HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
UDAR MÓZGU 2017
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Udar mózgu w Polsce
prof. dr hab. Danuta Ryglewicz

Nowoczesne metody leczenia
mechaniczna trombektomia + farmakoterapia
dr hab. med. Adam Kobayashi

Polskie doświadczenia leczenia
ostrego udaru mózgu za pomocą
trombektomii mechanicznej
prof. dr hab. Agnieszka Słowik

Rehabilitacja po udarze
dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz

Organizacja i finansowanie
opieki nad pacjentem z udarem mózgu
dr Andrzej Śliwczyński

Zasadność finansowania mechanicznej
trombektomii w leczeniu udaru mózgu
dr n. med. Przemysław Ryś

Pierwsze godziny w przypadku
podejrzenia udaru mózgu
dr n. med. Michał KarlińskiWSTECZ    STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix