HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

Patroni

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
ONKOLOGIA i HEMATOLOGIA 2013

ASPEKTY PRAWNE i SYSTEMOWE

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT - ul. Roentgena 5 w Warszawie
AULA IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO - 24 czerwca 2013 r.PATRONAT

Patronat
PROGRAM
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Moderatorami konferencji są prof. Krzysztof Warzocha i dr Janusz Meder


 • 12.00 - 12.20 Centrum Onkologii-Instytut w systemie opieki onkologicznej w Polsce Prof. Krzysztof Warzocha, dyrektor Centrum Onkologii-Instytut
 • 12.20 - 12.40 Wyzwania polskiej onkologii- propozycje kontynuacji idei prof. Tadeusza Koszarowskiego
  Dr Janusz Meder, Polska Unia Onkologii
 • 12.40 - 13.00 Ochrona patentowa leków w praktyce lekarskiej Mec. Dorota Rzążewska - Kancelaria JWP - Rzecznicy Patentowi
 • 13.00 - 13.20 Najczęściej występujące problemy prawne lekarzy Dr Konstanty Radziwiłł, Naczelna Izba Lekarska
 • 13.20 - 13.40 Ordynacja lekarska w onkologii - czyli jak dzisiaj przepisywać recepty Dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego
 • 13.40 - 14.00 Odpowiedzialność prawna lekarza w dobie leków biopodobnych Prof. Grzegorz Mazur, Klinika Hematologii Akademii Medycznej we Wrocławiu 
 • 14.00 - 14.20 Dyskusja.

  BUFET KAWOWY

WSTECZ

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix