HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

XIII LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA DLA DZIENNIKARZY


Fundacja im. dr Macieja Hilgiera


PARTNERZY

PARTNERZY

PARTNER MEDIALNY


ORGANIZATORZY

ORGANIZATORZY


ORGANIZATORZY

REZYDENCJA BELWEDER - KLONOWA, ul. Flory 2, Warszawa
16 - 18 sierpnia 2023 roku

PROGRAM


fundacja 16 SIERPNIA 2023 r. (ŚRODA)


 • 13.50 Powitanie

SESJA - ŻYWIENIE CHORYCH NA NOWOTWORY


 • 14.00 - 14.15 Otyłość - główne wyzwanie zdrowia publicznego w XXI weku
  dr hab. Anna Harton, Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (WULS-SGGW)
 • 14.15 - 14.30 - Żywienie chorych na nowotwory - niedoceniany problem
  dr n. med. Paweł Kabata Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant szpitalny w zakresie leczenia żywieniowego

SESJA - KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA TO NIE TYLKO LECZENIE


 • 14.30 - 15.15 - Rola opiekuna w procesie leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi
  debata z udziałem dr hab. Moniki Rucińskiej - kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej i Psychoonkologii, Katedra Onkologii, prof. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, dr. n. med. Pawła Kabaty, dr hab. n. prawa. Doroty Karkowskiej - ekspert Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Elżbiety Brzozowskiej - opiekunki pacjenta, moderator - red. Michał Dobrołowicz
 • 15.15 - 16.00 - 30 lat Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego - dokonania i wyzwania
  debata z udziałem dr hab. Marzeny Samardakiewicz - prezes zarządu PTPO, Iwony Nawary - Stowarzyszenie UNICORN, dr n. zdr. Sebastiana A. Zdończyka - sekretarz PTPO, prof. dr hab. Krystyny de Walden-Gałuszko - wiceprezes i inicjatorka założenia PTPO, moderatorka - red. Aleksandra Rudnicka
 • 16.00 - 16.15 - przerwa
 • 16.15 - 17.00 - Leczenie paliatywne - aktywny proces terapeutyczny
  debata z udziałem dr hab. Barbary Radeckiej - Oddział Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, dr hab. Wojciecha Rogowskiego, prof. AP - Koordynatora Oddziału Onkologii Klinicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, dr ekon. Małgorzaty Gałązki-Sobotki - dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz Igi Rawickiej - prezes Fundacji EuropaColon Polska, moderatorka - red. Iwona Schymalla
 • 17.00 - 17.30 - Rola szczepień ochronnych u chorych na nowotwory
  debata z udziałem prof. dr hab. Iwony Paradowskiej-Stankiewicz - Krajowy Konsultant w dziedzinie epidemiologii, dr. hab. Dominika Dytfelda - hematoonkologa, dr. Przemysława Kapały - internisty, Eweliny Nazarko-Ludwiczak z Fundacji MY PACJENCJI, moderator - red. Katarzyna Pinkosz
 • 17.30 - 17.45 - przerwa

SESJA - RAK PŁUCA U OSÓB NIEPALĄCYCH: WYZWANIA I SZANSE


 • 17.45 - 18.00 - Zanieczyszczenie powietrza a ryzyko nowotworów
  dr n. med. Krzysztof Przewoźniak, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie oraz Światowy Instytut Zdrowia Rodziny, Akademii Kaliskiej w Kaliszu
 • 18.00 - 18.15 - Zanieczyszczenie powietrza w Polsce - stan, regionalne różnice, trendy
  dr n. przyr. Jakub Jędrak, fizyk z Polskiego Alarmu Smogowego i SmogLab
 • 18.15 - 18.30 - Rak płuca u osób niepalących: odmienności biologiczne i kliniczne
  dr n. med. Bartłomiej Tomasik, Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 18.30 - 18.45 - Terapie celowane w raku płuca: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
  prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko, Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

SESJA - ONKOGRANTY POLSKIEJ LIGI WALKI Z RAKIEM


 • 18.45 - 19.00 - Obrazy chorób onkologicznych w polskiej kinematografii. Rola kultury popularnej w kształtowaniu społecznego obrazu raka
  dr hab. Jan Domaradzki, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • 19.00 - 19.15 - Ryzyko śmiertelnego zachowania samobójczego po zdiagnozowaniu nowotworu - identyfikacja grup ryzyka i najlepszego czasu na interwencję
  dr n. med. Irmina Marii Michałek, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
 • 19.30 - kolacja

fundacja 17 SIERPNIA 2023 r. (CZWARTEK)


SESJA - POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU NOWOTWORÓW


 • 10.00 -10.20 - Co nowego w onkologii? Wybrane najważniejsze doniesienia z kongresu ASCO 2023
  dr n. med. Anna Kowalczyk, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 10.20 - 10.35 - Diagnostyka genetyczna w Polsce - dokonania i wyzwania
  prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska, Konsultant Krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej, Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego Centrum Biologii Katedra Medycznej
 • 10.35 - 10.50 - Badania genetyczne priorytetem pacjentów onkologicznych na 2023 r.
  raport Aleksandra Rudnicka
 • 10.50 - 11.30 - Onkologia personalizowana i onkoagnostyka
  debata z udziałem prof. Anny Latos-Bieleńskiej, dr. n. med. Andrzeja Tysarowskiego - Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów NIO-PIB w Warszawie, dr n. med. Katarzyny Werheim-Tysarowskiej - Pracownia Badań Chorób Dziedzicznych w Zakładzie Genetyki Medycznej IMID w Warszawie, dr. hab. Artura Kowalika - Zakład Diagnostyki Molekularnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, Michała Chrobota - prezesa Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych oraz min. Marcina Martyniaka oraz dr hab. Izabeli Łaczmańskiej i dr n. med. Dagmary Michałowskiej z Zakładu Diagnostyki Molekularnej Nowotworów DCOPiH w Wrocławiu, moderatorka - red. Aleksandra Rudnicka
 • 11.30 - 11.45 - przerwa

SESJA - RÓŻNE OBLICZA ONKOLOGII


 • 11.45 - 12.00 - Nowotwory i choroby serca często idą w parze
  dr hab. Katarzyna Styczkiewicz, prof. UR Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski i Podkarpackie Centrum Onkologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie
 • 12.00 -12.15 - Niedrobnokomórkowy rak płuca ALK /+/ - przełom w leczeniu
  prof. dr hab. Dariusz M. Kowalski, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca
 • 12.15 -12.30 - Immunoterapia: rewolucja w raku płuca
  dr n. med. Katarzyna Stencel Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem dziennej Chemioterapii
 • 12.30 - 13.15 - Znaczenie leczenia okołooperacyjnego w onkologii
  debata z udziałem dr. hab. Dawida Murawy - chirurga, dr. hab. Tomasza Marjańskiego - torakochirurga, dr n. med. Joanny Kufel-Grabowskiej - onkologa klinicznego i dr n. med. Katarzyny Stencel - onkologa klinicznego, moderatorka - red. Aleksandra Rudnicka
 • 13.15 - 14.00 - Rak pęcherza moczowego i rak gruczołu krokowego - czy w 2023 roku "nowotwory męskie" leczymy w Polsce zgodnie z aktualną wiedzą medyczną?
  debata z udziałem prof. dr. hab. Piotra Wysockiego - Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, dr. hab. Jakuba Kucharza - Klinika Nowotworów Układu Moczowego NIO-PIB w Warszawie oraz dr. n. med. Piotra Wojcieszka - NIO-PIB w Gliwicach, prezesa Polskiego Towarzystwa Brachyterapii, moderator - red. Krzysztof Jakubiak
 • 14.00 - 14.15 - przerwa

SESJA - NOWOTWORY KOBIECE


 • 14.15 -14.30 - Nowości w wleczeniu potrójnie ujemnego i HER2-dodatniego raka piersi
  dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, Katedra i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 14.30 - 15.15 - Rak trzonu macicy - epidemiologia i organizacja leczenia
  debata z udziałem dr hab. Joanny Didkowskiej - Zakład Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów NIO-PIB w Warszawie, kierownik Krajowego Rejestru Nowotworów, dr hab. Ewy Kalinki - Klinika Onkologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i dr n. med. Anny Dańskiej-Bidzińskiej - Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, moderatorka: red. Katarzyna Pinkosz

SESJA - ONCOFERTILITY: FAKTY I MITY


 • 15.15 - 15.30 - Polskie wytyczne dotyczące ochrony płodności u chorych na nowotwory
  dr med. Joanna Kufel-Grabowska, Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 15.30 - 15.45 - Terapie komórkowe: nadzieje i złudzenia
  prof. dr hab. Józef Dulak, Zakład Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • 15.45 - 16.00 - Czy w jajniku są komórki macierzyste?
  prof. dr hab. Krzysztof Łukaszuk, Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, iYoni app - aplikacja wspierająca płodność Invicta - kliniki płodności
 • 16.00 - 16.15 - przerwa

SESJA - HEMATOONKOLOGIA


 • 16.15 - 16.30 - Co nowego w terapii CAR-T?
  prof. dr hab. Lidia Gil, Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • 16.30 - 16.45 - Bezpieczeństwo krwiolecznictwa u pacjentów hematoonkologicznych
  prof. dr hab. Emilian Snarski, Oddział Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Dyrektor Medyczny PBKM
 • 16.45 - 17.00 - Chłoniak rozlany z dużych komórek B
  prof. dr hab. Iwona Hus, Oddział Chorób Układu Chłonnego Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
 • 17.00 - 17.45 - Hematoonkologia - sukcesy i potrzeby
  debata z udziałem prof. dr hab. Iwony Hus, prof. dr hab. Lidii Gil oraz prof. dr. hab. Emiliana Snarskiego, moderatorka - red. Aleksandra Rudnicka
 • 18.00 - Obiad

fundacja 18 SIERPNIA 2023 r. (PIĄTEK)


 • 10.00 - 10.45 - Wojny robotów - szanse i zagrożenia
  Raport + dyskusja z udziałem prof. dr. hab. Mariusza Bidzińskiego - Klinika Ginekologii Onkologicznej NIO-PIB w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii, onkologicznej, dr. hab. prof. UMW Bartosza Małkiewicza - Klinika Urologii Małoinwazyjnej i Robotycznej Uniwersyteckiego Centrum Urologii we Wrocławiu i dr. n. med. Jacka Dońca - Wojskowy Instytut Medyczny-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, moderator - red. Krzysztof Jakubiak
 • 10.45 - 11.30 - Ratunkowy dostęp do technologii medycznych
  debata z udziałem min. Macieja Miłkowskiego, Joanny Frątczak-Kazany z Onkofundacja Alivia i dr n. med. Joanny Streb - Oddział Kliniczny Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. moderator: Wojciech Wiśniewski
 • 11.30 - 11.45 - Przerwa
 • 11.45 - 12.40 - Europejski kodeks opieki onkologicznej i jego kompetencje
  Prezentacja i debata z udziałem mec. Natalii Łojko, Agnieszki Szuścik - pacjentki, Jakuba Gołąba z Biura Rzecznika Praw Pacjenta i prof. dr. hab. Jacka Jassema - Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezesa PLWzR, moderatorka - Magdalena Zmysłowska
 • 12.40 - 12.55 - QALY - bać się czy zrozumieć?
  dr hab. Maciej Niewada, Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 12.55 - 13.15 - Zespoły koordynacyjne w nowelizacji ustawy refundacyjnej: omówienie regulacji
  adw. Bartłomiej Sasin, Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
 • 13.15 - 14.00 - Rola koordynatora onkologicznego i jego kompetencje
  dyskusja z udziałem dr n. o zdr. Elizy Działach - Prezes Zarządu ON-KO Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Opieki Onkologicznej, dr n. o zdr. Magdaleny Joanny Borkowskiej - Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii, lek. Karola Rogowskiego - chirurga onkologicznego i mgr Joanny Gardockiej - koordynatorki leczenia onkologicznego (oboje z Białostockiego Centrum Onkologii) oraz Marii Libury - ekspertki ds. zdrowia, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, moderatorka - red. Aleksandra Rudnicka
 • 14.00 - Zakończenie konferencji i obiad


WSTECZ    ZOBACZ WYKŁADY

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix