HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
I LETNIA AKADAEMIA ONKOLOGICZNA
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
SPONSORZY

fundacja 9 SIERPNIA 2012 r. (CZWARTEK)

 • 10.00-10.40 - "Quo vadis onkologio?", czyli w jakich kierunkach będzie się rozwijała onkologia prof. Jacek Jassem, Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • 10.40-11.30 - Problem bólu u chorego na nowotwór, sposoby postępowania dr hab. Małgorzata Krajnik, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • 11.30-12.10 - Rak gruczołu krokowego: celowość badań przesiewowych i strategie lecznicze dr Elżbieta Senkus-Konefka, Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 12.10 -12.20 - przerwa
 • 12.20- 13.10 - Leki biologiczne w onkologii - potrzeba globalnych i lokalnych regulacji dr hab. Iwona Hus, Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dr Jarosław Woroń, Zakład Farmakologii Klinicznej Katedra Farmakologii UJ CM w Krakowie Michał Jachimowiacz, MAHTA
 • 13.10-13.30 - Polityka antytytoniowa w Polsce - jej zakręty i przekręty dr Łukasz Balwicki, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
 • 13.30 -13.50 - Zakaz palenia w miejscach publicznych w Polsce - kontrowersje, postawy społeczne, korzyści zdrowotne dr Krzysztof Przewoźniak, Centrum Onkologii w Warszawie
 • 13.50-14.10 - "Rzuć palenie razem z nami", czyli o tym jak 4 miliony Polaków wygrało zdrowie Janusz M. Jaworski, Fundacja "Promocja Zdrowia"
 • 14.10-14.30 - Droga do Polski wolnej od dymu tytoniowego: czy możemy to robić skuteczniej? debata z udziałem dr. Łukasza Balwickiego, dr. Krzysztofa Przewoźniaka i prof. Jacka Jassema
 • 14.30-15.30 - obiad
 • 15.30-16.10 - Nowe koncepcje w leczeniu chorych na raka piersi prof. Jacek Jassem
 • 16.10-16.50 - Najważniejsze wyzwania w hematologii dziecięcej i transplantologii szpiku u dzieci prof. Krzysztof Kałwak, Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • 16.50-17.30 - Opieka paliatywna nad chorym onkologicznym dr hab. Małgorzata Krajnik
 • 17.30-17.40 - przerwa
 • 17.40-18.20 - Komunikacja w leczeniu, budowanie partnerskiej relacji pacjenta i lekarza w terapii onkologicznej Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO 
 • 18.20-19.00 - Leczenie chorych na czerniaka oraz nowotwory rzadkie prof. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów, Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaka Skóry Centrum Onkologii w Warszawie
 • 19.00-19.50 - Polskie badania kliniczne w onkologii - mity i fakty debata z udziałem prof. Jacka Jassema, prof. Wiesława W. Jędrzejczaka, prof. Piotra Rutkowskiego, dr. Rafała Zyśka oraz dr Katarzyny Stadnickiej z Grupy ds. Badań Klinicznych INFARMY, którą będzie moderował red. Sławomir Zagórski
 • 20.00 - kolacja

fundacja 10 SIERPNIA 2012 r. (PIĄTEK)

 • 9.00-13.00 - Sesja "systemowa" moderowana przez red. Renatę Furman
 • 9.00-9.20 - Symulacja dostępności pacjentów do leczenia po wejściu w życiu nowych regulacji Przemysław Krajewski IMS POLAND
 • 9.20 -9.50 - Zmiany w refundacji leków związane z wejściem w życie ustawy refundacyjnej (w tym brak możliwości dostępu do nowych terapii dla leków zarejestrowanych po 1 stycznia 2012r do czasu uzyskania decyzji refundacyjnej oraz off - label) mec. Paulina Kieszkowska, kancelaria Baker & McKenzie
 • 9.50-10.15 - Komu w Polsce służy ocena technologii medycznych (HTA)? Michał Jachimowicz, MAHTA
 • 10.15-10.30 - Jak można uzdrowić polską onkologię? - główne tezy II Księgi Polskiej Onkologii dr Adam Kozierkiewicz, ekspert systemów ochrony zdrowia
 • 10.30-10.45 - Badanie opinii publicznej "Rak - publiczny priorytet?" Jacek Gugulski - Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych
 • 10.45-10.55 - przerwa na kawę
 • 10.55-11.15 - Problem wyboru optymalnej terapii - perspektywa pacjenta, lekarza, płatnika dr hab. Piotr J. Wysocki, Oddział Chemioterapii Wielkopolskie Centrum Onkologii Katedra Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • 11.15-11.30 - Możliwości dostępu do nowych leków onkologicznych przed ich rejestracją dr hab. Piotr Wysocki
 • 11.30-11.50 - Płacenie za wyniki leczenia. Doświadczenia innych krajów a szanse implementacji w Polsce dr Rafał Zyśk, Kancelaria Health Economics Consulting
 • 11.50-12.50 - Dostępność nowoczesnych technologii medycznych w onkologii dla polskich świadczeniobiorców - zasady i sposób finansowania świadczeń z zakresu onkologii w lecznictwie szpitalnym (JGP, Programy terapeutyczne / lekowe , chemioterapia niestandardowa , umowa w zakresie chemioterapii w lecznictwie szpitalnym) dyskusja z udziałem prof. Jacka Jassema, prof. Tadeusza Pieńkowskiego, prof. Wiesława W. Jędrzejczaka, prof. Piotra Rutkowskiego, dr. Grzegorza Luboińskiego (PUO), mec. Pauliny Kieszkowskiej, przedstawiciela MZ (min. Igor Radzewicz-Winnicki), przedstawiciela NFZ (dyr. Barbara Wójcik-Klikiewicz), przedstawiciela AOTM (prezes Wojciech Matusewicz), Ewy Grendy - Dyrektor Generalnej Roche Polska, dr. Waldemara Wierzby, dr. Rafała Zyśka, przewodniczącego sejmowej komisji zdrowia Bolesława Piechy, przedstawiciela organizacji pacjentów, eksperta HTA - Michała Jachimowicza.
 • 13.50 - wręczenie certyfikatów uczestnictwa
 • 13.00 - obiad

Marek Hilgier
Prezes Fundacji im. dr. Macieja Hilgiera

WSTECZ    ZOBACZ WYKŁADY    STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix