HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
PatroniKONKURS ONKOLOGICZNY
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA W ONKOLOGIIPodczas IV Letniej Akademii Onkologicznej (7-9.08.2014 r.) zainaugurowano ogólnopolski konkurs onkologiczny dla dziennikarzy, którego współorganizatorami są Polskie Towarzystwo Onkologiczne i Fundacja im. dr. Macieja Hilgiera. Tym razem będzie on poświęcony problematyce diagnostyki molekularnej. Patronat nad konkursem objęło Polskie Towarzystwo Patologów

Celem konkursu jest promowanie i popieranie aktywności dziennikarzy, którzy rozwijają społeczną świadomość na temat raka oraz przyczyniają się do propagowania wiedzy z zakresu diagnostyki i leczenia nowotworów.

Temat drugiej edycji konkursu: "Diagnostyka molekularna w onkologii" ma na celu zwrócenie uwagi na terapie celowane, które pozwalają na precyzyjne dostosowanie leczenia do indywidualnych cech nowotworu u danego pacjenta. Taki rodzaj leczenia został już opracowany m.in. dla raka: piersi, żołądka, jelita grubego, płuca, trzustki, czerniaka złośliwego, czy mięsaka podścieliska przewodu pokarmowego. Aby terapia była odpowiednio dopasowana, a tym samym skuteczna, wymagana jest uprzednio precyzyjna diagnostyka. "Terapia ukierunkowana molekularnie, tzw. celowana pozwala na zindywidualizowane podejście do leczenia chorego. Dokładna diagnoza pozwala wykryć mutacje w nowotworach i w ten sposób zwiększyć skuteczność ich leczenia. Dlatego tak ważne są procedury zabezpieczenia, utrwalenia i opracowania materiału biopsyjnego lub operacyjnego. Optymalny czas i wysoka jakość procesu diagnostyczno-leczniczego to podstawowe standardy spersonalizowanego leczenia raka" - mówi prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer, prezes Polskiego Towarzystwa Patologów.

W diagnostyce molekularnej wykorzystywana jest wiedza oparta na badaniach klinicznych z równoczesną oceną zaburzeń genów. Weryfikuje ona, czy nowotwór u konkretnego chorego posiada czynnik predykcyjny ("cel molekularny"), na który ukierunkowana jest terapia. To pozwala ustalić czy leczenie przyniesie oczekiwane korzyści.

Konkurs skierowany jest do dziennikarzy wszystkich mediów (prasa, radio, telewizja, internet), zarówno ogólnopolskich jak i regionalnych. Warunkiem udziału jest przesłanie do 30. kwietnia 2015 r. na adres Biura Konkursu materiału poruszającego wyżej wymienioną tematykę wraz z wymaganymi w regulaminie dokumentami.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury, w skład którego wejdą eksperci medyczni, przedstawiciele organizacji pacjentów oraz dziennikarzy związanych z obszarem medycyny. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas V Letniej Akademii Onkologicznej, w sierpniu 2015 r. Spośród uczestników konkursu, Jury wybierze zwycięzcę, który otrzyma nagrodę - ufundowany przez firmę Roche Polska wyjazd do Wiednia na Europejski Kongres Onkologiczny (ECCO) w 2015 roku.

Informacje na temat konkursu, formularze zgłoszeniowe oraz regulamin dostępne są poniżej lub na stronie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz w Biurze Konkursu:

PRIMUM Public Relations
ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
e-mail: konkurs@primum.pl
tel. 22 690 67 50 lub
Sylwia Jaczyńska-Kolasza:
tel. 22 690 67 48, kom. +48 608 016 254 , e-mail: s.jaczynska@primum.pl
Marzena Mikosz:
tel. 22 690 67 36, kom. +48 603 931 644 e-mail: m.mikosz@primum.pl


DOKUMENTY DO POBRANIA:


REGULAMIN KONKURSU (303 KB)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - RTV (33 KB)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - INTERNET (34 KB)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PRASA (36 KB)


WSTECZ

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix