HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

Patroni

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
CIĘŻKIE CHOROBY PŁUC

Warszawa, Hotel Belweder ul. Flory 2, 6 października 2015 r.
PROGRAM
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

CHOROBY OBTURACYJNE

  • 10.00 - 10.20 Nowe możliwości leczenia Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc prof. dr hab. n. med. Piotr Boros, Zakład Fizjopatologii Oddychania - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
  • 10.20 - 10.40 Astma trudna w leczeniu - czy możemy bardziej pomóc choremu? dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

CHOROBY RESTRYKCYJNE

  • 10.40 - 11.00 Samoistne włóknienie płuc - mechanizm, objawy i diagnostyka prof. ndzw. dr hab. n. med. Wojciech J. Piotrowski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii
  • 11.00 - 11.10 Samoistne włóknienie płuc - leczenie prof. ndzw. dr hab. n. med. Wojciech J. Piotrowski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii
  • 11.10 - 11.30 Rak płuca dr n. med. Adam Płużański, Klinika Nowotworów Płuc i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa
  • 11.30 - 11.50 Stany zagrożenia życia - niewydolność oddychania - leczenie dr Jacek Nasiłowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Sekcja Intensywnej Terapii i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
  • 11.50 - 12.10 Ciężkie choroby płuc - pierwsze objawy i rozpoznanie. Sytuacja lekarza i pacjenta
    dr Piotr Dąbrowiecki, Poradnia Specjalistyczna, Wojskowy Instytut Medyczny Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP
  • 12.10 - 12.30 DyskusjaWSTECZ    ZOBACZ WYKŁADY    STRESZCZENIE

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix