HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
V LETNIA AKADAEMIA ONKOLOGICZNA
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

PARTNER STRATEGICZNY


PARTNER STRATEGICZNY


PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI

POD MERYTORYCZNYM PATRONATEM
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO

Fundacja im. dr Macieja HilgieraORGANIZATORZY

HOTEL "BELWEDER", Warszawa, ul. Flory 2
5 - 7 sierpnia 2015 r.

PROGRAM
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

fundacja 5 SIERPNIA 2015 r. (ŚRODA)

 • 16.00 powitanie i otwarcie LAO prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 16.20 - 16.40 Ogłoszenie wyników konkursu dziennikarskiego. Prezentacja filmu "Co Polacy wiedzą o nowotworach?"
 • 16.40 - 17.00 Co nowego w onkologii? 10 najciekawszych doniesień z kongresu ASCO 2015. dr Barbara Radecka, Opolskie Centrum Onkologii
 • 17.00 - 17.45 Okrągły stół "Porozmawiajmy o zdrowiu" moderator red. Renata Furman, prof. dr hab. Jacek Jassem, prof. dr hab. Mirosław Wysocki (NIZP-PIH), dr Wojciech Zawalski (Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w CentraliNFZ), dr hab. Tomasz Zdrojewski, prof. nadzw. Komitet Zdrowia Publicznego PAN, min. Beata Małecka-Libera, Mirosław Stachowicz (Fundacja Onkologia 2025). Prezentacja poradnika na temat zdrowia.
 • 17.45 - 18.00 przerwa

SESJA - DOSTĘP DO NOWYCH LEKÓW ONKOLOGICZNYCH W POLSCE


 • 18.00 - 18.10 Raport "Jak leczymy raka w Polsce" Bartosz Poliński, Alivia - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych
 • 18.10 - 18.20 z perspektywy chorych Magdalena Kręczkowska, Fundacja Dum Spiro-Spero
 • 18.20 - 18.30 z perspektywy lekarza prof. dr hab. Tadeusz Pieńkowski
 • 18.30 - 18.50 z perspektywy prawnika i producentów leków Paulina Kieszkowska-Knapik, Kancelaria Prawna KRK
 • 18.50 - 19.00 Mechanizmy wczesnego dostępu do nowych leków jako element polityki zdrowotnej państwa Rafał Zyśk, Health Economics Consulting
 • 19.00 - 19.10 Dostęp do nowych leków w Europie: propozycje ESMO prof. dr hab. Jacek Jassem
 • 19.10 - 20.00 Okrągły stół - moderator red. Renata Furman z udziałem ww. oraz dr. Łukasza Andrzejewskiego
  (PLWzR, NSSR)
 • 20.00 kolacja

fundacja 6 SIERPNIA 2013 r. (CZWARTEK)


SESJA I - NOWOTWORY KOBIECE


 • 10.00 - 10.20 Rak jajnika, czyli rzecz o wyBRCA-owanych (wybrakowanych) genach dr hab. Lubomir Bodnar, Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego
 • 10.20 - 10.40 Optymalne schematy leczenia a planowanie zasobów w onkologii. Przykład raka piersi w raporcie Fundacji Onkologia 2025. Ewelina Żarłok, Revelva Concept
 • 10.40 - 11.00 Rak piersi. Zalecenia konferencji St. Gallen 2015 dr Elżbieta Senkus-Konefka, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 11.00 - 11.20 Koncepcja Breast Cancer Units (skoordynowane leczenie raka piersi) - w Polsce i na świecie prof. dr hab. Jacek Jassem
 • 11.20 - 12.00 Dyskusja moderowana przez red. Annę Koprowicz z udziałem prof. dr. hab. Jacka Jassema, prof. dr. hab. Tadeusza Pieńkowskiego - prezesa Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem piersi, dr Elżbiety Senkus-Konefki, dr Małgorzaty Talerczyk z Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie, dr Wojciecha Zawalskiego i dr. Piotra Warczyńskiego
 • 12.00 - 12.20 przerwa

SESJA II - NOWOTWORY UROLOGICZNE


 • 12.20 - 12.40 Rak gruczołu krokowego - znaczący postęp czy niespełnione nadzieje? dr Elżbieta Senkus-Konefka
 • 12.40 - 13.00 Jakość życia z rozpoznaniem nowotworu układu moczowego dr Roman Sosnowski, Oddział Urologii Laparoskopowej Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii w Warszawie

SESJA III - MEDYCYNA MOLEKULARNA


 • 13.00 - 13.20 Onkologia molekularna: szanse i wyzwania prof. dr hab. Piotr Wysocki, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
 • 13.20 - 13.40 Miejsce patomorfologa w diagnostyce molekularnej nowotworów litych prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski, Zakład Patologii Centrum Onkologii w Warszawie
 • 14.00 - 15.00 obiad

SESJA IV - LECZENIE MOLEKULARNE UKIERUNKOWANE (CELOWANE) I IMMUNOLOGICZNE


 • 15.00 - 15.20 Rak płuca - nadzieje czy złudzenia, czyli gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy prof. dr hab. Dariusz Kowalski, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii w Warszawie
 • 15.20 - 15.40 Nowotwory przewodu pokarmowego dr hab. Lucjan Wyrwicz, prof. nadzw., Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie
 • 15.40 - 16.00 Nowe strategie terapeutyczne w raku nerki prof. dr hab. Piotr Wysocki
 • 16.00 - 16.20 Leki immunomodulujace nowej generacji a szpiczak wysokiego ryzyka prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 16.20 - 16.40 Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki promielocytowej (APL) prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak
 • 16.40 - 17.00 Nowości w terapii czerniaków prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii w Warszawie
 • 17.00 - 17.20 przerwa

SESJA V - ŻYWIENIE W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH


 • 17.20 - 17.40 Czynniki ryzyka nowotworów związane z żywieniem prof. dr hab. Andrzej Zieliński, Zakład Epidemiologii NIZP-PZH
 • 17.40 - 18.00 Dieta w profilaktyce onkologicznej dr Daniel Śliż, III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

SESJA VI - KONTROWERSJE W ONKOLOGII


 • 18.00 - 18.20 Rola hipertermii w leczeniu onkologicznym prof. dr hab. Piotr Rutkowski
 • 18.20 - 18.40 Terapia protonami - nowa rewolucja w radioterapii? dr Krzysztof Konopa, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 18.40 - 19.00 Marihuana w leczeniu onkologicznym dr Jerzy Jarosz, Hospicjum Onkologiczne w Warszawie
 • 19.00 - 19.20 "Leczenie alternatywne" chorych na nowotwory diety i inne rytuały Magdalena Kręczkowska, Fundacja Dum Spiro-Spero
 • 20.00 kolacja

fundacja 7 SIERPNIA 2015 r. (PIĄTEK) DOKĄD ZMIERZAMY W POLSKIM SYSTEMIE WALKI Z RAKIEM?


SESJA - STRATEGIA WALKI Z RAKIEM W POLSCE 2015-2024. GDZIE JESTEŚMY?


 • 10.00 - 10.20 Czy czeka nas "epidemia" raka? dr Joanna Didkowska, Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii w Warszawie
 • 10.20 - 10.40 Miejsce i rola organizacji pozarządowych w polityce walki z rakiem w Polsce dr Łukasz Andrzejewski, Polska Liga Walki z Rakiem, New School for Social Research
 • 10.40 - 11.00 Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 2016-2024 min. Piotr Warczyński
 • 11.00 - 11.20 Onkologia "dwóch prędkości"? prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki, Klinika Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 11.20 - 11.30 przerwa
 • 11.30 - 13.00 Debata "Pakiet onkologiczny: za i przeciw" z udziałem, dr. Elżbiety Senkus-Konefki, Magdaleny Kręczkowskiej, prof. Jacka Jassema, min. Piotr Warczyńskiego, Pauliny Kieszkowskiej-Knapik, przedstawiciela NFZ
 • 13.00 Zakończenie konferencji i obiad

WSTECZ    ZOBACZ WYKŁADY     CZYTAJ STRESZCZENIA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix