HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

Patroni

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW

PROFILAKTYKA, DIAGNOSTYKA I TERAPIA
10 czerwca 2014 r., Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, WarszawaMigotanie niszczy serce i mózg


prof. Zbigniew Kalarus, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu:
Migotanie przedsionków dotyczy 1-2 proc. populacji - w Polsce co najmniej 300 tys. pacjentów. Ta liczba podwoi się w ciągu 20-30 lat ze względu na starzenie się społeczeństwa: u osób powyżej 80 roku życia migotanie dotyczy już 10 proc. Następstwa migotania przedsionków to m.in. pojawienie się lub nasilenie niewydolności serca, co pogarsza rokowania. Jednak najpoważniejszym następstwem tej arytmii może być udar mózgu. Dlatego przy migotaniu przedsionków konieczne jest przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych. Oprócz antagonistów witaminy K, których stosowanie wymaga częstego oznaczania czynnika INR i modyfikowania dawki, pojawiły się też nowe leki: bezpieczne, skuteczne i wygodne w użyciu, ale nierefundowane.


Profilaktyka udarów mózgu w przebiegu migotania przedsionków i nowoczesne terapie przeciwzakrzepowe


prof. Piotr Pruszczyk, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus:
Leczenie przeciwkrzepliwe powinno być rozpoczęte w momencie rozpoznania migotania przedsionków - wymaga go ponad 90 proc. pacjentów. Dotychczas stosowane leki - antagoniści witaminy K - są skuteczne, jednak wymagają ciągłej kontroli, zmiany dawek i modyfikacji trybu życia ze względu na swoje interakcje z lekami i pokarmami. Nowe doustne antykoagulanty wykazują większą skuteczność w redukcji ryzyka udaru i krwawień śródczaszkowych. Nie można ich stosować przy niewydolności nerek. Pacjent powinien otrzymać informację o zaletach i wadach każdego sposobu terapii.


Skąd się biorą arytmie - szczególne miejsce migotania przedsionków


dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski, Instytut Kardiologii Warszawa:
Arytmia to zaburzenie prawidłowej sekwencji generowania i przewodzenia impulsów w sercu. Może wystąpić zarówno w zdrowym, jak i w zmienionym chorobowo sercu. Dla zdrowego serca nie ma większego znaczenia, choć powoduje dolegliwości. U pacjenta, który je zgłasza, lekarz powinien zalecić badania krwi, ekg i echo serca. Migotanie przedsionków to najczęstsza arytmia: zamiast kurczyć się 60-80 razy na minutę, przedsionki drżą w tym czasie 300-700 razy. Większość pacjentów z migotaniem cierpi na nadciśnienie tętnicze, wielu ma cukrzycę, a co trzeci podwyższony poziom cholesterolu.


Metody leczenia migotania przedsionków


dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, profesor nadzw. Instytutu Kardiologii w Aninie, kierownik Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca:
Leczenie arytmii zależy od kondycji pacjenta, od tego, czy nie jest to arytmia wtórna w stosunku do choroby podstawowej, tego, czy np. osoba z arytmią jest w ciąży i innych czynników. Jeśli pacjent nie ma chorób towarzyszących - otyłości, cukrzycy, nadciśnienia, można mu zaproponować ablację przezskórną. Ta metoda ma 70-90 proc. skuteczności. W razie nawrotu migotania wykonuje się zabieg ponownie. Jednak w Polsce ablacja ciągle jest rzadko stosowana: 31 zabiegów na 1 mln mieszkańców, podczas gdy w Czechach 200, a na Węgrzech 95. Przyczyną tego jest m.in. brak specjalistów - elektrofizjologów.


Koszty najcięższego powikłania migotania przedsionków - udarów mózgu. Raport


dr Jakub Gierczyński, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego:
Według raportu Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia koszt hospitalizacji z powodu udaru mózgu w r. 2011 wynosił pół miliarda zł (93 tys. hospitalizacji), a w roku 2013 już 605 mln zł. Wydatki jednak nie rozkładają się równo w skali kraju. Niepokoi też, że wysokość kosztów pośrednich, a więc związanych m. in. z nieobecnością w pracy i śmiertelnością, przeważa nad kosztami hospitalizacji. Rekomendowane w raporcie rozwiązania to rozwój profilaktyki, oddziałów udarowych i centrów rehabilitacji oraz pełna i równa regionalna dostępność do leczenia.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix