HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

Patroni

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

OTWARTA KONFERENCJA


LECZENIE BIOLOGICZNE W CHOROBACH REUMATYCZNYCH - STRESZCZENIE

24 września 2013 r., Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8Choroby reumatyczne - skala problemu, spektrum objawów i najnowsze metody leczenia

Prof. dr hab. Piotr Wiland, Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego:
Według rekomendacji leczenia RZS na rok 2013 powinno ono zapewniać choremu jak najlepszą opiekę, być prowadzone przede wszystkim przez reumatologa ze świadomością znacznych kosztów indywidualnych, społecznych i medycznych. Ważnym aspektem jest wczesne rozpoznanie, a co za tym idzie, wczesne leczenie. Według obecnej klasyfikacji do leków modyfikujących w chorobach reumatycznych zalicza się leki syntetyczne konwencjonalne i celowane oraz leki biologiczne oryginalne i leki biopodobne.


Zapalne choroby reumatyczne - problem pacjenta, rodziny, pracodawcy i państwa

Monika Zientek, Stowarzyszenie "3majmy się razem"
Sprawna diagnostyka i szybkie rozpoczęcie leczenia są obecnie uniemożliwione przez kolejki do lekarzy, do rehabilitacji, a nawet przez utrudniony kontakt telefoniczny z przychodnią i niemożliwe zapisy on-line. Między innymi dlatego 28 proc. chorych na choroby reumatyczne nie pracuje bądź pracuje w niepełnym wymiarze.


Czym jest leczenie biologiczne? Jak powstają leki biologiczne i jak działają?

Prof. dr hab. Piotr Wiland
Istnieją trzy klasy inhibitorów TNF: białko, fuzyjne, przeciwciało, fragment przeciwciała. Leki biologiczne ingerują w patogenezę RZS. Obecnie leczonych biologicznie w Polsce na choroby reumatyczne jest prawie 5 tys. osób.


Ile kosztują nas choroby reumatyczne

Dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat, Klinika i Poliklinika Reumatologii, Instytut Reumatologii
RZS generuje duże koszty indywidualne, medyczne i społeczne. W r. 2010 prawie 2 mld zł kosztowały renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek chorób układu ruchu. Zmniejszyć te koszty można m.in. przez wczesne rozpoznawanie chorób, szybkie rozpoczęcie leczenia, zatrudnianie chorych na innych stanowiskach, nie wymagających zwiększonego wysiłku fizycznego.WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix