HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
DEPRESJA 2015 WYKŁADY
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

1. Obniżenie nastroju czy już depresja
prof. hab. med. Tadeusz Parnowski

2. Depresja. Epidemiologia, przyczyny,
czynniki bio-psycho-społeczne
dr Agnieszka Szaniawska-Bartnicka

3. Współczesna farmakoterapia depresji
prof. dr hab. Janusz Heitzman

4. Niefarmakologiczne metody leczenia depresji
dr n. med. Dominika Berent

5. Depresja. Analiza kosztów
ekonomicznych i społecznych
Małgorzata Gałązka - Sobotka

6. DyskusjaWSTECZ    STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix