HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

Patroni

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
HEMATOLOGIA 2014

ZROZUMIEĆ CHOROBY KRWI I UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO
17 czerwca 2014 r., Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, WarszawaPATRONAT MERYTORYCZNY:

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transplantologów

Klub Młodego HematologaPROGRAM
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
 • 10.00 - 10.10 Sonda uliczna: Z czym kojarzy się hematologia?
 • 10.10 - 10.20 Komentarz
  prof. Iwona Hus, Katedra i Klinika Hematoonkologii I Transplantacji Szpiku Uniwersytet Medyczny w Lublinie, PTHiT
  prof. Krzysztof Giannopoulos, Samodzielna Pracownia Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie, KMH
 • 10.20 - 10.50 Czym są choroby krwi i układu krwiotwórczego, jak je rozpoznać i leczyć.
  prof. Krzysztof Giannopoulos Samodzielna Pracownia Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie, KMH
 • 10.50 - 11.50 Najczęstsze nowotwory układu krwiotwórczego

  Chłoniaki złośliwe, szpiczak plazmocytowy
  prof. Iwona Hus Katedra i Kliika Hematoonkologii I Transplantacji Szpiku Uniwersytet Medyczny w Lublinie, PTHiT

  Przewlekła Białaczka Szpikowa, zespoły mielodysplastyczne
  dr n. med. Piotr Boguradzki, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 • 11.50 - 12.10 Najnowsze doniesienia z Europejskiego Kongresu Hematologicznego (EHA)
  dr n. med. Grzegorz Charliński, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 • 12-10 - 12.30 Dyskusja


WSTECZ    STRESZCZENIE    ZOBACZ WYKŁADY

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix