HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
HEMATOLOGIA 2015

Hotel Belweder, Warszawa, 17 grudnia 2015 r."Krwiotworzenie", skład i funkcje krwi - dlaczego układ krwiotwórczy jest tak ważny


dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny:
Krew stanowi 8-10 proc. masy ciała każdego z nas. Transportuje tlen i dwutlenek węgla, pełni też funkcję regulacyjną i ochronną. Dla transportu tlenu najważniejsze spośród jej elementów morfotycznych są erytrocyty, a dla ochrony przed wirusami, bakteriami i nowotworami - leukocyty. Funkcja regulacyjna krwi polega na utrzymywaniu równowagi fizykochemicznej, czyli homeostazy, a więc utrzymania w organizmie stałych wartości takich parametrów, jak temperatura czy ciśnienie. Badanie morfologii krwi pozwala w przybliżeniu ocenić ewentualną istniejącą w organizmie patologię.


Najczęściej występujące skazy krwotoczne - nowe możliwości, dostęp do leczenia w Polsce i na świecie. Hemofilia, choroba von Willebranda, pierwotna małopłytkowość immunologiczna


dr n. med. Magdalena Górska-Kosicka, Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie:
Zaburzenia hemostazy (procesu zapobiegającego utracie krwi) dają efekt w postaci naczyniowych skaz krwotocznych, zaburzeń płytek krwi, fibrynolizy czy też krzepnięcia krwi. Najbardziej znaną, choć nie najpowszechniejszą, skazą krwotoczną jest hemofilia. W Polsce choruje na nią 2717 osób. Ciężka postać hemofilii charakteryzuje się samoistnymi wylewami do stawów, tkanek miękkich i centralnego układu nerwowego. Leczenie polega m.in. na podawaniu koncentratów osoczopochodnych i rekombinowanych. Natomiast najczęstsza wrodzona skaza krwotoczna to choroba von Willebranda, powodująca skłonność do krwawień, np. krwotocznych miesiączek.


Nowe podejście w leczeniu szpiczaka plazmocytowego


prof. Krzysztof Giannopoulos, Kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownik Oddziału Hematologicznego Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej:
Szpiczak plazmocytowy jest chorobą nieuleczalną i nawrotową. Jednak zwiększa się, również w Polsce, długość przeżycia chorych. Podczas konferencji ASH w Orlando stwierdzono m.in. skuteczność schematów trójlekowych w terapii, z zastosowaniem już na początku choroby, a także przy każdym jej nawrocie, nowoczesnych leków. Nowe leki poprawiają rokowania również u chorych z niewydolnością nerek. Przełom w leczeniu stanowi wykorzystanie przeciwciał monoklonalnych. Ważnym elementem terapii jest modulowanie układu odpornościowego pacjenta. Nowe leki są coraz częściej podawanie doustnie, co zwiększa komfort chorego.


Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej


dr hab. n. med. Grzegorz Basak, Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny:
Na przykładzie historii jednego z pacjentów można stwierdzić, że mimo dobrej tolerancji leczenia i uzyskania całkowitej remisji, może nastąpić nawrót choroby. Istnieje możliwość wykształcenia się oporności na chemio- i radioterapię. Jednocześnie niebezpieczeństwo wystąpienia grzybicy może stanowić przeciwwskazanie do przeszczepienia komórek krwiotwórczych. Leczenie przeciwciałami monoklonalnymi, choć ma dużą skuteczność, u wielu pacjentów powoduje ciężkie działania niepożądane z powodu chaotycznej odpowiedzi układu immunologicznego. Niezależnie od leczenia u wielu pacjentów wskazane jest przeszczepienie szpiku kostnego.


Nowe możliwości leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej


prof. Piotr Rzepecki, Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie:
Aż 70 proc. chorych na PBL nie wymaga natychmiastowego leczenia, a jedynie obserwacji. Choroba ta dotyka najczęściej osoby starsze. Decyzję o leczeniu podejmuje się w związku z objawami ogólnymi, szybkim powiększaniem się węzłów chłonnych i szybkością narastania krwinek białych (a nie ich liczbą). Jednym z czynników decydujących o wyborze terapii jest obecność mutacji w chromosomie 17. Przełomowe terapie, stosowane przy PBL, nie są jednak obojętne dla zdrowia, powodując m.in. migotanie przedsionków, wtórne nowotwory, uszkodzenie wątroby lub jelit. Nie wszystkie też nowe leki są w Polsce refundowane, choć zostały już zarejestrowane.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix