HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

AKADEMIA DZIENNIKARZY MEDYCZNYCH

KOBIETY Z RAKIEM PIERSI W POLSCE - JAKOŚĆ ŻYCIA, JAKOŚĆ LECZENIA


Rezydencja Belweder Klonowa, ul. Flory 2, Warszawa, 28.05.2019 r.AMAZONKI - 30 lat  w służbie kobiet z rakiem piersi w Polsce -  dokonania, bieżące działania, plany


Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń "Amazonki", Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych:
Od 30 lat amazonki dzielą się swoimi doświadczeniami i udzielają wsparcia pacjentkom. Prowadzą akcje społeczne i edukacyjne. Jako pierwsze poruszały temat rehabilitacji pacjentek po leczeniu raka piersi i promowały aktywność fizyczną.
Dziś działa w Polsce 211 klubów amazonek, zrzeszających ponad 26 tys. pacjentek. Działają one na rzecz zdrowia publicznego, jako organizacja pacjencka starając się uczestniczyć w tworzeniu prawa i być partnerem decydentów w ochronie zdrowia.


Młode kobiety z rakiem piersi - co możemy im zaoferować?


lek. Katarzyna Pogoda, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej COI w Warszawie:
Ze względu na wzrost zachorowań na raka piersi, co stanowi trend cywilizacyjny na całym świecie, przybywa również młodych pacjentek z tą chorobą. Co roku zapada na nią w Polsce około 1 tys. kobiet do 40 roku życia. Niestety, w tej grupie chorych rak bywa bardziej agresywny.
Leczenie młodych chorych musi być zindywidualizowane, m.in. ze względu na ich plany, związane z macierzyństwem. Konieczna jest konsultacja ze specjalistą do sprawy płodności, który przedstawi pacjentce związane z tym problemem możliwości. Według wielu danych zajście w ciążę po leczeniu onkologicznym nie zwiększa ryzyka nawrotu choroby.


Potrójnie ujemne postaci raki piersi, co o nich  już wiemy?


lek. Katarzyna Pogoda, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, COI w Warszawie:
Tej postaci raka piersi dotyczą szczególnie złe rokowania i jednocześnie niewiele możliwości terapeutycznych. Próbą radzenia sobie z tą chorobą jest m.in. stosowanie agresywnej okołooperacyjnej chemioterapii przy większych guzach i przerzutach do węzłów chłonnych.
Trwają badania nad nowymi metodami leczenia. Obiecujące wydaje się łączenie chemioterapii z immunoterapią. Jednak póki nie pojawią się rozwiązania o w pełni potwierdzonej skuteczności, rak potrójnie ujemny pozostaje wyzwaniem dla lekarzy i naukowców.


Czy możemy u kobiet z mutacjami BRCA1/2 powstrzymać rozwój zespołu raka piersi i raka jajnika


prof. dr hab. Jan Lubiński, kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie:
Najczęściej występujące w Polsce mutacje genów to BRCA1 i 2, PALB2 i CHEK2. Trwa poszukiwanie nowych genetycznych czynników ryzyka raka piersi. Niemniej w połowie przypadków nosicielstwa konkretnych mutacji nie odnotowuje się wskazującej na dziedziczenie historii rodzinnej. W przypadku, gdy za chorobę odpowiedzialny jest gen BRCA1, trudno o wczesne wykrycie nowotworu. Dlatego tak ważna jest możliwość dokonania profilaktycznej mastektomii. Interesujący jest związek między wystąpieniem choroby u nosicielek BRCA1 a dietą obfitą w arsen, kadm i selen.


Leczenie kobiet z zaawansowanym HER2 dodatnim rakiem piersi


lek. Małgorzata Talerczyk, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie:
Od 20 lat możliwe jest leczenie tego typu raka. Dzięki kontroli objawów i opóźnieniu progresji następuje powolna jego przemiana w chorobę przewlekłą. Wybór leczenia zależy od wielu czynników, związanych m.in. ze stopniem zaawansowania choroby, ale także z wiekiem chorej oraz jej stanem ogólnym.
Prowadzone są badania nad łączeniem poszczególnych leków dla zwiększenia skuteczności terapii. Jednak w Polsce nie wszystkie opcje są dostępne. Np. nie jest refundowany trastuzumab emtazyny, znacząco opóźniający rozwój choroby i przedłużający życie pacjentki.


Leczenie kobiet z rozsianym hormonozależnym, HER2 ujemnym rakiem piersi


dr hab. prof. nadzw. Maria Litwiniuk, ordynator Oddziału Chemioterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii:
Leczenie hormonalne jest skuteczne, wygodne dla pacjentki i dobrze tolerowane. Nie można go stosować w przypadku masywnego zajęcia narządów miąższowych wskutek przerzutów - wtedy konieczna jest chemioterapia. Po inne opcje terapeutyczne trzeba sięgać także w przypadku oporności na leki hormonalne.
Problem w tym, że brak, jak dotąd, możliwości oceny z góry, kto odpowie na to leczenie. Nieznane są bowiem związane z tym czynniki predykcyjne. Polskie pacjentki czekają również na refundację zarejestrowanych już nowoczesnych leków.


Nowe metody i technologie w chirurgii raka piersi


dr n. med. Sławomir Mazur, Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej COI Warszawa:
Rekonstrukcje piersi - wtórne lub natychmiastowe - opierają się implantach, tkankach własnych lub na obu tych technikach. Rekonstrukcja może być wykonana u pacjentki w dobrym stanie, u której minął już określony czas od chemio- lub radioterapii.
Nowe rozwiązania, m.in. użycie siatek kolagenowych, skracają okres rehabilitacji, powodują, że pozostała po zabiegu blizna jest mniejsza. Jednak nieadekwatne do rzeczywistości wyceny zabiegów są ciągle przeszkodą w ich stosowaniu. Tymczasem wskutek wprowadzenia możliwości profilaktycznej mastektomii wskazań do rekonstrukcji przybyło.


Czy wczesnego raka piersi HER2+ można wyleczyć?


prof. dr hab. Tadeusz Pieńkowski, kierownik Kliniki Onkologii Szpitala MSWiA w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwo Badania Raka Piersi:
O wczesnej postaci raka piersi można mówić, gdy nie daje on przerzutów i możliwe jest usunięcie go w całości. Oprócz leczenia miejscowego stosuje się leczenie systemowe. Nie dla wszystkich jednak ta terapia jest w równym stopniu odpowiednia, zarówno ze względu na skuteczność, jak i na jej toksyczność.
Stąd próby zoptymalizowania terapii, m.in. poprzez rozpoczynanie jej od podawania leków, a nie od zabiegu chirurgicznego, czy też przez kojarzenie ze sobą różnych grup leków. Wiadomo też, że nie wszyscy po operacji potrzebują dalszego leczenia. Brak jednak na razie możliwości określenia, kto do tej grupy należy.


Rola mutacji BRCA 1/2 w leczeniu pacjentek z rakiem piersi


prof. dr hab. Tadeusz Pieńkowski, kierownik Kliniki Onkologii Szpitala MSWiA w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwo Badania Raka Piersi:
Od dawna już w medycynie panuje tendencja opracowywania leków dla konkretnych grup chorych, co pozwala na indywidualizację leczenia. Taką grupę w raku piersi stanowią np. pacjentki z mutacją BRCA1/2, obciążone również ryzykiem raka jajników.
Badanie III fazy OlimpiAD wykazało, że dla chorych z rozsianym rakiem piersi z dziedziczną mutacją BRCA skutecznym lekiem może być inhibitor PARP. Ta terapia spowodowała klinicznie znaczącą i statystycznie znamienną poprawę przeżycia wolnego od progresji choroby, a także poprawę jakości życia pacjentek.


Obrzęk limfatyczny - niepożądany efekt uboczny leczenia raka piersi - profilaktyka i leczenie


prof. dr hab. Andrzej Szuba, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we  Wrocławiu:
Obrzęk limfatyczny to częste następstwo usunięcia węzłów chłonnych w leczeniu raka piersi. Ma on wiele ujemnych skutków, do których należy ograniczenie ruchomości, dyskopatie szyjne, zakażenia, a nawet sepsa. Temu powikłaniu można zapobiegać, a także je leczyć.
Leczenie obrzęku limfatycznego polega na kompleksowej fizjoterapii - terapii odbarczającej za pomocą urządzeń i wyrobów uciskowych, bandażowaniu, gimnastyce, drenażu limfatycznym. Inne rozwiązania, które mogą być zastosowane, to zabiegi z zakresu mikrochirurgii limfatycznej, liposukcja i autologiczny przeszczep węzłów chłonnych.


Czy jesteśmy gotowi na monitoring jakości w onkologii? Przykład analizy wskaźników dla breast units


Anna Andrzejczak, Fundacja Onkologia 2025:
W drugiej edycji analizy wskaźników w Białostockim Centrum Onkologii udało się zaobserwować, że wiele z nich uległo zmianie. M.in. pacjentki szybciej otrzymują wyniki badań, więcej przeprowadza się tam biopsji gruboigłowych. Poprawił się też sam proces dokumentowania działań, z czym zwykle poszczególne ośrodki mają problemy. Tymczasem właśnie dane stanowią narzędzie poprawy jakości. Korzyść z ich zastosowania odnoszą zarówno decydenci i sam ośrodek, jak i pacjent.


Po co zewnętrzna proteza piersi w dobie rekonstrukcji?


dyr. Hanna Adamczak, Amoena Polska Sp. z o.o.:
Różnego rodzaju protezy i uzupełnienia piersi stanowią dla kobiety wsparcie i zwiększają jej pewność siebie. Są potrzebne na każdym etapie choroby, począwszy od diagnozy, niezależnie od tego, czy planowana jest rekonstrukcja piersi, czy też nie.
Szczególną rolę spełnia odpowiednia bielizna. Jeśli pacjentka była poddana zabiegowi oszczędzającemu, również potrzebuje uzupełnienia w postaci specjalnych nakładek. Takie rozwiązanie przydaje się zresztą także kobietom, które z innych przyczyn niż operacja onkologiczna, mają asymetryczne piersi.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix