HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

Patroni

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
ONKOLOGIA 2013

25 listopada 2013 r., Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8PATRONAT

unia onkologii

PROGRAM
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
 • 10.00-11.00 Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 2006-2015 na tle krajów UE:
  sukcesy, porażki i modyfikacje. Koalicja na rzecz strategicznego NPZChN (2016-2025)

  - min. Krzysztof Chlebus, Ministerstwo Zdrowia
  - prof. dr hab. Jacek Jassem, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
  - dr n. med. Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii
  - dr Leszek Borkowski, prezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych
 • 11.00-11.15 Finansowanie leczenia chorób nowotworowych - miejsce i punkt widzenia płatnika
  dyr. Barbara Wójcik-Klikiewicz, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • 11.15-11.30 Najbardziej oczekiwane terapie w onkologii - dziś i jutro
  prof. dr hab. Piotr Wysocki, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
 • 11.30-11.45 Nowa odsłona Centralnego Rejestru Nowotworów przy COI
  dr n. med. Urszula Wojciechowska, Centrum Onkologii w Warszawie
 • 11.45-12.00 Radioterapia - stan na dzisiaj i potrzeby
  prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko, konsultant krajowy w zakresie radioterapii onkologicznej
 • 12.00-12.15 Diagnostyka immunohistochemiczna i molekularna nowotworów
  prof. dr hab. Anna Nasierowska - Guttmejer, prezes Polskiego Towarzystwa Patologów
 • 12.15-12.35 Choroby rzadkie w świetle NPZChN
  prof. dr hab. Piotr Fiedor, WUM, Zespół ds. Chorób Rzadkich przy Ministrze Zdrowia
  Mirosław Zieliński, prezes Krajowego Forum na rzecz terapii chorób rzadkich - ORPHAN
 • 12.35-12.50 Struktura wydatków na onkologię 2013/2014
  dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego
 • 12.50-13.05 Dostępność i wycena świadczeń onkologicznych w 2013 r. na podstawie barometru
  Fundacji Watch Health Care

  Krzysztof Łanda, prezes Fundacji Watch Health Care
 • 13.05-13.20 Dyskusja
 • 13.15 Posiłek

PARTNERZY

PARTNERZY

WSTECZ    CZYTAJ STRESZCZENIE    ZOBACZ WYKŁADY

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix