HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
DIABETOLOGIA 2017

Rezydencja Belweder Klonowa, ul. Flory 2, Wrarszawa, 14 listopada 2017 rokuNauka: sztuczna trzustka, przeszczepy komórek beta


prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN:
Konsorcjum BIONIC prowadzi prace, zmierzające do stworzenia bionicznej trzustki, przeznaczonej głównie dla pacjentów z cukrzycą typu 1. Organ będzie tworzony z komórek macierzystych pacjenta i będzie się składał z żywych komórek wyspowych, produkujących insulinę i glukagon. Dzięki tej metodzie można będzie uniknąć leczenia immunosupresyjnego, które towarzyszy przeszczepom narządów. Natomiast możliwość wpływu na szlaki sygnałowe zapobiegnie destrukcji wysp trzustkowych w przyszłości. Prace nad bioniczną trzustką przewidziane są na kilka lat.


Najważniejsze doniesienia z EASD i konferencji diabetologicznych w 2017 roku


prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Warszawie:
Dotychczasowe badania EMPA-REG OUTCOME i LEADER wykazały, że istnieją leki, dzięki którym można nie tylko osiągnąć efekt hipoglikemizujący, ale też zapobiegać powikłaniom sercowo-naczyniowym. Kolejne badania, których wyniki przedstawiono podczas tegorocznego EASD, kontynuowały ten kierunek. Np. badanie CANVAS wykazało, że podobne, jak udowodnione wcześniej w stosunku do empagliflozyny, działanie, zmniejszające ryzyko sercowo-naczyniowe, ma canagliflozyna. Jednak w grupie pacjentów, którzy ją przyjmowali, stwierdzono dwa razy częstsze amputacje w obrębie kończyn dolnych.


Zmiana celu w leczeniu cukrzycy


prof. dr hab. n. med. Edward Franek, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN:
Powikłania sercowo-naczyniowe to najczęstsza przyczyna zgonów wśród chorych na cukrzycę. Ich ryzyko rośnie w przypadku ciężkich hipoglikemii. Stąd bierze się istotna potrzeba zapobiegania nie tylko zbyt wysokim, ale też zbyt niskim glikemiom. Obecnie cele leczenia cukrzycy, mierzone za pomocą poziomu hemoglobiny glikowanej, ustalane są indywidualnie. Zależą od wieku pacjenta, jego chorób współistniejących, a nawet trybu życia. Jak wykazały badania, leki obniżające nie tylko glikemię, ale też ryzyko sercowo-naczyniowe to empagliflozyna i liraglutyd.


Trendy w insulinoterapii. Insuliny biopodobne


prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie:
Wszyscy chorzy z cukrzycą typu 1, a także, w miarę rozwoju choroby, również z typem 2, są poddawani insulinoterapii. Pacjenci obawiają się tego leczenia ze względu na konieczność częstych wkłuć, ryzyko hipoglikemii i przyrostu masy ciała. Część tych obaw można zniwelować drogą edukacji, np. instruując pacjentów, jak prawidłowo dokonywać wkłucia. Jednocześnie poszukuje się też nowych rozwiązań, jak wziewna czy doustna forma podawania insuliny, łączenie jej w jednym wstrzyknięciu z lekiem GLP1. Większą dostępność cenową leczenia zapewniają natomiast insuliny biopodne.


Nowoczesne metody walki z hipoglikemią. Optymalizacja wykorzystania nowoczesnych technologii i leków


prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego uniwersytetu Medycznego:
Rośnie liczba zachorowań na cukrzycę typu 1, także wśród młodszych niż dotąd dzieci. Główną przeszkodę w wyrównaniu stężenia glukozy stanowi u nich ryzyko hipoglikemii. Z obawy przed jej wystąpieniem rodzice zmniejszają dawki podawanej dzieciom insuliny. Stąd potrzeba poszukiwania takich rozwiązań, które pomogłyby uporać się z nadmiernym spadkiem stężenia cukru. Są to różnego rodzaju pompy wyposażone w alarmy, blokady zatrzymujące podaż insuliny oraz systemy ciągłego monitorowania.


Lekarz rodzinny - kluczowe ogniwo w diagnostyce i leczeniu cukrzycy w nadchodzących latach


dr Michał Sutkowski, Specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, dyrektor NZOZ "Medycyna Rodzinna" Kolegium Lekarzy Rodzinnych:
W dużej mierze opieka nad pacjentem z cukrzycą jest zadaniem lekarza rodzinnego. Powinna należeć do niego prewencja tej choroby, wczesne jej rozpoznawanie, edukacja pacjenta i prowadzenie mniej skomplikowanych przypadków. Byłoby dobrze, gdyby w realizowaniu tych zadań lekarza rodzinnego wspierał zespół, składający się z pielęgniarki, dietetyka, psychologa, pracownika socjalnego. W Polsce jednak na razie brak koordynowanej opieki nad chorym z cukrzycą.


Podsumowanie sytuacji pacjenta z cukrzycą - punkt widzenia organizacji pacjentów


Anna Śliwińska, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków:
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zrzesza 80 tys. członków w 400 oddziałach i kołach. Głównym celem tej organizacji jest edukacja pacjentów i ich rodzin. PSD stara się również uczestniczyć w kreowaniu polityki zdrowotnej. Z punktu widzenia pacjentów w lepszej sytuacji, jeśli chodzi o refundację świadczeń, są chorzy z cukrzycą typu 1, szczególnie dzieci. Natomiast w przypadku cukrzycy typu 2 gorszy jest dostęp do nowoczesnych terapii i do specjalistów. Jednocześnie ciągle w społeczeństwie brak edukacji na temat cukrzycy, a co za tym idzie, świadomości wagi tej choroby.


Cukrzyca w Programach Polityki Zdrowotnej - najnowsze rozwiązania


Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego:
Cukrzyca należy do priorytetów zdrowotnych państwa. Od roku 2016 prowadzony i finansowany jest ogólnopolski program polityki zdrowotnej, dotyczący stopy cukrzycowej. Istnieje już także mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie cukrzycy. Ta choroba stanowi także priorytet wielu programów samorządowych, służących edukacji, profilaktyce i leczeniu. Obecne regulacje upraszczają tworzenie tych programów i umożliwiają ich finansowanie ze środków NFZ.


WSTECZ    ZOBACZ WYKŁADY

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix