HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

Organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
LEKI BIOLOGICZNE 2017

Warszawa, Rezydencja Belweder Klonowa ul. Flory 2, 5 grudnia 2017 r.
PROGRAM
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
 • 10.00 - 10.15 Leki biologiczne, biopodobne, bionastępcze. Czy lek biopodobny jest lekiem generycznym? Definicje i uporządkowanie nazewnictwa.
  prof. dr hab. Karina Jahnz - Różyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny
 • 10.15 - 10.30 Leki biologiczne i czujność farmakologiczna - punkt widzenia klinicysty.
  dr Katarzyna Pogoda, Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie
 • 10.30 - 10.45 Wybór terapii oraz kliniczna ocena korzyści do ryzyka w stosowania leków biologicznych lub biopodobnych.
  prof. dr hab. Piotr Fiedor, Warszawski Uniwersytet Medyczny, członek Komitetu Naukowego CHMP - Europejska Agencja Leków
 • 10.45 - 11.00 Leki biologiczne a regulacje prawne, kwestie zamiennictwa.
  adw. Monika Duszyńska, Kancelaria Law for Lifesciences
 • 11.00 - 11.15 Co ustawa refundacyjna mówi o cenach leków?
  mec. Natalia Łojko, Kancelaria KRK
 • 11.15 - 11.30 Przyszłość leków biologicznych i biopodobnych w Polsce
  Irena Rej, Izba Gospodarcza "Farmacja Polska"
 • 12.15 - 12.30 Dyskusja

WSTECZ    ZOBACZ WYKŁADY    STRESZCZENIE

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix