HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
KARDIOLOGIA 2016

"Miej serce i patrzaj w serce ... i tętnice"


Hotel Belweder, ul. Flory 2, Warszawa, 23 maja 2016 rokuNajważniejsze wyzwania współczesnej kardiologii w Polsce


prof. dr hab. Piotr Hoffman, Klinika Wad Wrodzonych, Instytut Kardiologii w Warszawie, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:
Do nierozwiązanych problemów polskiej kardiologii należy niedocenianie wagi prewencji we wczesnym okresie życia: polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Wśród dorosłych panuje natomiast epidemia nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii, nie leczonych lub leczonych nieskutecznie. Istotne dokonanie stanowi redukcja śmiertelności chorych z ostrym zespołem wieńcowym. Jednak efekt interwencji jest zaprzepaszczony w następnych latach wskutek braku dostępu do lekarza, zabiegów i badań. Tylko co piąty pacjent po zawale korzysta z rehabilitacji. Stąd coraz więcej przypadków niewydolności serca, zwłaszcza w sytuacji starzenia się społeczeństwa.


Znaczenie kontroli nadciśnienia tętniczego. Terapia złożona nadciśnienia tętniczego - Polska na tle Europy


dr n. med. Aleksander Prejbisz, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie:
Nadciśnienie tętnicze to jeden z głównych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Za nadciśnienie uznaje się wartości powyżej lub równe 140/90 mmHg mierzone w gabinecie lekarskim. Generuje ono powikłania m.in. ze strony nerek, zaburzenia poznawcze, prowadzi do udaru mózgu. Z nadciśnieniem żyje 32 proc. Polaków, z czego tylko co czwarty jest skutecznie leczony. Istnieje pięć grup leków w tym zakresie. Skuteczne jest ich łączenie ze sobą ze względu na istnienie wielu czynników patogenezy choroby. Dlatego nowoczesny schemat leczenia zakłada stosowanie preparatów złożonych.


Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków - ocena potencjału oszczędności


Stefan Bogusławski, Sequence:
44 proc. pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w Polsce nie przestrzega zaleceń lekarza. Jedną z przyczyn tego stanowi politerapia - chory musi przyjmować każdego dnia wiele tabletek i robi to niechętnie. Można jednak zredukować liczbę tabletek, wprowadzając do leczenia preparaty złożone. Jednocześnie jednak prowadzi to do wzrostu kosztów terapii dla pacjenta, ponieważ te leki nie są refundowane. Tymczasem dzięki refundacji zaoszczędziłby nie tylko pacjent, ale również i płatnik. Zmniejszyłyby się w ten sposób również koszty leczenia powikłań nadciśnienia.


Dna moczanowa i choroby serca. Zagrożenia i wyzwania w terapii przy współwystępowaniu obu chorób


prof. dr hab. Artur Mamcarz, III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM:
Podwyższone stężenie kwasu moczowego - hiperurykemia - to istotny, choć niedoceniany czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Jest ono jednym ze składników zespołu metabolicznego, podobnie jak cukrzyca czy hiperlipidemia. Dna moczanowa to choroba układu kostnego i tkanki łącznej, dotykająca 1-2 proc. populacji. Wiąże się ją właśnie z hiperurykemią, która jednak w postaci bezobjawowej może trwać wiele lat i sprzyjać rozwojowi nadciśnienia. Należy ją modyfikować, początkowo przez zmianę stylu życia, np. diety, a jeśli to nie wystarczy, farmakologicznie.


Migotanie  przedsionków - czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii


prof. dr hab. Piotr Pruszczyk, Kli-niki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus:
Migotanie przedsionków prowadzi do pogorszenia wydolności fizycznej oraz powikłań zatorowych, w tym udaru mózgu. Dotyczy 1-2 proc. populacji i odpowiada za 10 proc. hospitalizacji kardiologicznych. Połowa chorych ma więcej niż 75 lat. Osoby z migotaniem powinny otrzymywać leczenie przeciwzakrzepowe. Trwa dyskusja, czy należy stosować w terapii antagonistów witaminy K, czy też leki nowej generacji, nie wymagające kontroli parametrów krzepnięcia. Nie są one jednak refundowane. Inne metody leczenia to ablacja oraz zamykanie uszka lewego przedsionka. Takich zabiegów wykonuje się u nas znacznie mniej niż w innych krajach, choćby w Czechach.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix