HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
dr Maciej Hilgier
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Dr Maciej Hilgier (22.05.1950 - 12.06.2007) był specjalistą w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Kierownikiem Oddziału Badania Bólu i Terapii Paliatywnej Centrum Onkologii w Warszawie oraz współzałożycielem, przez dwie kadencje Prezesem, a następnie Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Był członkiem Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Europa Przeciw Bólowi, International Association for the Study of Pain oraz członkiem Rady Programowej European Federation of IASP Chapters.

Był wybitnym dydaktykiem, który jako jeden z pierwszych w Polsce organizował kursy kształcenia podyplomowego w zakresie znieczulenia regionalnego i leczenia bólu, jak również współinicjatorem i wykładowcą na dwuletnich studiach podyplomowych "Medycyna Bólu" organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Napisał pierwszy w Polsce skrypt "Blokady i neurolizy", który był podstawowym podręcznikiem dla kolejnych roczników lekarzy specjalizujących się w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, a także autorem monografii "Blokady układu współczulnego" oraz autorem i współautorem wielu rozdziałów w książkach i podręcznikach dotyczących diagnostyki i leczenia bólu, m.in. "Medycyna bólu" i "Leczenie bólów nowotworowych". Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt publikacji w polskich czasopismach naukowych oraz kilka bardzo znaczących publikacji w czasopismach zagranicznych umieszczonych na Liście Filadelfijskiej.

Był pionierem w dziedzinie optymalizacji technik znieczulenia miejscowego, a w szczególności alkalizacji leków znieczulenia miejscowego, co zostało opublikowane, a prace Dr Hilgiera są znane i cieszą się uznaniem na całym świecie.

Ponadto, a może przede wszystkim był wspaniałym lekarzem, rozumiejącym problemy pacjentów i bardzo przez nich lubianym.


Dr hab. n. med. Jan Dobrogowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

dr Maciej Hilgier
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix