia Medyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Każdego roku uczestniczy w niej około 150 uczniów klas maturalnych szczecińskich liceów, którzy chcą zdawać na medycynę. Raz w miesiącu wykładowcy PUM zapoznają ich z najistotniejszymi zagadnieniami medycznymi. W efekcie tych zajęć większość uczestników zamienia indeksy MAM na prawdziwe studenckie.

Marek Hilgier
Prezes Fundacji im. dr. Macieja Hilgiera

WSTECZ

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix