HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

UZALEŻNIENIA 2020 - STRESZCZENIA

NAJNOWSZE TRENDY W ZAPOBIEGANIU I LECZENIU UZALEŻNIEŃ


Centrum Prasowe Foksal, ul. Foksal 3/5, Warszawa, 20 października 2020 rokuDlaczego i od czego się uzależniamy? Uzależnienia a dystans społeczny


Bartosz Kehl, Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii:
Istnieje wiele czynników ryzyka uzależnień: indywidualne, rodzinne, środowiskowe czy biologiczne. Zwykle nakładają się one na siebie, np. presja odczuwana w szkole łączy się z indywidualnym wycofaniem ucznia. Często dzieje się tak w okresie dojrzewania. Tymczasem obecną tendencją w przypadku wystąpienia problemów życiowych jest poszukiwanie jak najszybszych ich rozwiązań. Stąd sięganie po substancje psychoaktywne czy łatwość uzależniania się od określonych zachowań, co przynosi szybką gratyfikację w postaci poprawy sampoczucia. Wydaje się, że obecna sytuacja pandemii, powodująca izolację społeczną, może nasilać skłonności do uzależnień. Istnieje jednak szansa, że wykorzystamy ją w sposób konstruktywny, ustalając nowe priorytety.


Terapia uzależnień w Polsce. Nowoczesne trendy w leczeniu


dr n. med. Andrzej Silczuk, Kierownik Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie:
Osób uzależnionych od alkoholu, leków i substancji psychoaktywnych może być w Polsce kilka milionów. Pojawiły się już publikacje dowodzące, że podczas pandemii ta grupa może rosnąć, co nakazuje obawiać się przyszłych konsekwencji. Terapią uzależnień zajmuje się rozbudowana sieć poradni i ośrodków państwowych oraz gabinetów prywatnych. Prowadzi się tam psychoterapię i leczenie farmakologiczne. W przypadku uzależnienia od alkoholu stosowane obecnie leki doustne mają na celu zmniejszenie u chorego potrzeby picia i ilości spożywanego alkoholu. Rzecz jednak w tym, że pacjent musi mieć motywację do przyjmowania leku.


Uzależnienia behawioralne: erotomania, pornografia, hazard, siecioholizm i gry


dr Angelika Kleszczewska-Albińska, Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego:
Uzależnienie behawioralne może dotyczyć niemal każdej czynności. Zaabsorbowanie jej wykonywaniem ma na celu radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami. O uzależnieniu świadczy m.in. coraz większa ilość czasu, poświęcana danej czynności czy też objawy odstawienia, gdy nie można jej wykonywać. Etiologia uzależnień behawioralnych wiąże się z czynnikami biologicznymi, genetycznymi, psychologicznymi i społecznymi. Ich konsekwencje mogą dotyczyć sfery fizycznej, psychicznej i społecznej. Zapobieganie rozwojowi tego typu uzależnień polega m.in. na kształtowaniu umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie z problemami.


Chemia: alkohol, leki, narkotyki i dopalacze


Adam Nyk, kierownik Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Warszawie:
W grupie najmłodszych uzależnionych - już w wieku 13-14 lat - dominują tzw. "dopalacze", czyli narkotyki nowej generacji, groźniejsze niż te znane dotychczas. Inicjacji narkotykowej towarzyszy często rozpoczęcie picia alkoholu, które z czasem rozwija się w uzależnienie. Pojawienie się w rodzinie problemu narkotykowego rzutuje na funkcjonowanie jej całej, powodując straty w wielu obszarach życia. Stąd konieczność pracy również z rodzicami uzależnionego nastolatka, tak, aby po wyjściu z nałogu nie trafił w te same relacje, które sprzyjały uzależnieniu.


Uzależnienie od nikotyny - leczenie i redukcja ryzyka


prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:
Nie zawsze jest możliwe uzyskanie całkowitej abstynencji u osoby uzależnionej od alkoholu czy nikotyny. Dlatego za zasadne uważa się stosowanie w terapii metody redukcji szkód. Szczególna jest sytuacja pacjentów psychiatrycznych, u których palenie tytoniu redukuje skutki uboczne przyjmowanych leków i odchodzenie od nałogu powinno być u nich powolne. Niemniej zawsze należy zachęcać pacjenta do rezygnacji z nałogu. W przypadku palenia pomocna jest psychoterapia, a następnie, jeśli to nie wystarcza, produkty nikotynozastępcze i leki. Gdy metody te okażą się nieskuteczne, można zaproponować nikotynę w formie systemów podgrzewania - a nie spalania - tytoniu. Jest ona wówczas pozbawiona szkodliwych substancji.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix