HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

Patroni

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

PACJENT Z CUKRZYCĄ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

KONFERENCJA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO 2020

Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa, 11 lutego 2020 rokuWpływ promocji prozdrowotnych zachowań społecznych na epidemiologię cukrzycy. Podatek cukrowy, Cities Changing Diabetes  i inne narzędzia


prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Warszawie:
Obserwujemy dynamiczny rozwój możliwości leczenia cukrzycy, ale też wzrost liczby pacjentów. Ten fakt wiąże się ściśle z epidemią nadwagi i otyłości. BMI równe lub powyżej 35 zwiększa ryzyko cukrzycy ponad 90-krotnie. Tymczasem, jak świadczą badania, modyfikacja stylu życia po czterech latach zmniejsza to ryzyko o 58 proc.. Jak więc walczyć z otyłością? Czy poprzez ograniczenie dostępu do jedzenia? Doświadczenia innych krajów wskazują, że wprowadzenie podatku "cukrowego" faktycznie zmniejsza sprzedaż słodzonych napojów. Pomocne mogą być też działania w ramach projektu Cities Changing Diabetes, do którego przystąpiła również Warszawa. 


Cukrzyca: zmiany i plany - lata 2019/2020


Maciej Miłkowski, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia:
Ubiegły rok oznaczał umożliwienie dostępu do niektórych nowoczesnych leków i technologii, stosowanych w diabetologii. Należały do nich krótko- i działające insuliny, a także - dla określonych grup pacjentów - flozyny. W ciągu dwóch miesięcy leczenie tą grupą leków rozpoczęło 25 tys. pacjentów. Młodym pacjentom z cukrzycą typu 1 udostępniono nowe rozwiązania z zakresu monitorowania glikemii. Nowy rok przyniósł refundację inkretyn dla wybranych grup chorych. Plany resortu na rok 2020 to m.in. prace nad dalszą poprawą opieki nad pacjentami ze stopą cukrzycową.


Nowe technologie i nowa jakość życia w diabetologii


dr n. med. Andrzej Gawrecki, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
Podstawą insulinoterapii jest jak najczęstszy pomiar glikemii. W Polsce w dostępnych jest już wiele systemów, służących do jej monitorowania, a także do podawania insuliny. Badania dowodzą, że stosowanie pomp insulinowych nie tylko poprawia jakość życia pacjenta, ale też je wydłuża. Dzięki grantowi naukowemu PTD trwają prace nad sztuczną trzustką, działającą w systemie zamkniętej pętli. Jednak wszelkie innowacyjne systemy spełniają swoją rolę tylko pod warunkiem edukowania pacjentów. W Polsce, mimo wydatkowania znacznych środków na innowacje technologiczne, nie sprawdza się umiejętności pacjentów w zakresie ich stosowania.


Cukrzyca typu 1 przed i po 26 roku życia


prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego uniwersytetu Medycznego:
Opieka nad dziećmi z cukrzycą typu 1 jest dla polskiego systemu ochrony zdrowia powodem do dumy. To bardzo ważne, bo zachorowanie na cukrzycę przed 10 rokiem życia zwiększa ryzyko śmiertelności, zwłaszcza z powodu powikłań sercowo-naczyniowych. Jednak dostępność nowych technologii dla pacjenta kończy się po 26 roku życia. Tymczasem ich refundowanie jest opłacalne również u osób dorosłych, ponieważ redukuje koszty ich hospitalizacji w wyniku złej kontroli cukrzycy, a także straty, wynikające z ich nieobecności w pracy.


Pacjent z cukrzycą - gdzie jesteśmy?


Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków:
Pacjenci uważają rok 2019 za przełomowy dla chorych na cukrzycę, przede wszystkim dlatego, że choroba ta znalazła się dla decydentów w kręgu priorytetów. Efektem były kolejne refundacje nowoczesnych leków i technologii medycznych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie potrzeby pacjentów zostały zaspokojone. Dalsze ich oczekiwania dotyczą poszerzenia dostępu do flozyn i inkretyn, a także refundacji systemów monitorowania glikemii dla dorosłych. Niespełnionym dotąd postulatem jest też sformalizowanie edukowania pacjentów z cukrzycą.


Dostępność technologii lekowych i nielekowych (wyrobów medycznych) warunkiem wzrostu efektywności opieki nad chorymi na cukrzycę w Polsce


dr n. med. Jakub Gierczyński MBA, Ekspert systemu ochrony zdrowia:
Cukrzyca należy do priorytetów zdrowotnych od r. 2018 i rzeczywiście ten fakt potwierdzają działania refundacyjne, podjęte przez resort w r. 2019. Aby jednak zoptymalizować opiekę nad pacjentem z cukrzycą, trzeba sprawdzać efektywność poszczególnych podejmowanych działań. NFZ w strategii na lata 2019/2023 kładzie nacisk na pomiar efektywności, m.in. poprzez tworzenie rejestrów, służących analizie skuteczności i jakości leczenia, oraz systemu premiowania ośrodków, spełniających standardy. Rozpoczęto też prace nad modelem koordynowanej opieki nad pacjentem z cukrzycą.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix