HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
ŚWIADCZENIODAWCA 2017
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera


Planowane zmiany dot. rozliczania
świadczeń opieki zdrowotnej
Maciej Miłkowski

Nowe modele zakupowe usług IT
w obszarze ochrony zdrowia
Łukasz Węgrzyn, Jakub Krysa

Przewidywany wpływ zmian na rynek
publicznych i prywatnych usług medycznych
Adam Rozwadowski

Programy terapeutyczne i pakiet onkologiczny
dr Beata Jagielska

Odpowiedzialność świadczeniodawcy
za efekty kliniczne leczenia
Monika Duszyńska

Jakość jako element konkurencji w ochronie zdrowia
Jerzy Gryglewicz

Personel ochrony zdrowia - dziś i jutro
prof. Romuald Krajewski

Kryteria oceny ofert
mec. Adam Twarowski

Odpowiedzialność prawna podmiotu leczniczego
a możliwość jej ubezpieczenia
Renata Orzechowska

Prawa Pacjenta w Praktyce
dr n. farm. Leszek Borkowski

Działania centralne w zakresie e-zdrowia
Kajetan WojsykWSTECZ    STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix