HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

Patroni

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
PULMONOLOGIA 2015

26 maja 2015 r., Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, WarszawaJesteś tym, czym oddychasz - zachorowalność na schorzenia układu oddechowego i występowanie alergii wśród Polaków


dr Piotr Dąbrowiecki, Poradnia Specjalistyczna, Wojskowy Instytut Medyczny, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP:
30 proc. społeczeństwa cierpi na alergię. Jest ona najczęstszą przyczyną astmy. Z kolei czynniki wywołujące przewlekłą obturacyjną chorobę płuc to dym tytoniowy (na POChP zapada co trzeci palacz) i zanieczyszczenie środowiska zewnętrznego, czyli znajdujące się w powietrzu pyły. POChP skraca życie aż o 10-15 lat. Choruje na nie 2,5 mln Polaków, choć tylko 20 proc. z nich ma postawione rozpoznanie. Brak świadomości społecznej uniemożliwia wczesne zdiagnozowanie. Objawy choroby to głównie kaszel oraz duszność przy wysiłku.


Astma i POChP


dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytet Medyczny w Łodzi:
Astma i POChP to najczęstsze niezakaźne choroby układu oddechowego. Na świecie obserwuje się dramatyczny wzrost zachorowań na alergię i astmę. Być może to coraz częstsze pojawianie się spaczonej odpowiedzi organizmu na nieszkodliwe czynniki wiąże się z ogólną poprawą warunków życia i przestrzeganiem zasad higieny. Astma nie odznacza się dużą śmiertelnością, ale znacznie upośledza jakość życia. POChP stanowi czwartą przyczynę zgonów na świecie u osób powyżej 45 roku życia. Co roku z powodu tej choroby i jej powikłań umiera 15 tys. Polaków. Każdy palacz po 40 r.ż. powinien mieć wykonaną spirometrię.


Samoistne włóknienie płuc


prof. dr hab. Elżbieta Wiatr, III Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie:
Samoistne włóknienie płuc należy do chorób rzadkich. Zapadalność rośnie wraz z wiekiem. Czynniki ryzyka to palenie tytoniu, zanieczyszczenie środowiska, refleks żołądkowo-przełykowy i przewlekłe zakażenia wirusowe. Choroba jest spowodowana nieprawidłowym gojeniem się drobnych uszkodzeń pęcherzyków płucnych, co zaburza architekturę płuc, prowadząc w efekcie do niedotlenienia narządów. Nie istnieje leczenie przyczynowe. Stosuje się tlenoterapię, pacjent może też oczekiwać na przeszczep płuc. Ostatnio pojawiły się nowe leki, spowalniające progresję choroby i zmniejszające liczbę śmiertelnych jej zaostrzeń, jednak w Polsce nie są dostępne ze względu na brak refundacji.


Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości


Rafał Zyśk, Kancelaria Health Economics Consulting:
Rak płuca jest pierwszym w Polsce nowotworem pod względem umieralności. Rośnie zapadalność i umieralność u kobiet, a jednocześnie wskaźniki te maleją w odniesieniu do mężczyzn. Średnie przeżycie wynosi w tej chorobie 6-10 miesięcy - tylko 14 proc. chorych dożywa 5 lat. 80 proc. przypadków stanowi niedrobnokomórkowy rak płuca. W jego leczeniu przez wiele lat nie odnotowano dużych postępów. Nowością są inhibitory kinazy ALK dla chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z rearanżacją genu ALK (3-7 proc. chorych, częściej niepalących) oraz genu ROS1 (mniej niż 2 proc. chorych). Dotyczy to w Polsce 60-100 chorych. Leki te znacznie wydłużają przeżycie, jednak w Polsce nie są refundowane.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix