HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
Refleksje
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

O BÓLU DO BÓLU

RECENZJE
PODZIĘKOWANIA
REFLEKSJE

fundacja KILKA REFLEKSJI EX POST


Najtrudniej jest pogodzić się z nagłym i nieodwracalnym przerwaniem ziemskiej egzystencji człowieka, od którego spodziewaliśmy się wielu niezwyczajnych i nadzwyczajnych dokonań. Dokonań, które tylko czekały na symboliczne odsłonięcie. Tak wiele wszyscy oczekiwaliśmy od Maćka i dostawaliśmy to będąc ciągle w potrzebie.

A teraz zostaniemy tylko z książką, którą skierował do pacjentów, studentów, lekarzy i kolegów. Ku pamięci i nauce oraz jako pomoc w potrzebie ciała i ducha. To wspaniały i fascynujący dar rodzinny. Nie wiem, czy zasłużyliśmy na taki wspaniały prezent jak rozmowa "brata z bratem" na temat uniwersalnego problemu medycznego, jakim jest ból.

Forma i treść przekazu, który otrzymujemy stanowi kwintesencję potrzeb w zakresie wiedzy i zaleceń w odniesieniu do postępowania wzbogaconą własnym doświadczeniem i delikatnie ubarwioną anegdotami.

Tak bardzo chciałabym, aby to nie była ostatnia rozmowa z Maćkiem. Ta zapadnie w serce i pamięć każdemu, kto się z nią zapozna.


Prof. dr hab. Ewa Mayzner-Zawadzka
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Akademii Medycznej w Warszawie

WSTECZ

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix