HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
VII LETNIA AKADAEMIA ONKOLOGICZNA
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera


PARTNERZY

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI


PATRONI MEDIALNI


POD MERYTORYCZNYM PATRONATEM
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO

Fundacja im. dr Macieja HilgieraORGANIZATORZY

HOTEL "BELWEDER", Warszawa, ul. Flory 2
9 - 11 sierpnia 2017 r.

PROGRAM
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

fundacja 9 SIERPNIA 2017 r. (ŚRODA)

 • 15.00 Powitanie

I SESJA - ALL.CAN CZ. 1


 • 15.10 - 16.00 - All.Can: rekomendacje w zakresie profilaktyki pierwotnej oraz badań przesiewowych:
  Szymon Chrostowski, past-prezes Zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
  dr n. med. Marta Mańczuk, Kierownik Pracowni Prewencji Pierwotnej, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie
  dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  dr n. med. Adam Kozierkiewicz, ekspert ochrony zdrowia
  Krystyna Wechmann, Prezes Zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
  moderator - red. Iwona Schymalla
 • 16.00 - 16.20 - Przerwa

II SESJA - SPOŁECZNE ASPEKTY CHOROBY NOWOTWOROWEJ


 • 16.20 - 16.40 - Choroba nowotworowa jako problem społeczny
  dr n. społ. Antonina Doroszewska, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM
 • 16.40 - 17.00 - Refleksje na temat komunikacji pacjent-lekarz
  prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko, Katedra Psychiatrii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wice-Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
 • 17.00 - 17.40 - Psychiczne problemy chorych na nowotwory
  dr n. med. Mariola Kosowicz, Zakład Psychoonkologii Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie
 • 17.40 - 18.00 - Rak nie musi boleć
  dr n. med. Małgorzata Malec-Milewska, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Klinicznym im. Witolda Orłowskiego w Warszawie
 • 18.00 - 18.20 - Zaawansowany rak piersi - wyzwania związane z terapią i opieką nad pacjentkami
  prof. dr hab. Tadeusz Pieńkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi
 • 18.20 - 19.00 - Skąd czerpać siłę do walki z chorobą? O książce, która jest jak lekarstwo
  Dorota Mirska-Królikowska, autorka książki "Siła życia. Podaj dalej ." Dyskusja z udziałem bohaterów książki i uczestników sesji moderator - red. Iwona Schymalla
 • 19.00 - 19.40 - Projekcja filmu "Chce mi się żyć"
 • 20.00 - Kolacja integracyjna

fundacja 10 SIERPNIA 2017 r. (CZWARTEK)


III SESJA - ROLA NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI W ONKOLOGII


 • 9.45 - 10.05 - Diagnostyka molekularna jako podstawa leczenia personalizowanego
  dr Dorota Nowakowska, Poradnia Genetyczna Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie
 • 10.05 - 10.25 - Diagnostyka obrazowa w onkologii - jaka metoda - kiedy - u kogo?
  prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Centrum Onkologii - Instytut
  im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
 • 10.25 - 11.45 - "Płynna biopsja" w diagnostyce molekularnej nowotworów
  prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej
 • 11.45 - 11.05 - Jak usprawnić diagnostykę nowotworów w Polsce? Ośrodki kompleksowej diagnostyki onkologicznej
  dr n. med. Adam Kozierkiewicz, ekspert ochrony zdrowia

IV SESJA - TERAPIE BIOLOGICZNE W ONKOLOGII - LEKI ORYGINALNE I BIOPODOBNE


 • 11.05 - 11.55 Dyskusja ekspertów po wprowadzeniu prof. Jacka Jassema
  prof. dr hab. Ivan Kocić, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  dr n. farm. Leszek Borkowski, farmakolog kliniczny, Szpital Wolski w Warszawie
  dr n. med. Monika Długosz-Danecka, Klinika Hematologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  dr n. med. Aleksandra Łacko, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  moderator - red. Maja Marklowska-Dzierżak
 • 11.55 - 12.20 - Przerwa

V SESJA - NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA W PROFILAKTYCE I LECZENIU NOWOTWORÓW


 • 12.20 - 12.40 - Co nowego w onkologii? 10 najciekawszych doniesień z kongresu ASCO 2017
  dr n. med. Aleksandra Łacko, Zakład Leczenia Nowotworów, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • 12.40 - 13.00 - Leki immunokompetentne w leczeniu chorych na raka płuca
  prof. dr hab. Rodryg Ramlau, Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca.
 • 13.00 - 13.20 - Czy potrzebne jest powołanie w Polsce wyspecjalizowanych ośrodków leczenia chorych na raka jelita grubego ("colorectal units")?
  dr hab. Lucjan Wyrwicz, prof. nadzw. Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie
 • 13.20 - 13.40 - Rak piersi
  dr n. med. Aleksandra Łacko, Zakład Leczenia Nowotworów, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • 13.40 - 14.00 - Operacje rekonstrukcyjne w onkologii
  dr n. med. Sławomir Mazur COI, Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie
 • 14.00 - 14.20 - Moja wizja przyszłości w diagnostyce i terapii nowotworów
  prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem
 • 14.20 - 15.00 - Obiad

VI SESJA - ROLA ŻYWIENIA W ONKOLOGII


 • 15.00 - 15.20 - Niebezpieczne diety alternatywne
  dr n. med. Aleksandra Kapała, Szpitalny Zespół ds Żywienia Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie, Przewodnicząca Sekcji Onkologii Klinicznej POLSPEN
 • 15.20 - 15.40 - Mądre wspieranie to także odżywianie, czyli o roli żywienia medycznego w onkologii
  prof. dr hab. n. med. Janusz Jaśkiewicz, Katedra i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

VII SESJA - OKRĄGŁY STÓŁ - BADANIA KLINICZNE W POLSCE: SZANSE I BARIERY


 • 15.40 - 16.30 - wstęp i prowadzenie - prof. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
  uczestnicy: prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko, prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak, prof. dr hab. Lucjan Wyrwicz, Szymon Chrostowski
 • 16.30 - 16.50 - przerwa

VIII SESJA - NAJWAŻNIEJSZE DONIESIENIA Z KONFERENCJI HEMATOLOGICZNYCH ASH I EHA


 • 16.50 - 17.10 - Przewlekła białaczka limfocytowa
  prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 17.10 - 17.30 - Jakość życia u chorych na szpiczaka plazmocytowego
  dr n. med. Dominik Dytfeld, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Polskie Konsorcjum Szpiczakowe
 • 17.30 - 17.50 - Chłoniak złośliwy DLBCL - wyzwania w obliczu nawrotu choroby - doniesienia z Kongresu w Lugano
  dr n. med. Joanna Romejko-Jarosińska, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie
 • 17.50 - 18.10 - Opieka koordynowana w hematologii
  dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • 18.30 - Kolacja

fundacja 11 SIERPNIA 2017 r. (PIĄTEK)


IX SESJA - ALL.CAN CZ. 2


 • 10.00 - 10.20 - Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. Gdzie jesteśmy?
  prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem
 • 10.20 - 10.40 - Raport szwedzkiego Instytutu Karolinska - bariery i dostępność do leków onkologicznych w Polsce, na tle Europy
  Anna Kacprzyk, INFARMA
 • 10.40 - 11.40 - Efektywna alokacja środków finansowych jako sposób na zwiększenie dostępu do innowacji
  dr Jerzy Gryglewicz, prof. dr hab. Jacek Jassem, Szymon Chrostowski, moderator - red. Renata Furman
 • 11.40 - 12.00 - przerwa

X SESJA - JAKOŚĆ W ONKOLOGII JAK ZBUDOWAĆ SKUTECZNY SYSTEM? DANE, JAWNOŚĆ I STANDARDY


 • 12.00 - 12.15 - Gdzie zacząć? Dane i porównania (benchmarking) jako baza systemu jakości
  Ewelina Żarłok, Fundacja Onkologia 2025
 • 12.15 - 12.30 - Mapy potrzeb zdrowotnych w onkologii jako zalążek systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia
  Beata Koń, główny specjalista Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia
 • 12.30 - 12.45 - Jak mierzyć jakość? Indeks sprawności systemu ochrony zdrowia - ujęcie regionalne
  dr n. med. Adam Kozierkiewicz, ekspert ochrony zdrowia
 • 12.45 - 13.00 - Dlaczego jakość zasługuje na odrębną ustawę? Założenia
  mec. Paweł Kaźmierczyk, Kancelaria Prawnicza DPZ
 • 13.00 - 13.15 - Jakość kluczem do spersonalizowanego leczenia - znaczenie standardu na przykładzie patomorfologii
  prof. dr hab. Andrzej Marszałek, Katedra i Patologii i Profilaktyki Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii
 • 13.15 - 14.00 - Jak zbudować skuteczny system zarządzania jakością w ochronie zdrowia? Panel dyskusyjny
  Beata Rorant, Ministerstwa Zdrowia
  prof. dr hab. Andrzej Marszałek
  Marcin Węgrzyniak, dyrektor CSIOZ
  Wojciech Wiśniewski, Fundacja Onkologiczna Osób Młodych Alivia
  Lubomir Jurczak, Fundacja Onkologia 2025
  moderator - dr n. med. Adam Kozierkiewicz, ekspert ochrony zdrowia
 • 14.00 - ObiadWSTECZ    ZOBACZ WYKŁADY     CZYTAJ STRESZCZENIA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix