HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

Patroni

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
HEMATOLOGIA 2014

ZROZUMIEĆ CHOROBY KRWI I UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO
17 czerwca 2014 r., Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, WarszawaSonda uliczna: Z czym kojarzy się hematologia?


Komentarz:
prof. Iwona Hus, Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytet Medyczny w Lublinie, PTHiT, prof. Krzysztof Giannopoulos, Samodzielna Pracownia Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, KMH:

70 proc. osób, biorących udział w sondzie ulicznej, zwłaszcza starszych, wie, że hematologia ma związek z krwią. Niepokoją jednak częste skojarzenia tego pojęcia z chemioterapią - ta metoda leczenia stopniowo przechodzi do historii, a zastępuje ją celowane leczenie biologiczne.


Czym są choroby krwi i układu krwiotwórczego, jak je rozpoznać i leczyć


-prof. Krzysztof Giannopoulos Samodzielna Pracownia Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, KMH:
Nowotwory hematologiczne wywodzą się z komórek układu krwiotwórczego i obejmują białaczki (30 proc.), chłoniaki (55 proc.) oraz szpiczak plazmocytowy (15 proc.). Choroby hematologiczne rozpoznaje się przede wszystkim poprzez morfologię krwi i OB. Następnie stosuje się diagnostykę histopatologiczną węzłów krwi, badania genetyczne, cytologiczne i inne metody.
Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej zależy od ryzyka jej progresji. Do stratyfikacji chorych według jego stopnia służą metody genetyczne. Najczęściej celem leczenia jest przedłużenie czasu do progresji choroby. Nową możliwością - na razie badaną - stanie się być może szczepienie peptydowe.


Najczęstsze krwi nowotwory układu krwiotwórczego: Chłoniaki złośliwe, szpiczak plazmocytowy


prof. Iwona Hus Katedra i Klinika Hematoonkologii I Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, PTHiT:
Chłoniaki to nowotwory wywodzące się z komórek układu chłonnego. Najczęstszy ich objaw to niebolesne powiększenie węzłów chłonnych, rzadziej gorączka, nocne poty i inne. Co roku obserwuje się w Polsce 700-1000 nowych zachorowań na chłoniak Hodgkina i około 5-6 tys. na pozostałe chłoniaki. Czynniki ryzyka zachorowania to częste zakażenia, niedobory odporności (np. AIDS), leczenie immunosupresyjne. Ryzyko choroby rośnie z wiekiem. Choroba o powolnym przebiegu często przez kilka lat nie wymaga leczenia. Przy jej agresywnym przebiegu coraz częściej stosuje się immunoterapię z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych w połączeniu z chemio- lub radioterapią.
Szpiczak plazmocytowy (6 przypadków na 100 tys. populacji rocznie) objawia się często patologicznymi złamaniami i bólami kostnymi. Zastosowanie w tej chorobie nowych leków wydłużyło czas przeżycia z 3 do 7 lat.


Przewlekła białaczka szpikowa, zespoły mielodysplastyczne


dr n. med. Piotr Boguradzki, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie:
Przewlekła białaczka szpikowa jest pierwszą chorobą, rozpoznaną na poziomie genetycznym. Rocznie w Polsce występuje jej kilkaset przypadków. Nie stwierdzono, jakie czynniki zwiększają ryzyko tej choroby. Przełomowym lekiem jest tu imatinib, wyłączający czynność zmienionych nowotworowo genów. Przy oporności na ten lek pozostaje - jednak nie dla wszystkich pacjentów - przeszczepienie komórek krwiotwórczych. Nadzieje wiąże się też z trzecią generacją inhibitorów kinaz tyrozynowych - w Polsce niedostępnych.
Transplantacja komórek krwiotwórczych jest skuteczną metodą w leczeniu zespołów mielodyplastycznych. Można ją jednak zastosować jedynie u chorych bez ciężkich schorzeń towarzyszących.


Najnowsze doniesienia z Europejskiego Kongresu Hematologicznego (EHA)


dr Grzegorz Charliński, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie:
Podczas obrad Europejskiego Kongresu Hematologicznego 2014 przedstawiono szereg dowodów na skuteczność zastosowania kombinacji poszczególnych leków w leczeniu szpiczaka plazmocytowego. Wiodącym trendem w tej dziedzinie jest obecnie jednak nie tylko skuteczność, ale i bezpieczeństwo terapii, zwłaszcza u starszych (w sensie biologicznym) chorych.
Nowe leki wydłużyły dwukrotnie czas przeżycia pacjenta. Wprowadzenie jeszcze nowocześniejszych leków biologicznych spowoduje, że szpiczak stanie się w rzeczywistości chorobą przewlekłą.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix