HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

HEMOFILIA 2019

NAJNOWESZE DONIESIENIA Z KONFERENCJI ASH W SAN DIEGO


Rezydencja Belweder Klonowa, ul. flory 2, Warszawa, 26.02.2019 r.Najnowsze doniesienia naukowe Konferencji ASH 2018


prof. dr hab. Iwona Hus, Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:
Konferencja ASH to najważniejsze na świecie wydarzenie, związane z hematologią. Tym razem zaprezentowano 4800 prezentacji. Dotyczyły one m.in. nowych standardów leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej oraz szpiczaka plazmocytowego. Generalny trend w leczeniu tych dwóch chorób to odchodzenie od chemioterapii. Przedstawiono również wyniki badań klinicznych, świadczących o tym, że w PBL terapie celowane powinny być stosowane już w pierwszej linii leczenia. Podobne wnioski dotyczą szpiczaka - podanie przeciwciał monoklonalnych na początku leczenia poprawia rokowania.


Przewlekła białaczka limfocytowa


prof. dr hab. Iwona Hus, Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:
Dobór schematu leczenia PBL zależy od wieku pacjenta, chorób współistniejących, stanu ogólnego, np. wydolności nerek, ale także od uwarunkowań genetycznych. Dla grupy pacjentów z czynnikami ryzyka, związanymi z niektórymi mutacjami genów, immunochemioterapia okazuje się nieskuteczna. Istotnym problemem jest też możliwość eradykacji minimalnej choroby resztkowej, która zwiększa ryzyko nawrotu choroby. Prowadzonych jest wiele badań klinicznych, znajdujących się w różnych fazach, w których sprawdza się możliwości takiego łączenia poszczególnych leków, aby zwiększyć skuteczność terapii.


Immunoterapia w hematologii. CAR-T i BITE cells


prof. dr hab. Grzegorz Basak, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
Stosunkowo nowa, choć w Polsce niedostępna, broń w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej i niektórych chłoniaków, to metoda CAR-T. Polega ona na modyfikacji genetycznej limfocytów w celu zwiększenia ich zdolności do rozpoznawania komórek nowotworowych. Na podobnej zasadzie działa przeciwciało monoklonalne blinatumomab. Te terapie znacznie wydłużają czas przeżycia, dając długotrwałe odpowiedzi, a nawet dają szansę na całkowite wyleczenie. Ich stosowanie wymaga jednak wyspecjalizowanych laboratoriów, a podawanie musi odbywać się w akredytowanych ośrodkach, m.in. ze względu na toksyczność tych metod.


Immunomodulacja - fundamentem leczenia szpiczaka plazmocytowego


dr hab. n. med. Aleksandra Butrym, Oddział Onkologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Katedra Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu:
W leczeniu szpiczaka przełom stanowiły leki immunomodulujące oraz inhibitory proteasomu. Badania dowodzą, że również w tej chorobie wskazane jest podawanie najskuteczniejszych leków już w pierwszej linii. Również wprowadzenie leków w formie doustnej poprawiło jakość życia pacjentów. Obecnie badania kliniczne koncentrują się na kojarzeniu ze sobą poszczególnych substancji. Okazuje się bowiem, że terapia wielolekowa daje dobre efekty. Jednak i tu również trzeba zachować dbałość o to, czy dodanie kolejnego leku nie wpłynie na jakość życia.


Krajowa Sieć Hematologiczna


Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego:
Hematologia nie będzie funkcjonowała w ramach sieci onkologicznej, ale oddzielnie, nie dotyczą jej więc związane z organizacją leczenia onkologicznego kontrowersje. Proponowany podział jednostek na trzy poziomy odzwierciedla w zasadzie istniejący stan. Oczekiwane zmiany w organizacji udzielania świadczeń to rozszerzenie zakresu programów lekowych oraz wprowadzenie skoordynowanej opieki nad pacjentem hematologicznym. Rozwiązania te uwzględniają nie tylko opiekę szpitalną i specjalistyczną, ale też rehabilitację.


Pacjent z rozpoznaniem hematologicznym - co dalej?


Jacek Gugulski - Stowarzyszenie Pacjentów:
Z punktu widzenia polskiego pacjenta postęp medycyny na świecie jest czymś abstrakcyjnym. Leki, które w Europie przestały już być nowe, ciągle jeszcze do nas nie dotarły. Współpracę stowarzyszeń pacjenckich z ministerstwem zdrowia w celu wprowadzenia nowych leków utrudniają zmiany kadrowe w tym resorcie. Pacjenci skarżą się również na brak dostępu do informacji o rozpoczynanych badaniach klinicznych. Zbyt restrykcyjne ich zdaniem są kryteria przyjmowania chorych do programów lekowych.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix