HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

IX LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA DLA DZIENNIKARZY


Fundacja im. dr Macieja Hilgiera


PARTNERZY

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI


PATRONI MEDIALNI


ORGANIZATORZY


ORGANIZATORZY

REZYDENCJA BELWEDER KLONOWA, Warszawa, ul. Flory 2
7 - 9 sierpnia 2019 r.

PROGRAM


fundacja 7 SIERPNIA 2019 r. (ŚRODA)

 • 14.30 Powitanie
 • 15.00 - 15.20 - Jakość życia i satysfakcja chorych na nowotwory
  dr n. o kult. fiz. Milena Lachowicz, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakład Psychologii w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • 15.20 - 16.00 - Koalicja na Rzecz Adherence, czyli dlaczego pacjenci nie stosują się do zaleceń lekarza?
  prof. dr hab. Ewa Marcinowska-Suchowierska CMPK, Krzysztof Suszek Fundacja "Misja Medyczna", dyr. Aleksandra Lusawa GIS, mec. Aleksander Czura GIS, Aleksandra Rudnicka PKPO, dr Leszek Borkowski Fundacja "Razem w chorobie"
 • Moderatorka - Sylwia Jaczyńska-Kolasza
 • 16.00 - 16.40 - Onkologia dziecięca, czyli dziecko i nastolatek w terapii onkologicznej
  Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta, prof. nadzw. dr hab. Bożenna Dembowska-Bagińska - kierownik Kliniki Onkologii Instytutu Pomnika - Centrum Zdrowia Dziecka, dr Tomasz Koziński - Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka pacjenci: Bartłomiej Dwornik Fundacja "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową", Weronika Kudłacz - Fundacja "Iskierka", Magdalena Magiera prezes  - Fundacji "Glioma Center"
  Moderatorka - red. Aleksandra Rudnicka
 • 16.40 - 17.00 - przerwa
 • 17.00 - 17.20 - Ochrona płodności chorych na nowotwory: Projekt Polskiej Ligi Walki z Rakiem
  dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie
 • 17.20 - 17.40 - Medycyna paliatywna: coś więcej niż umieranie
  prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko, Katedra Psychiatrii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • 17.40 - 18.00 - Jak pomagać pacjentom niewierzącym
  prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko
 • 18.00 - 18.40 - Lekarz i jego pacjent. Historia choroby
  prof. dr hab. Jan Maciej Zaucha i prof. dr hab. Jacek Jassem
  Moderatorka - red. Renata Furman

fundacja 8 SIERPNIA 2019 r. (CZWARTEK)


SESJA - ROLA NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI W ONKOLOGII


 • 9.00 - 9.20 - Badania genetyczne - czy konieczne są standardy medyczne i diagnostyczne
  prof. dr hab. Maria Sąsiadek, Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej
 • 9.20 - 9.40 - Nie ma onkologii bez radiologii prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz

SESJA - NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA W LECZENIU NOWOTWORÓW


 • 9.40 - 10.00 - Co nowego w onkologii? Wybrane najważniejsze doniesienia z kongresu ASCO 2019
  prof. dr hab. Renata Zaucha, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 10.00 - 10.20 - Zaawansowany rak jelita grubego - choroba przewlekła
  prof. dr hab. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 10.20 - 10.40 - Leczenie raka gruczołu krokowego - międzynarodowe standardy w obliczu doniesień z ASCO
  dr n. med. Iwona Skoneczna, Szpital św. Elżbiety - Mokotowskie Centrum Medyczne
  Tadeusz Włodarczyk, Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator"
 • 10.40 - 11.00 - Rak trzustki - nowotwór szczególnej troski
  dr n. med. Tomasz Lewandowski, Radomskie Centrum Onkologii
 • 11.00 - 11.20 - Zabiegi rekonstrukcyjne dróg chłonnych
  dr n. med. Daniel Maliszewski, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej WSS im. Janusza Korczaka w Słupsku
 • 11.20 - 11.40 - przerwa
 • 11.40 - 12.20 - Dlaczego potrzebne są nowe specjalizacje w onkologii?
  onkoneurolog - prof. dr hab. Jerzy Walecki, Zakład Radiologii CSK MSWiA
  onkodermatolog - dr n. med. Joanna Czuwara, Katedra Dermatologii WUM
  onkokardiolog - lek. Jarosław Kępski, Oddział kardiologiczny ECZ Otwock
  onkorehabilitant - dr n. med. Joanna Filipowska, Zakład Rehabilitacji Białostockiego Centrum Onkologii
  onkodietetyk - mgr inż. Iwona Sajór, Pracownia Prewencji i Leczenia Żywieniowego Nowotworów w Instytucie Żywności i Żywienia
  moderatorka - red. Aleksandra Rudnicka

SESJA - POSTĘPY W LECZENIU RAKA PIERSI I INNYCH NOWOTWORÓW


 • 12.20 - 12.40 - Przegląd i ocena zmian systemowych z ostatniego roku
  prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 12.40 - 13.00 - Wczesny rak piersi - uleczalna choroba
  dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii w Warszawie
  Anna Kupiecka OnkoCafe - kampania "Wylecz raka piersi HER2+"
 • 13.00 - 13.20 - Zaawansowany rak piersi: choroba, z którą da się żyć
  dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie
 • 13.20 - 14.00 - Immunoterapia - nowa nadzieja onkologii
  Debata z udziałem prof. dr. hab. Sebastiana Giebela,
  prof. dr. hab. Pawła Krawczyka,
  prof. dr. hab. Tomasza Kubiatowskiego
  dr. med. Bartosza Spławskiego,
  dr med. Anny Wrony
  Moderator - red. Michał Dobrołowicz

SESJA - POSTĘPY W HEMATOLOGII ONKOLOGICZNEJ


 • 15.00 - 15.20 - Przewlekła białaczka szpikowa
  prof. dr hab. Sebastian Giebel, Prezes Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG)
 • 15.20 - 15.40 - Przewlekła białaczka limfocytowa
  prof. dr hab. Sebastian Giebel
 • 15.40 - 16.00 - Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci
  prof. dr hab. Alicja Chybicka, Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • 16.00 - 16.20 - Szpiczak
  dr hab. Dominik Dytfeld, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • 16.20 - 16.40 - przerwa

SESJA - RAK PŁUCA


 • 16.40 - 17.00 - Postępy w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka płuca: Rola chirurgii, radiochemioterapii i immunoterapii
  dr n. med. Anna Wrona, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 17.00 - 17.20 - Finansowanie badań kwalifikujących do leczenia celowanego w raku płuca: nadal nierozwiązany problem
  prof. dr hab. Paweł Krawczyk, Pracowni Immunologii i Genetyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • 17.20 - 18.00 - Opieka skoordynowana, czyli lung cancer units
  Debata z udziałem: prof. dr hab. Joanny Chorostowskiej-Wynimko (pneumonolog),
  prof. dr hab. Witolda Rzymana (torakochirurga),
  prof. dr hab. Włodzimierza Olszewskiego (patomorfologa),
  prof. dr hab. Jacak Jassema (onkologa),
  prof. dr hab. Pawła Krawczyka (genetyka)
  i Wojciecha Wiśniewskiego
  Moderatorka - Magdalena Zmysłowska

 • 18.00 - 18.30 - Reakcja na słowo rak - zajęcia interaktywne z udziałem uczestników
  dr n. med. Monika Rucińska, Katedra Onkologii, Wydział Lekarski Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

fundacja 9 SIERPNIA 2019 r. (PIĄTEK)


 • 9.00 - 9.40 - Niepubliczne ośrodki onkologiczne: szansa, czy zagrożenie?
  Debata z udziałem: prof. dr. hab. Sergiusza Nawrockiego,
  dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki - IZWOZ Uczelni Łazarskiego,
  dr. Bernarda Waśko - wiceprezesa NFZ,
  Prezesa Roberta Zawadzkiego - Prezesa Magodentu
  Moderatorka - red. Maja Marklowska-Tomar
 • 9.40-10.20 - Wycena procedur medycznych jako element polityki zdrowotnej państwa
  Debata z udziałem: dr. Adama Kozierkiewicza,
  Anety Lipińskiej AOTMiT,
  dr. Bernarda Waśko,
  prof. Jacka dr hab. Jassema,
  dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki
 • 10.20 - 10.40 - Czy potrzebujemy nowego polskiego cancer planu?
  prof. dr hab. Jacek Jassem
 • 10.40 - 11.20 - Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej
  debata z udziałem: prof. dr hab. prof. dr hab. Sergiusza Nawrockiego,
  prof. dr. hab. Jacka Jassema
  oraz Wojciecha Wiśniewskiego
  Moderator - red. Krzysztof Jakubiak
 • 11.20 - 11.40 - Ścieżka pacjenta - czas oczekiwania na diagnostykę i leczenie onkologiczne w Polsce.
  Wyniki trzeciej edycji badania Fundacji Onkologia 2025 prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki, Klinika Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 11.40 - 12.00 - przerwa
 • 12.00 - 12.20 - Czy podążamy w dobrym kierunku? Analiza zmian w opiece onkologicznej w Polsce w latach 2017- 2019. Diagnoza.
  Szymon Chrostowski, Inicjatywa All.Can
  dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia
 • 12.20 - 12.40 - Czy jesteśmy skazani na raka? Europejski Kodeks Walki z Rakiem
  dr hab. Joanna Didkowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Onkologii Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie
 • 12.40 - 13.00 - Jak poprawić skuteczność badań przesiewowych? Aktywne zaproszenie na skrining
  Dorota Szwałek, Screening Up
 • 13.00 - 13.20 - Wychodzenie z choroby nowotworowej - rehabilitacja psychiczna i społeczna
  dr n. med. Monika Rucińska, Katedra Onkologii, Wydział Lekarski Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWSTECZ    ZOBACZ WYKŁADY     CZYTAJ STRESZCZENIA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix