HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

Patroni

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
OSTEOPOROZA 2015

Warszawa, Centrum Prasowe Foksal, ul. Foksal 3/5, 20 października 2015 r.Rynek leków osteoporotycznych w Polsce - dane IMS, NFZ. Leczenie osteoporozy w Europie


prof. dr hab. Piotr Głuszko, Klinika i Poliklinika Reumatologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher:
W roku 2010 na świecie w związku z osteoporozą zmarły 43 tys. osób. Po złamaniach, nawet prawidłowo leczonych, większość chorych pozostaje niesprawna. Problem osteoporozy narasta wraz z procesem starzenia się społeczeństw, tak w Polsce, jak i na świecie. W Polsce choroba ta dotyczy co najmniej 2 mln osób, głównie kobiet. Leczy się jedynie 200 tys. z nich. Bariery w dostępie do leczenia to m.in. niedostateczna liczba poradni i densytometrów oraz ciągle wysokie - mimo częściowej refundacji - koszty leczenia. Tanie leki nie są skuteczne u wszystkich chorych, a sami pacjenci często nie przestrzegają zaleceń lekarza.


Profilaktyka w osteoporozie


prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska, Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości, CMKP Warszawa:
Głównym czynnikiem ryzyka złamań osteoporotycznych jest wiek. Jednak nie jedynym. Duże znaczenie ma styl życia, w tym zwłaszcza aktywność fizyczna oraz dieta, która powinna zawierać mleko i jego przetwory, a także białko. Istotna jest także suplementacja witaminy D, szczególnie jesienią i zimą. Niedobór tej witaminy u Polaków jest powszechny. Bardzo ważny element profilaktyki osteoporozy stanowi zapobieganie upadkom, a tym samym złamaniom: rezygnacja z leków, które mogą im sprzyjać, wzmacnianie mięśni oraz wyeliminowanie niebezpiecznych elementów w otoczeniu (kable, dywaniki itp.).


System zapobiegania złamaniom osteoporotycznym w Polsce


- prof. dr hab. Edward Czerwiński, Prezes Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii, Zakład Chorób Kości i Stawów Collegium Medicum UJ, Krakowskie Centrum Medyczne:
Co czwarta osoba po złamaniu związanym z osteoporozą dozna powtórnego złamania. Mimo to po zaopatrzeniu złamania pacjenci nie są dalej leczeni. Potrzebny jest system identyfikacji pacjentów z osteoporozą i działań na rzecz zapobiegania u nich dalszym złamaniom. Obecnie w Polsce działa 14 ośrodków, w których taki system już funkcjonuje. Dzięki zmniejszeniu liczby złamań przynosi oszczędności finansowe. Pacjenci po złamaniach niskoenergetycznych (w wyniku upadku z własnej wysokości) są edukowani, kierowani na badania, a następnie do dalszego leczenia.


Jak poprawić dostęp do leczenia osteoporozy w Polsce?


dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego:
W Polsce istnieje 49 poradni leczenia osteoporozy. Poziom finansowania świadczeń związanych z osteoporozą jest różny w poszczególnych województwach, a w pomorskim i zachodniopomorskim specjalistycznych poradni w tej dziedzinie w ogóle nie ma. Świadczenia w zakresie osteoporozy są udzielane również w innych poradniach, np. reumatologicznych. Jedną z barier dostępu do leczenia stanowi zbyt niska wycena badania densytometrycznego, które dla wielu placówek jest nierentowne. Jak dotąd, nie ma ogólnopolskiego programu profilaktyki. Takie programy realizują tylko niektóre samorządy.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix