HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
LEKI BIOPODOBNE 2018

Rezydencja Belweder Klonowa, Warszawa, ul. Flory 2, 27 luty 2018 rokuCzym są leki biologiczne referencyjne i biopodobne? Czy stosowanie leków biopodobnych jest bezpieczne?


dr Leszek Borkowski; Szpital Wolski w Warszawie:
Ze względu na proces wytwarzania leki biologiczne i biopodobne nie mogą być identyczne. Tak samo różnią się od siebie poszczególne wersje leku biologicznego - referencyjnego, są to jednak różnice akceptowane. Niższa cena leków biopodobnych stanowi istotną przesłankę do ich stosowania. Do najczęściej dyskutowanych w związku z tym zagadnień należy możliwość wzajemnej substytucji leków biologicznych i biopodobnych. Badania nie wykazują niebezpieczeństwa związanego z ich zamianą.


Leki biopodobne to leki biologiczne - okiem praktyka


prof. dr hab. Paweł Hrycaj, Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej UM w Poznaniu:
Doświadczenia z praktyki klinicznej w reumatologii świadczą o skuteczności leków biologicznych. Jednak ich wysoki koszt ogranicza dostęp do terapii. Może go poszerzyć stosowanie leków biopodobnych, które są tańsze, a ich pojawienie się spowodowało również obniżenie cen leków referencyjnych. Nie kwestionuje się skuteczności i bezpieczeństwa biosymilarów. Emocje wśród pacjentów wywołuje jedynie zastępowanie nimi leków referencyjnych w trakcie leczenia, mimo że obiektywne parametry nie wykazują różnic w skuteczności i tolerancji terapii.


Wartość leczenia preparatami biopodobnymi - perspektywa pacjenta


Monika Zientek, Stowarzyszenie "3majmy się razem":
Różnice między wartościami istotnymi dla poszczególnych osób i instytucji generują konflikty. Aby ich uniknąć, interesariusze powinni wypracować wspólne wartości. Tematami do dyskusji w przypadku leków biopodobnych jest możliwość wyboru leku przez pacjenta i jego świadoma zgoda na leczenie. Inne bardzo ważne aspekty to sprawa partnerstwa oraz zaufania między lekarzem i pacjentem. Sfera ochrony wartości wymaga lidera - jak dotąd, brakuje stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta w tych kwestiach.


Najbardziej obiecujące terapie lekami biopodobnymi:


- Onkologia dr Agnieszka Gruszfeld, Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie:
M.in. brak dostępu do nowoczesnych terapii stanowi przyczynę gorszych wyników leczenia raka piersi w Polsce w stosunku do wielu innych krajów europejskich. Mimo wzrostu liczby pacjentek objętych programami lekowymi, ciągle np. tylko połowa potrzebujących otrzymuje trastuzumab. Leki biopodobne stanowią w tej sytuacji szansę na szerszy dostęp do leczenia ze względu na niższą cenę. Istnieją badania, w których biosymilary wykazują nawet większą skuteczność niż leki referencyjne.

- Hematologia prof. dr hab. Wojciech Jurczak, Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Hematologii:
Tylko co drugi pacjent z chłoniakiem może być leczony zgodnie ze standardami. Nie ulega wątpliwości, że sytuację mogłoby poprawić wprowadzenie biosymilarów rytuksymabu, który stanowi podstawę leczenia chłoniaka. W najbliższych latach większość leków biologicznych będzie mieć swoje odpowiedniki. Jeśli będą one zarejestrowane przez EMA, nie ma powodu wątpić w ich skuteczność i bezpieczeństwo.


Leczenie preparatami biopodobnymi - regulacje prawne, szanse i ograniczenia


mec. Przemysław Wierzbicki, Kancelaria Prawna KKLW:
Ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej nie istnieje prawna definicja leków biopodobnych. Jest ona jednak istotna choćby w sferze przetargów i zakupów leków dla szpitali oraz przy negocjacjach refundacyjnych. Nie do końca jasno zdefiniowane jest też prawo pacjenta do wyboru metody leczenia. W nowych wytycznych EMA jednoznacznie została podkreślona wartość i bezpieczeństwo tych leków oraz ich biorównoważność z lekami referencyjnymi. A według polskiego Trybunału Konstytucyjnego państwo nie jest zobowiązane do zapewnienia wszelkiej możliwej i konkretnej terapii.


Jaka jest przyszłość leków biopodobnych w Polsce i na świecie


Zdzisław Sabiłło, doradca Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego:
Współczesna terapia zmierza w kierunku medycyny spersonalizowanej, co zwiększy zapotrzebowanie na leki biologiczne. Dlatego absurdem jest podważanie skuteczności leków biopodobnych, które stanowią przyszłość farmakoterapii. Nieetyczne jest straszenie nimi pacjentów. Związane z tymi lekami kontrowersje wynikają z niewiedzy, a być może także z pejoratywnego odbioru słów "zamiennik" czy "biopodobny". Dlatego lepiej - zgodnie z rekomendacją prof. Jerzego Bralczyka - używać określenia "lek równoważny terapeutycznie".


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix