HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

Patroni

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
CIĘŻKIE CHOROBY PŁUC

Warszawa, Hotel Belweder ul. Flory 2, 6 października 2015 r.Nowe możliwości leczenia Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc


prof. dr hab. n. med. Piotr Boros, Zakład Fizjopatologii Oddychania - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie:
Po 40 roku życia 10 proc. Polaków ma objawy POChP. Większość z nich nie zdaje sobie sprawy ze swojej choroby. Do czynników sprawczych POChP należy palenie czynne i bierne oraz pył i chemikalia w środowisku pracy, a sprzyjają chorobie uwarunkowania genetyczne i częste infekcje. Celem leczenia jest złagodzenie objawów choroby, poprawa tolerancji wysiłku i prewencja postępu choroby. Nowoczesne leki - najczęściej w postaci wziewnej, dzięki czemu dają mniej objawów ubocznych - w większości nie są jednak w Polsce refundowane.


Astma trudna w leczeniu - czy możemy bardziej pomóc choremu?


dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytet Medyczny w Łodzi:
Większość kosztów leczenia astmy pochłania jej ciężka postać, choć dotyczy zaledwie kilku procent pacjentów. Leczenie trwa bowiem zwykle kilkadziesiąt lat, bo choroba najczęściej zaczyna się już w dzieciństwie. Przyczyną jego niepowodzenia jest często niestosowanie się do zaleceń lekarza, w tym palenie tytoniu oraz niewłaściwa technika inhalacji. Od roku 2014 u najciężej chorych zaleca się leczenie biologiczne, które nie daje powikłań w przeciwieństwie do kortykosteroidów. Jest ono dostępne również w Polsce, jednak w rzeczywistości rzadziej stosowane niż w innych krajach Europy.


Samoistne włóknienie płuc - mechanizm, objawy i diagnostyka


prof. ndzw. dr hab. n. med. Wojciech J. Piotrowski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii:
Nie jest znana przyczyna tej choroby, prowadzącej do niewydolności oddechowej, inwalidztwa i przedwczesnego zgonu. Jej mechanizm polega na zastępowaniu prawidłowej struktury płuca blizną. Za czynniki ryzyka uważa się m.in. palenie tytoniu, pyły metali, pył drzewny, pracę w rolnictwie, fryzjerstwie, przy obróbce kamieni. Szacuje się, że w |Polsce na samoistne włóknienie płuc cierpi 5760 osób. Rozpoznanie choroby jest trudne, trwa zwykle kilka lat od wystąpienia objawów. Średnia wieku, w którym jest stawiana diagnoza, wynosi 66 lat, a mediana przeżycia - 3,5 roku. Objawy to przede wszystkim duszność powysiłkowa.


Samoistne włóknienie płuc


leczenie - prof. ndzw. dr hab. n. med. Wojciech J. Piotrowski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii:
Przez długi czas nie było dostatecznych dowodów na skuteczność leków stosowanych w samoistnym włóknieniu płuc. Obecnie na podstawie badań klinicznych rekomendowane są pirfenidon i nintedanib, które zmniejszają tempo progresji choroby. Oprócz nich stosuje się leczenie wspomagające, do którego należy tlenoterapia, rehabilitacja, leczenie refleksu żołądkowo-przełykowego, nadciśnienia płucnego i chorób współistniejących. Przydatna bywa także psychoterapia i uczestnictwo pacjentów w grupach wsparcia.


Rak płuca


dr n. med. Adam Płużański, Klinika Nowotworów Płuc i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa:
Co roku w Polsce na raka płuc zapada 21 tys. osób. Obecnie u mężczyzn spada zachorowalność i umieralność na tę chorobę, rośnie za to u kobiet. Wskaźnik umieralności wynosi 5/100 tys. u niepalących, a 132/100 tys. u palących. U 60-80 proc. chorych raka płuc rozpoznaje się w stadium nieoperacyjnym. Mediana wieku zachorowań to 67 lat. Od około 10 lat oprócz nie dającej zadowalających efektów chemioterapii stosuje się w leczeniu inhibitory kinazy tyrozynowej, wydłużające przeżycie u chorych ze stwierdzonymi mutacjami genów (10-15 proc. pacjentów, częściej niepalących). Brak natomiast czynnika predykcyjnego w immunoterapii, choć i ona daje również dobre efekty.


Stany zagrożenia życia - niewydolność oddychania - leczenie


dr Jacek Nasiłowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Sekcja Intensywnej Terapii i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc:
W przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc zagrożeniem dla życia pacjenta są jej zaostrzenia. Często chorzy w takim momencie trafiają na OIOM. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie wentylacji nieinwazyjnej, nie wymagającej uśpienia chorego i wykonania tracheotomii. W Polsce jednak zaledwie co trzeci ośrodek dysponuje odpowiednim do tego sprzętem, mimo że udowodniono, iż zastosowanie tej metody daje mniejszą liczbę powikłań, o połowę mniejszą śmiertelność i skraca hospitalizację. Mimo opracowania procedur legislacyjnych, ciągle brak środków na ten cel.


Ciężkie choroby płuc - pierwsze objawy i rozpoznanie. Sytuacja lekarza i pacjenta


dr Piotr Dąbrowiecki, Poradnia Specjalistyczna, Wojskowy Instytut Medyczny Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP:
Podstawowe objawy chorób płuc to duszność, kaszel, ból w klatce piersiowej i krwioplucie. Trzeba jednak pamiętać, że mogą to być również objawy chorób układu krążenia czy kostno-szkieletowego, a nawet zaburzeń lękowych. Badania, jakie małym kosztem mogą zapobiec kosztownym powikłaniom, to m.in. morfologia krwi, CRP, zdjęcie klatki piersiowej czy spirometria. Lekarz specjalista może zlecić m.in. tomografię komputerową, scyntygrafię, bronchoskopię czy angiografię. Najważniejsze jest jednak, aby pacjent zgłaszał się do lekarza np. z trwającym ponad 8 tygodni kaszlem i nie ukrywał przed nim objawów.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix