HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
III LETNIA AKADAEMIA ONKOLOGICZNA
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI

POD MERYTORYCZNYM PATRONATEM
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO

Fundacja im. dr Macieja HilgieraHOTEL "BELWEDER", Warszawa, ul. Flory 2
7 - 9 sierpnia 2013 r.

PROGRAM
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

fundacja 7 SIERPNIA 2013 r. (ŚRODA)

 • 16.30 - powitanie i otwarcie LAO prof. dr hab. Jacek Jassem, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • 17.00 - 17.20 - Nowotwory: geneza powstawania i mechanizmy rozwoju. Prof. dr hab. Jakub Gołąb, Zakład Immunologii Centrum Biostruktury WUM.
 • 17.20 - 17.40 - Co nowego w onkologii? 10 najciekawszych doniesień z kongresu ASCO 2013. Dr hab. Renata Zaucha, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii GUM
 • 17.40 - 18.00 - Etyka mediów w onkologii. Dr n. przyr. Sławomir Zagórski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Panel - żywienie w onkologii

 • 18.00 - 18.30 - Żywienie chorych na nowotwory. Dr hab. Stanisław Kłęk, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Skawinie
 • 18.30 - 19.00 - Psychologiczne aspekty żywienia chorych na nowotwory, czyli dobra kuchnia w onkologii. Dorota Minta-psycholog kliniczny , Katarzyna Błażejewska-psychodietetyk
 • 19.00- 20.00 - Warsztat kulinarny - żywienie chorych na nowotwory uczestnicy podzieleni na grupy będą pod opieką trenera przygotowywać dania wskazane dla konkretnych przypadków klinicznych.
 • 20.00 - kolacja

fundacja 8 SIERPNIA 2013 r. (CZWARTEK)

 • 10.00 - 10.30 - Nowoczesne metody leczenia pierwotnych i przerzutowych nowotworów wątroby. Dr Mirosław L. Nowicki, Pracownia Badań Naczyniowych i Radiologii Zabiegowej CSK MSWiA
 • 10.30 - 11.00 - Nowoczesne leczenie przewlekłej białaczki szpikowej. Dr hab. Tomasz Sacha, Katedra i Klinika Hematologii Wydziału Lekarskiego UJ CM
 • 11.00 - 11.30 - Terapie celowane w onkologii: przełom czy postęp? Dr med. Aleksandra Łacko, Katedra Onkologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Zakład Leczenia Systemowego Nowotworów Litych
 • 11.30 - 11.45 - przerwa
 • 11.45 - 12.15 - Choroby rzadkie, leki sieroce - definicja i skala problemu. Katarzyna Sabiłło, Fundacja Lege Pharmaciae
 • 12.15 - 12.45 - Możliwości leczenia przeciwnowotworowego bezpieczniejszego dla serca. Dr med. Sebastian Szmit, Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP, Klinika Onkologii CMKP
 • 12.45 - 13.00 - przerwa

Panel - leczenie wspomagające w onkologii

 • 13.00 - 13.20 - Leczenie bólu - zaniedbana dziedzina polskiej onkologii. Dr med. Jerzy Jarosz, Hospicjum Onkologiczne w Warszawie i Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • 13.20 - 13.40 - Jak bezpiecznie leczyć nowotwory? Dr hab. Renata Zaucha, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii GUM
 • 13.40 - 14.00 - Problemy leczenia wspomagającego w onkologii w opinii chorych. Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna Dum Spiro Spero
 • 14.00 - 15.00 - obiad
 • 15.00 - 15.30 - Nowotwory głowy i szyi: problem medyczny i społeczny. Prof. dr hab. Wojciech Golusiński, Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej. Prezes Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi
 • 15.30 - 15.50 - Stomia to nie koniec życia. Monika Trojanowska, pielęgniarka stomijna.
 • 15.50 - 16.10 - Czy możliwy jest rozwój medycyny bez badań klinicznych? Dr Teresa Broniewicz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.
 • 16.10 - 16.40 - Postępy w leczeniu chorych na mięsaki. Prof. dr hab. Piotr Rutkowski,Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków.
 • 16.40 - 17.00 - przerwa
 • 17.00 - 17.30 - Nowotwór gruczołu krokowego - mity i fakty. Prof. dr hab. Radzisław Kordek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 17.30 - 18.00 - Nowotwory ginekologiczne - wyzwania i nadzieje. Prof. dr hab. Mariusz Bidziński, Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

Panel - rak piersi

 • 18.00 - 18.20 - Radioterapia wczoraj i dziś - nowoczesne techniki radioterapeutyczne Prof. dr hab. Iwona Gisterek, Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszalinie
 • 18.20 - 18.40 - Diagnostyka raka piersi: co jest ważne, a co mniej? Prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii GUM
 • 18.40 - 19.00 - Postępy w diagnostyce molekularnej raka piersi. Prof. dr hab. Radzisław Kordek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 19.00 - 19.20 - Kontrowersje wokół mammograficznych badań przesiewowych. Dyskusja z udziałem wszystkich prelegentów panelu pod przewodnictwem prof. Jacka Jassema
 • 19.20 - 19.40 - Postęp w opiece nad chorymi na raka piersi. dr hab. Maria Litwiniuk, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • 19.40 - 20.00 - Kobieta niewidzialna - zaawansowany rak piersi wywiad red. Marioli Marklowskiej-Dzierżak z dr Aleksandrą Łacko
 • 20.00 - kolacja

Uwaga: w godzinach 11-18 będzie można skorzystać z badania USG piersi

fundacja 9 SIERPNIA 2013 r. (PIĄTEK)

 • 9.00 - 9.15 - Dokąd zmierza polska onkologia? Prof. dr hab. Jacek Jassem, prezes PTO
 • 9.15 - 9.45 - Stan polskiej onkologii w opinii chorego. Jacek Gugulski, Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Łukasz Andrzejewski autor książki pt. "Polityka nowotworowa" Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna Dum Spiro Spero
 • 9.45 - 10.00 - Dyskusja
 • 10.00 - 10.15 - Razem czy osobno - jak możemy wspierać integrację środowisk lekarskich. Jacek Santorski, Laboratorium Psychologii Zdrowia Values
 • 10.15 - 10.30 - przerwa
 • 10.30 - 10.45 - Braki niektórych leków onkologicznych na polskim rynku - przyczyny i konsekwencje. mgr Ewa Zygadło, Centrum Informacji o Leku, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.
 • 10.45 - 11.15 - Dwugłos o dostępności do leczenia onkologicznego w Polsce: - po 1,5 roku od wprowadzenia ustawy refundacyjnej IMS - po planowanej nowelizacji ustawy. Paulina Kieszkowska-Knapik, Baker&Mckenzie, Fundacja Lege Pharmaciae
 • 11.15 - 11.30 - Ocena ekonomiczna efektywności leków przeciwnowotworowych w Polsce i na świecie. Dr Rafał Zyśk, Kancelaria Health Economics Consulting
 • 11.30 - 11.45 - Stan polskiej onkologii z punktu widzenia regulatora. Min. Krzysztof Chlebus, Ministerstwo Zdrowia
 • 11.45 - 12.00 - Stan polskiej onkologii z punktu widzenia płatnika. Dyr. Barbara Wójcik-Klikiewicz, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • 12.00 - 12.15 - przerwa
 • 12.15 - 12.30 - Absurdy w onkologii. Dr Aleksandra Łacko
 • 12.30 - 13.30 - dyskusja z udziałem prof. Jacka Jassema, prof. Wiktora W. Jędrzejczaka, dr Aleksandry Łacko, Magdaleny Kręczkowskiej, prof. Macieja Krzakowskiego, dyr. Barbary Wójcik-Klikiewicz i mec. Pauliny Kieszkowskiej-Knapik, moderator: red. Elżbieta Cichocka-Bójko
 • 13.30 - zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów. Obiad

Marek Hilgier
Prezes Fundacji im. dr. Macieja Hilgiera

WSTECZ    ZOBACZ WYKŁADY

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix