HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

Patroni

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
ŚWIADCZENIODAWCA 2017

KLUCZOWE ZMIANY W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA


IBBiB, ul. Trojdena 4, Warszawa, 28 marca 2017 rokuPROGRAM
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
 • 10.00 -10.30 Plan i harmonogram zmian w systemie ochrony zdrowia. Świadczeniodawca w w latach 2017/2018. Zmiany w POZ i AOS. Opieka koordynowana "Konstytucji dla Biznesu". Czy mamy szansę na "Konstytucję dla PWDL"? Mapa potrzeb zdrowotnych i sieć szpitali i kontraktowanie świadczeń. Jowisz MZ
 • 10.30 -10.50 Przewidywany wpływ zmian na rynek publicznych i prywatnych usług medycznych oraz aktualna sytuacja finansowa sektora ochrony zdrowia - przychody, wydatki, zadłużenie świadczeniodawców. Skutki dla rynku ubezpieczeń i abonamentów Prez. Andrzej Mądrala, Pracodawcy RP
 • 10.50 -11.10 Informatyzacja - stan obecny i plan działań na lata 2017 - 2018. Szacunkowe koszty informatyzacji dla systemu i świadczeniodawców CSIOZ
 • 11.10 -11.50 Lek w szpitalu Programy terapeutyczne. Pakiet onkologiczny. Rejestry dr Beata Jagielska
 • 11.50 -12.20 Bezpieczeństwo pacjenta: Działania niepożądane leków zgłaszanie i skutki prawne. Powikłania. Błędy medyczne. NFZ
 • 12.40 - 13.00 Przetargi. Nowelizacja ustawy PZP a codzienna praktyka; pozacenowe kryteria oceny ofert, zamawianie leku na kontynuację leczenia - możliwości i ograniczenia. Grupy zakupowe. Mec. Adam Twarowski
 • 13.00 - 13.20 Jakość jako element konkurencji w ochronie zdrowia. Perspektywa świadczeniodawcy i pacjenta w kontekście planowanych zmian. Dr Jerzy Gryglewicz
 • 13.20 - 13.40 Wzrost kosztów pracy - od salowej do lekarza czyli o brakach personelu medycznego. Studia, staż, specjalizacja, zakresy uprawnień osób wykonujących zawody medyczne. Jak radzić sobie z brakami kadrowymi - personel z zagranicy? Prof. Romuald Krajewski
 • 13.40 - 14.00 Ryzyko mimo OC. Ubezpieczenie kontraktowe i deliktowe. Optymalizacja ubezpieczenia świadczeniodawcy - jak zapłacić jak najmniej za jak najwięcej? PIU
 • 14.00 - 14.20 Zarządzanie a obowiązki wobec kontroli i nadzoru - RPWDL, SanEpid, PINB, GUS, konsultanci, RPP, GIODO, PIP, GIODO, NFZ, PSP, US, media Dr n. med. Przemysław Sielicki
 • 14.20 - 14.40 Dyskusja i zakończenie konferencji

WSTECZ    ZOBACZ WYKŁADY

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix