HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
CUKRZYCA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

GDZIE JESTEŚMY? DOKĄD ZMIERZAMY?


Rezydencja Belweder Klonowa, Warszawa, ul. Flory 2, 17 maja 2018 rokuWnioski z raportu NIK dotyczącego cukrzycy


Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli:
Kontrola NIK wykazała brak skuteczności systemu ochrony zdrowia w realizowaniu zadań w zakresie cukrzycy. Nie ma ogólnopolskiej strategii prewencji i terapii tej choroby, mimo że pacjentów co roku przybywa, a koszty leczenia powikłań są wysokie. Ciągle brakuje w Polsce diabetologów, a dostęp do świadczeń w poszczególnych województwach jest nierównomierny. Nie są podejmowane działania edukacyjne, ponieważ takie świadczenie nie zostało wydzielone jako odrębnie kontraktowana procedura. We wnioskach pokontrolnych wymienia się m.in. potrzebę dotarcia do osób chorych, a jeszcze nie zdiagnozowanych oraz upowszechnienie zdrowego stylu życia.


Raport Instytutu Ochrony Zdrowia "Cukrzyca. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?"


- dr Mariusz Gujski, Instytut Ochrony Zdrowia:
Oprócz przyrostu zachorowań na cukrzycę typu 2 obserwuje się także wzrost ich liczby w typie 1. Choroba ta stanowi coraz większy problem zarówno epidemiologiczny, jak i społeczny oraz ekonomiczny. Rosną koszty, związane m.in. z obniżoną wydajnością pracy, leczeniem powikłań i przedwczesnymi zgonami.

- prof. Tomasz Klupa, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne:
Ciągle brakuje polskim pacjentom dostępu do nowoczesnych leków na cukrzycę, jak flozyny i inkretyny. Doświadczenia w ich stosowaniu na świecie pokazują, że leki te nie powodują hipoglikemii, redukują masę ciała i zapobiegają powikłaniom. Potrzebne jest też lepsze zarządzanie środkami finansowymi poprzez leczenie cukrzycy w większym niż dotąd stopniu nie w szpitalu, a w ramach opieki ambulatoryjnej.  


Cukrzyca jako wyzwanie zdrowia publicznego - koszty źle leczonej cukrzycy


dr Jerzy Gryglewicz, ekspert ochrony zdrowia, Uczelnia Łazarskiego:
Cukrzyca została uznana za priorytet zdrowotny, a jej profilaktyka mieści się w Narodowym Programie Zdrowia. Od r. 2016 realizowany jest program dotyczący stopy cukrzycowej, obejmujący utworzenie i wyposażenie specjalistycznych gabinetów. Również w regionalnych priorytetach polityki zdrowotnej pojawia się cukrzyca. W ubiegłym roku jej profilaktyki oraz wczesnego wykrywania dotyczyło 10 programów samorządowych, dofinansowanych przez NFZ. W ramach projektu "Razem koordynujmy cukrzycę" samorządy otrzymały poradnik, pomocny w tworzeniu takich programów.


Organizacje pozarządowe w diabetologii - realne potrzeby pacjentów, problem z postrzeganiem cukrzycy typu 2


Małgorzata Marszałek, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków:
Z punktu widzenia pacjentów cukrzyca jest postrzegana jako choroba "dwóch prędkości". O ile bowiem pacjenci z 1 jej typem, zwłaszcza młodzi, mają dostęp do nowoczesnego leczenia, o tyle w przypadku typu 2 wygląda to znacznie gorzej, mimo że ponad 90 proc. chorych cierpi właśnie na typ 2. Typ 2 cukrzycy, ze względu na mniejszą inwazyjność leczenia, uważany jest przez ogół społeczeństwa za chorobę łagodną, na którą się nie umiera, a której pacjenci sami są winni ze względu na swój styl życia. Obalenie tych mitów mogłoby pomóc w poprawie dostępu do leczenia.


Narodowy Program Walki z Cukrzycą - niezbędny w zapobieganiu pandemii choroby


prof. Maciej Małecki, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne:
Potrzeba uznania leczenia cukrzycy i zapobiegania jej za priorytet bierze się z powszechności tej choroby i groźby śmiertelnych powikłań, jakie powoduje. Tymczasem jednak ciągle nie ma w Polsce długofalowej strategii walki z tym schorzeniem. Brak świadomości, funduszy czy też warunków organizacyjnych powoduje, że pacjenci nie mają dostępu do terapii wydłużających życie. Jako jedyny kraj w Unii Europejskiej Polska nie refunduje nowych leków. Raport NIK mógłby stać się katalizatorem niezbędnych przemian.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix