HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
HEMATOLOGIA 2016

NAJNOWSZE DONIESIENIA Z KONFERENCJI EHA


Hotel Belweder, Warszawa, 21 czerwca 2016 r.Choroby krwi i układu krwiotwórczego - najnowsze doniesienia z EHA


prof. Krzysztof Giannopoulos, Kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w"Lublinie, Kierownik Oddziału Hematologicznego Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej:
Podczas kongresu EHA w Kopenhadze omawiano m.in. leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej, w którym chemioterapię zastępuje leczenie celowane i immunoterapia. Wśród ważnych doniesień znalazło się też omówienie wyników badania EURO-SKI, według którego u części pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową nie dochodzi do nawrotu choroby. Dokładne ich monitorowanie na poziomie molekularnym pozwala wskazać osoby, u których można przerwać leczenie. Natomiast polskie badanie skuteczności i bezpieczeństwa generyków imatynibu wykazało, że nie ma istotnych różnic między nimi a lekami oryginalnymi.


Szpiczak plazmocytowy - zmiana modelu leczenia


prof. Krzysztof Giannopoulos, Kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w"Lublinie, Kierownik Oddziału Hematologicznego Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej:
Zaprezentowane na EHA najnowsze wyniki badań dowodzą, że dodanie przeciwciała monoklonalnego do terapii szpiczaka plazmocytowego daje dobre efekty w postaci znacznej redukcji ryzyka progresji u chorych. Takie wyniki w pierwszej linii leczenia skłaniają do postawienia pytania, czy chorzy nadal potrzebują przeszczepu. Okazuje się, że nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Europy stwierdza się opóźnienia zarówno w postawieniu diagnozy szpiczaka, jak i w rozpoczęciu leczenia. Potrzebne są akcje edukacyjne, które skłaniałyby lekarzy do rozszerzenia diagnostyki i uświadamiałyby, w którym momencie należy to zrobić.


Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej


dr n. med. Bożena Budziszewska, Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie:
Ostra białaczka limfoblastyczna dotyka przede wszystkim dzieci i jest u nich w 90 proc. uleczalna. Jednak gdy chorują dorośli, częściej u nich dochodzi do nawrotów. Wybór metody leczenia zależy od wieku chorego i chorób współistniejących, a także od obecności chromosomu Philadelphia i minimalnej choroby resztkowej po leczeniu indukującym remisję. Leczenie polega na chemioterapii i ewentualnym allogenicznym przeszczepieniu szpiku. Obecnie poszukuje się rozwiązań z zakresu terapii celowanej i immunoterapii. Zastosowanie terapii limfocytami CAR-T powoduje u 80 proc. pacjentów z nawrotem choroby całkowitą remisję.


Przewlekła białaczka limfatyczna - nowoczesne metody terapii


prof. Piotr Rzepecki, dr Krzysztof Gawroński, Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie:
Przewlekła białaczka limfatyczna dotyczy przede wszystkim ludzi starszych i stanowi 30 proc. wszystkich białaczek osób dorosłych w Europie i Ameryce Północnej. Co roku w Polsce rozpoznaje się 1400 nowych zachorowań. Nie we wszystkich przypadkach trzeba jednak rozpoczynać leczenie - u wielu chorych wystarcza obserwacja. Dotyczy to zwłaszcza tych pacjentów, którzy w momencie wykrycia choroby nie mają jej objawów. Chory, u którego wdraża się terapię, musi spełniać określone kryteria. Wiążą się one z jego stanem ogólnym, stadium klinicznym choroby oraz zmianami genetycznymi w limfocytach PBL. W leczeniu mają zastosowanie przeciwciała monoklonalne. Jednak w Polsce nie wszystkie nowe leki są dostępne.


CETR (competitive emerging technology report) - narzędzie oceny potencjału terapeutycznego na przykładzie przewlekłej białaczki limfocytowej


Elżbieta Sołtysiak, HTA AUDIT:
Zgromadzenie informacji zmniejsza obszary niepewności, towarzyszące rozpoczynaniu nowej technologii leczenia. Pomocna w tym jest metoda CETR. Wymaga ona przede wszystkim zdefiniowania problemu zdrowotnego i prześledzenia wytycznych postępowania terapeutycznego. Następnie gromadzi się dane, dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa, a także statusu finansowania poszczególnych leków, po czym możliwe jest dokonanie porównań. Ceny nowych leków powinny być uzależnione od stopnia ich innowacyjności oraz wartości dodanej, jaką wnoszą w stosunku do innych leków, dotychczas stosowanych.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix