HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
CHOROBY RZADKIE LEKI SIEROCE

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

1. Choroby rzadkie w praktyce lekarskiej.
dr hab. Anna Tylki-Szymańska

2. Zespoły mielodysplastyczne (MDS)
- mało znane, a częstsze niż białaczka.
prof. dr hab. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

3. Diagnostyka oraz postępowanie terapeutyczne
u pacjentów ze stwardnieniem guzowatym.
prof. dr hab. Danuta Perek

4. Terapie zastępcze. Leki generyczne i biopodobne
w leczeniu chorób rzadkich. Fakty i mity.
prof. dr hab. Piotr FiedorWSTECZ    STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix