HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
VI LETNIA AKADAEMIA ONKOLOGICZNA
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera


PARTNERZY

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI


PATRONI MEDIALNI


POD MERYTORYCZNYM PATRONATEM
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO

Fundacja im. dr Macieja HilgieraORGANIZATORZY

HOTEL "BELWEDER", Warszawa, ul. Flory 2
10 - 12 sierpnia 2016 r.

PROGRAM
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

fundacja 10 SIERPNIA 2016 r. (ŚRODA)

 • 15.00 Powitanie

I SESJA - ONKOLOGIA W SZERSZYM WYMIARZE


 • 15.10 - 15.30 - Życie po raku prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko, Katedra Psychiatrii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.
 • 15.30 - 15.50 - Wspólnotowe wyzwanie choroby nowotworowej dr n. hum. Łukasz Andrzejewski, Instytut Psychologii, Dolnośląska Szkoła Wyższa, we Wrocławiu, Prezes Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem
 • 16.10 - 16.25 - Dyskusja
 • 16.25 - 16.50 - Przerwa

II SESJA - ETYCZNE WYZWANIA W ONKOLOGII


 • 16.50 - 17.20 - Czy grozi nam "medycyna alternatywna"? prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii
  i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 17.20 - 17.40 - "Alternatywna diagnostyka" w onkologii dr n. med. Aleksandra Łacko, Zakład leczenia nowotworów Uniwersytet Medyczny im. Piastów śląskich we Wrocławiu
 • 17.40 - 18.00 - Nadmierne leczenie raka piersi dr n. med. Aleksandra Łacko
 • 18.00 - 18.20 - Dyskusja
 • 18.20 - 19.40 - Przejrzystość współpracy środowiska medycznego z przemysłem farmaceutycznym debata
  z udziałem: Magdaleny Kruszewskiej i Krzysztofa Kałużnego (INFARMA), Wojciech Wiśniewskiego (przedstawiciela chorych, Fundacja Alivia), Grzegorza Makowskiego (Fundacja Batorego) i prof. Jacka Jassema (lekarza)
 • 19.40 - 20.00 - Dyskusja Prowadzenie: red. Artur Wolski
 • 20.00 - kolacja

fundacja 11 SIERPNIA 2016 r. (CZWARTEK)


 • 9.00 - 9.20 - Co nowego w onkologii? 10 najciekawszych doniesień z kongresu ASCO 2016. dr hab. Piotr Potemski, prof. nadzw. Klinika Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

III SESJA - MEDYCYNA PERSONALIZOWANA


 • 9.20 - 9.40 - Jak personalizować medycynę? prof. dr hab. Barbara Pieńkowska-Grela, Pracownia Genetyki Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie
 • 9.40 - 10.00 - Bariery w dostępie do refundowanych terapii celowanych w Polsce  na przykładzie raka płuca prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • 10.00 - 10.20 - Czy większość nowotworów stanie się chorobami rzadkimi? prof. dr hab. Piotr Wysocki, Klinika Onkologii Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
 • 10.20 - 10.40 - Zalety i ograniczenia terapii celowanych dr hab. Piotr Potemski
 • 10.40 - 11.00 - Jak interpretować testy określające ryzyko zachorowania na nowotwór? dr Dorota Nowakowska, Poradnia Genetyczna Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie
 • 11.00 - 11.20 - Przerwa

IV SESJA - POSTĘPY W IMMUNOTERAPII NOWOTWORÓW


 • 11.20- 11.40 - Czy immunoterapia nowotworów ma racjonalne podłoże? prof. dr hab. Maciej Siedlar, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJCM w Krakowie, konsultant krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej
 • 11.40 - 12.00 - Leki immunokompetentne w leczeniu nowotworów klatki piersiowej
  prof. dr hab. Dariusz M. Kowalski, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie
 • 12.00 - 12.20 - Nowe możliwości leczenia chłoniaków nieziarniczych prof. dr hab. Andrzej Deptała, Klinika Onkologii i Hematologii, CSK MSWiA Warszawa
 • 12.20 - 12.40 - Szpiczak plazmocytowy - chorobą przewlekłą? prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Oddział Hematologiczny Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
 • 12.40 - 13.00 - Immunoterapia raka nerki dr hab. Piotr Potemski
 • 13.00 - 13.20 - Gorący temat: Zakażenia HPV w onkologii - nowe wyzwania prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski, Zakład Patologii Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie.
 • 13.20 - 13.40 - Onkologiczny serwis dla dziennikarzy: projekt Polskiej Ligi Walki z Rakiem
  prof. dr hab. Jacek Jassem
 • 13.40 - 14.00 - Dyskusja
 • 14.00 - 15.00 - Obiad

V SESJA - SKOORDYNOWANA OPIEKA ONKOLOGICZNA


 • 15.00 - 15.20 - Skoordynowana opieka i jej zastosowanie w onkologii dr n. med. Adam Kozierkiewicz, ekspert
  ds. ochrony zdrowia
 • 15.20 - 15.40 - Breast Units, czyli kompleksowa opieka nad chorymi na raka piersi dr n. med. Elżbieta Senkus-Konefka, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Ewelina Puszkin, Fundacja OmeaLife Rak piersi nie ogranicza
 • 15.40 - 16.00 - Nowotwory układu moczowego prof. dr hab. Paweł Wiechno, Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie
 • 16.00 - 16.20 - Nowotwory przewodu pokarmowego prof. dr hab. Lucjan Wyrwicz, Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie
 • 16.20 - 16.40 - Przełomy w terapii czerniaka prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
 • 16.40 - 17.00 - Dyskusja
 • 17.00 - 17.20 - Przerwa

VI SESJA - CZY STAĆ NAS NA NOWE LEKI W ONKOLOGII?


 • 17.20 - 17.35 - Jak powstają zalecenia AOTMiT? Aneta Lipińska, p.o. Kierownika Działu Analiz i Strategii AOTMiT
 • 17.35 - 17.50 - Jak powstają analizy HTA? dr hab. Maciej Niewada, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 17.50 - 18.05- O etyce finansowania leczenia rzadkich chorób nowotworowych prof. dr hab. Piotr Fiedor, Narodowy Instytut Leków w Warszawie, członek Komitetu Naukowego CHMP, EMA
 • 18.05 - 18.20 - Wpływ nowych terapii na budżet NFZ - czy stać nas na refundację? Leszek Stabrawa, HTA Audit
 • 18.20 - 18.35 - Prawa pacjenta w obliczu ograniczonej dostępności leków mec. Natalia Łojko, Kancelaria Prawna KRK
 • 18.35 - 19.30 - Dyskusja panelowa: Aneta Lipińska, Maciej Niewada, Natalia Łojko, Piotr Fedor, Jacek Jassem, przedstawiciele pacjentów Prowadzenie: red. Jolanta Gromadzka-Anzelewicz
 • 19.30 - Kolacja
 • 20.00 - LAO po godzinach. Na krawędziach świata: wyprawy prof. Jacka Jassema

fundacja 12 SIERPNIA 2016 r. (PIĄTEK)


VII SESJA - CO Z POLSKĄ RADIOTERAPIĄ?


 • 9.00 - 9.20 - Współczesna radioterapia - gdzie jesteśmy? prof. dr hab. Krzysztof Składowski, Dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, Prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
 • 9.20 - 9.40 - Czy rozwijać terapię protonową? dr n. med. Krzysztof Konopa, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 9.40 - 10.00 - Państwowa czy prywatna; małe czy duże ośrodki - jaki model jest optymalny dla chorych? prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki, Klinika Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 10.00 - 10.20 - Jak liczyć koszty? prof. dr hab. Jacek Fijuth, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • 10.20 - 10.40 - Dyskusja
 • 10.40 - 11.00 - Przerwa

VIII SESJA - STRATEGIA WALKI Z RAKIEM W POLSCE - POLSKI CANCER PLAN


 • 11.00 - 11.20 - Strategie walki z rakiem w świecie Magdalena Zmysłowska, Polska Liga walki z Rakiem, PRIMUM PR
 • 11.20 - 11.40 - Rola organizacji pozarządowych w walce z rakiem w świecie prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki
 • 11.40 - 12.00 - Rola organizacji pacjenckich w systemie opieki onkologicznej Elżbieta Kozik, Prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny
 • 12.00 - 12.20 - Jak powstawała Strategia Walki z Rakiem w Polsce i jak ją teraz wdrożyć? prof. dr hab. Jacek Jassem
 • 12.20 - 12.40 - Strategia walki z rakiem w Polsce: mapa drogowa min. Katarzyna Głowala (MZ)
 • 12.40 - 13.00 - Pakiet onkologiczny - postęp, czy stracona szansa? dr n. med. Joanna Didkowska, Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie
 • 13.00 - 13.20 - Szybka ścieżka w praktyce. Jak pakiet onkologiczny wpłynął na czas oczekiwania na diagnozę i leczenie? prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki
 • 13.20 - 13.50 - Dyskusja
 • 14.00 - Zakończenie konferencji i obiad


WSTECZ    ZOBACZ WYKŁADY     CZYTAJ STRESZCZENIA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix